Skip to main content

Rijnstate leidend in onderzoek naar gevolgen van epileptische aanval

februari 19, 2024

Op vrijdag 16 februari 2024 is neurowetenschapper Julia Pottkämper op haar proefschrift “The End is just the beginning; Unraveling the postictal state” gepromoveerd. In dit proefschrift onderzoekt zij de klachten en symptomen van de fase na een epileptische aanval (de zogenaamde ‘postictale fase’), en manieren om deze symptomen te verminderen.

Veel voorkomende klachten na een epileptische aanval zijn verwardheid, geheugenklachten, hoofdpijn en misselijkheid. Mensen met de ziekte epilepsie kunnen hier veel hinder van ondervinden, maar er is tot nu toe nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hoewel het promotieonderzoek van Julia Pottkämper naar de mogelijk gunstige effecten van de gebruikelijke bloeddrukverlager geen meerwaarde liet zien van deze medicatie op de klachten en symptomen na een epileptische aanval, geeft haar onderzoek wel belangrijke nieuwe inzichten in het herstel van de menselijke hersenen na een epileptische aanval. Daarmee schijnt ze meer licht op dit, in de wetenschap nog weinig onderzochte, aspect van de volksziekte epilepsie.

Julia Pottkämper onderzocht de postictale fase bij ernstig depressieve patiënten die hiervoor elektroconvulsietherapie kregen. Hierbij wordt onder narcose met een zeer korte elektrische prikkel een gecontroleerde epileptische aanval opgewekt. Tijdens deze behandeling werden met  een hersenfilmpje en met MRI-onderzoek de hersenen uitgebreid in kaart gebracht. Dit promotieonderzoek vond plaats in een samenwerking tussen de afdelingen psychiatrie, neurologie/neurofysiologie en radiologie van Rijnstate en de Universiteit Twente. Julia Pottkämper, neurowetenschapper  promoveert bij prof. Jeannette Hofmeijer, neuroloog in Rijnstate en hoogleraar bij de Universiteit Twente, prof. Michel van Putten, hoogleraar TU en Jeroen van Waarde psychiater in Rijnstate.

Bron: www.rijnstate.nl   

Datum: 19 februari 2024

Meer nieuws