Skip to main content

Rotterdam wint de Bloomberg Philanthropies’ Mayors Challenge met marktplaats voor sociaal ondernemers Rikx

januari 24, 2022

Rotterdam wordt Champion City en krijgt $1 miljoen om Rikx verder te ontwikkelen en te verspreiden naar andere steden, nationaal en internationaal.

Met de digitale marktplaats voor sociaal ondernemers maakt Rikx initiatieven mogelijk die kansarme Rotterdammers opleiden en naar werk begeleiden. Het innovatieve financieringsmodel is erkend door Bloomberg Philanthropies, die Rikx beloont met 1 miljoen dollar om in Nederland – en daarna wereldwijd – op te schalen. Van de 632 steden die wereldwijd meededen is Rotterdam nu een van de 15 winnaars: een ‘Champion City’.

Een leer-werkhub voor jongeren; een chauffeursopleiding (met Tesla’s) voor moeders; een technisch traineeship voor vrouwelijke nieuwkomers; een werkplaats voor timmermannen en ijzerwerkers, rijles voor crisiscatering: het zijn voorbeelden van de projecten van sociaal ondernemers die meedoen op het Rikx-platform. Een ding hebben ze gemeen: ze gaan armoede en werkloosheid in de stad tegen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden opnieuw een opleiding te doen of hun weg terug te vinden naar werk.

Met Rikx kunnen bedrijven die graag willen bijdragen aan een sociale, inclusieve arbeidsmarkt maar daar binnen hun eigen bedrijf geen mogelijkheden voor hebben, geld investeren in sociale projecten. Deze sociale projecten worden gepresenteerd op het ‘Rikx-platform’. Met de markt die daarmee wordt gecreëerd wordt geïnvesteerd in lokale sociaal ondernemers.

1 miljoen dollar om met Rikx kwetsbare inwoners van steden verder te helpen

Bloomberg Philantropies, een filantropische instelling opgericht door multimiljardair en voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg, zette een prijsvraag uit aan burgemeesters over de hele wereld. De 15 meest innovatieve, schaalbare concepten om kwetsbare inwoners van de stad te helpen, winnen de titel Champion City. Michael R. Bloomberg, oprichter van Bloomberg Philanthropies en Bloomberg L.P. en 108e burgemeester van New York City. “Onze vijftien winnaars bieden gedurfde, haalbare plannen om de gezondheid te verbeteren, de werkloosheid te verminderen, vrouwen mondiger te maken en meer. Gezamenlijk hebben ze het potentieel om het leven van miljoenen van hun inwoners te verbeteren – en de meest succesvolle oplossingen zullen steden over de hele wereld inspireren om ze te omarmen.” Bloomberg Philantropies laat weten vanaf het begin gecharmeerd te zijn geweest van de Rotterdamse inzending van burgemeester Aboutaleb omdat Rikx potentieel heeft om ingezet te worden in meer steden en een actieve betrokkenheid heeft van lokale, private en particuliere investeerders.

Burgemeester Rotterdam, Ahmed Aboutaleb:
“Ik ben verheugd dat Bloomberg Rotterdam heeft geselecteerd als een van de 15 beste innovatieve steden ter wereld, door de potentie van Rikx te erkennen voor verdere ontwikkeling. We zijn op de goede weg om sociale verbindingen in onze steden op te bouwen. Daarbij is het hebben van werk enorm belangrijk. Samen met betrokken ondernemers in onze stad kunnen we het verschil maken. En met deze steun van Bloomberg ben ik ervan overtuigd dat Rikx belangrijke sociale resultaten kan behalen binnen en buiten Rotterdam, wat vervolgens kan leiden tot een grotere sociale en economische veerkracht in onze steden.”

De komende 3 jaar gaat Rikx doorontwikkelen en opschalen. Eerst lokaal, naar andere gemeentes binnen Nederland, en vervolgens internationaal, naar wereldsteden als San Francisco, Berlijn en Barcelona. Ook de Gemeente Rotterdam financiert mee met een half miljoen euro. Want na een pilotperiode heeft Rikx zich bewezen: investeren in sociaal ondernemers betekent investeren in een socialere, sterkere stad.

Rikx

Het idee voor Rikx, een economisch systeem rondom social impact, ontstond bij Rotterdams adviesbureau Rebel. De vraag was: hoe bekostig je sociale projecten zonder dat deze steeds afhankelijk zijn van subsidies?

Rikx-initiatiefnemer en Rebel-consultant Wouter Vos: “Ik was altijd overtuigd dat sociaal ondernemers een sleutelrol hebben in het maken van sociale impact in de stad. Zelfs middenin coronatijd hebben ze tientallen mensen naar werk begeleid. En dat zijn veelal mensen die onder de radar van de gemeente leven en daardoor niet altijd geholpen worden. Dat bedrijven deze sociaal ondernemers helpen financieren is uniek aan Rikx. De erkenning van Bloomberg voor ons concept is de kroon op het werk dat we hebben verzet de afgelopen jaren”.

Sociaal ondernemers bieden hun projecten aan op het online Rikx-platform. Bedrijven en fondsen kunnen de Rikx kopen. Het aantal Rikx dat sociaal ondernemers mogen aanbieden is gelijk aan de impact die ze creëren voor de stad, en wordt vóór aanvang van het project bepaald via een onafhankelijke waardering, en achteraf wordt vastgesteld wat daadwerkelijk is gerealiseerd. Bedrijven die Rikx kopen, en daarmee sociaal ondernemers helpen om hun projecten te kunnen realiseren, kunnen deze gebruiken als invulling van hun social return-opgave. De gemeente Rotterdam en het WSPR subsidieerden de ontwikkeling van de Rikx methodiek en hebben intensief met Rebel samengewerkt om het concept uit te werken. De Rotterdamse stichting Voor Goed financierde in een later stadium ook mee als onderdeel van hun social impact-portfolio.

Zo wordt er gezamenlijk bijgedragen aan een economisch en sociaal gezondere stad.

Over de initiatiefnemers:

Stichting Rikx

Rikx is een systeeminnovatie, gebaseerd op economische theorie en de principes van vraag en aanbod in marktsystemen. Dat betekent dat als het in Rotterdam werkt, het overal kan werken. Gesprekken over uitrol naar andere gemeenten zijn reeds gaande. Zo kan Rikx dienen als aanvulling op de subsidieregelingen en Social Return-instrumenten die nu worden gebruikt. Hiermee creëren we een samenleving waarin sociaal ondernemerschap de sleutel is om de wereld een beetje beter te maken. Voor meer info, zie: https://www.rikxplatform.nl

Rebel

Rebels werken aan de vraagstukken van de toekomst op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector. Met ruim 200 consultants maken ze impact over de hele wereld, niet alleen als adviseurs maar ook als investeerders. Bij Rebel geldt: wie gelooft in zijn eigen adviezen, investeert mee. Toegewijd aan het creëren van verandering, initiëren en realiseren ze ook hun eigen projecten. Op het raakvlak van publiek en privaat, omdat Rebels hart daar ligt waar maatschappelijke waarden en privaat ondernemerschap samenkomen. Voor meer info, zie: https://www.rebelgroup.com/nl/.

Gemeente Rotterdam

In Rotterdam woont een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om Rotterdammers zonder werk, mensen met een (arbeids)beperking en leerlingen eerder aan een betaalde baan te helpen. Gemeente Rotterdam en de regiogemeenten in Rijnmond gebruiken hun inkoopkracht om mensen op weg te helpen naar betaald werk. Daartoe maken zij hun met leveranciers afspraken over ‘social return’. Daarmee bevorderen zij – samen met andere werkgevers en partners – een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt. Met Rikx hebben bedrijven nu nog meer mogelijkheden om invulling te geven aan hun socialreturn-afspraken. Rikx geeft keuzevrijheid en mogelijkheid aan bedrijven met een kleinere socialreturn-opgave om ook hun steentje bij te dragen. Voor meer informatie, zie: https://www.rotterdam.nl/ en www.wsprijnmond.nl

Voor Goed // Rotterdam Impact Agency

Voor Goed is in opdracht van de gemeente Rotterdam in 2019 opgericht om als onafhankelijke intermediair en sparringspartner voor de gemeente, bij te dragen aan het mobiliseren van private partijen die via sociaal ondernemerschap trachten alle kwetsbare Rotterdammers naar vermogen te laten bijdragen aan een mooier en inclusiever Rotterdam. Voor Goed doet dit o.a. door bestaande belemmeringen te adresseren en weg te nemen. Rikx is een systeem innovatie die ze toejuichen omdat het sociaal ondernemerschap in de stad stimuleert.

Datum: 18 januari 2022

Bron: Gemeente Rotterdam

Meer nieuws