Skip to main content

Plannen voor nieuw regionaal gezondheidscentrum en woningbouw op ziekenhuisterrein ETZ Waalwijk

maart 8, 2022

Tilburg, 8 maart 2022

Op het terrein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk komen op termijn een nieuw regionaal gezondheidscentrum en maximaal 195 woningen (sociale huur en koop), exclusief zorgwoningen. Het college legt het omgevingsplan te zijner tijd voor aan de gemeenteraad. Het ETZ en Mijzo willen met de Nota van Uitgangspunten de markt benaderen voor een aanbesteding. Uiteindelijk zal een marktpartij in overleg met de gemeente Waalwijk komen tot een nader gedetailleerd (stedenbouwkundig) plan. 

Basis voor de plannen zijn de door burgemeester en wethouders vastgestelde uitgangspunten voor de locatie ETZ Waalwijk. In de plannen van het ziekenhuis wordt het terrein in twee fasen ontwikkeld. Eerst worden alle ziekenhuisactiviteiten grotendeels verplaatst naar de voorzijde van het ziekenhuis, met de bestaande entree, de poliklinieken en de huidige hoogbouw. Hier is Mijzo (revalidatiezorg aan ouderen) op de vierde verdieping gehuisvest. Dan wordt de laagbouw aan de achterzijde gesloopt. Daar moet een regionaal gezondheidscentrum gebouwd worden, waarin het ziekenhuis, de huisartsenpost en Mijzo samen worden ondergebracht. Als dit klaar is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en gaat de hoogbouw tegen de vlakte.  

Flink investeren

Gerard van Berlo, lid van de raad van bestuur van het ETZ: “We gaan investeren in de zorg in Waalwijk en omgeving om daar ook voor de toekomst de zorg te garanderen. We focussen ons daarbij op poliklinische zorg en diagnostiek. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. We hopen dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat we samen een hoogwaardig regionaal gezondheidscentrum kunnen realiseren. Dat is echt een aanwinst voor de gemeente Waalwijk en haar omgeving.”

Woningen toevoegen en zorg behouden

Ook de gemeente Waalwijk is enthousiast over de plannen. Wethouder Eric Daandels zegt blij te zijn dat dit markante gebied wordt aangepakt. “Bouwen, bouwen, bouwen, blijft ook de komende jaren de belangrijkste oplossing voor de aanpak van de wooncrisis. Met deze plannen voegen we woningen toe en behouden we tegelijkertijd de zorg. We gaan naar een heel andere manier van woningbouwontwikkeling. Niet alleen de gebouwen staan centraal. Maar we ontwikkelen steeds meer integraal en kijken naar het hele plangebied. Dus ook naar het versterken van het groen. Dit alles om onze inwoners in een prettige omgeving te laten wonen en werken.” 

Krachten bundelen

“Met het oog op de forse toename van het aantal ouderen en de krappe arbeidsmarkt, is gezond ouder worden een verantwoordelijkheid van iedereen. Door de krachten te bundelen onder het dak van dit gezondheidscentrum, kunnen we samen bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave”, zegt John van Moolenschot, lid van de raad van bestuur van Mijzo.

Participatietraject met omwonenden

De complete ontwikkeling van het terrein en de precieze invulling (naast de poliklinische, niet-intensieve zorg die het ETZ hier levert) wordt in nauw overleg tussen gemeente, ontwikkelende partij en omgeving verder uitgewerkt. Dan wordt bepaald wat of er nog meer naast het regionaal gezondheidscentrum en woningbouw op het terrein komt. Door de ontwikkelende partij wordt een participatietraject gestart waarbij de omwonenden betrokken worden.

Datum: 8 maart 2022

Bron: ETZ

Meer nieuws