ReumaNederland en VoedingLeeft ontwikkelen leefstijlbehandeling voor reuma

In Nederland is er nog steeds te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat het aanpassen van de levensstijl van de chronisch zieke een positief effect kan hebben op de ziektelast hiervan. De komende maanden wordt het programma door ReumaNederland en VoedingLeeft samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgverleners ontwikkeld. 

De laatste (internationale) wetenschappelijke inzichten en recente studies over voeding, leefstijl en verschillende vormen van reuma worden in het leefstijlprogramma meegenomen. Het voedingspatroon heeft als basis het Mediterrane dieet. Het leefstijl programma dat naast voeding bestaat uit de pijlers beweging, ontspanning en slaap moet in 2021 starten. 

Datum: 16 september 2020
Bron: https://voedingleeft.nl/reumanederland-en-voeding-leeft-ontwikkelen-leefstijlbehandeling-voor-reuma/

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Hofplein 20 (Spaces)
3032 AC Rotterdam

Fuse


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl