Samenwerking voortgezet en hoger onderwijs

april 13, 2021

Gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam slaan de handen ineen voor een nieuw schoolcomplex tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. De nieuwbouw moet in 2025 klaar zijn.

Daarmee ontstaat een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. De hogeschool wil in het nieuwe gebouw alle opleidingen van het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie – waar circa 3.000 studenten studeren – en het kenniscentrum Creating010 onderbrengen. Daarnaast gaat scholengroep Nieuw Zuid van onderwijskoepel BOOR in dit gebouw havo- en vwo-onderwijs verzorgen voor zo’n 800 leerlingen.

Doorstroom scholieren naar vervolgopleiding

Doordat voortgezet en hoger onderwijs in hetzelfde gebouw zitten, maken de middelbare scholieren al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs. Voor de Hogeschool Rotterdam is het een voordeel dat toekomstige studenten al in het gebouw naar het voortgezet onderwijs gaan.

Wethouder Said Kasmi: ‘Goed dat stichting BOOR en de Hogeschool Rotterdam op deze manier samen stappen zetten om het onderwijs op Zuid nog veelzijdiger te maken. We werken er hard aan om leerlingen makkelijker te laten doorstromen naar vervolgopleidingen en het liefst in de buurt. Bovendien kunnen middelbare scholieren dankzij deze samenwerking straks vast kennis maken met mogelijke vervolgopleidingen.’

Meer aanwas vraagt om meer aanbod

In de omgeving van het nieuw te bouwen complex worden duizenden nieuwe woningen ontwikkeld. Dat betekent aanwas van leerlingen en studenten en voldoende onderwijsvoorzieningen zijn dan van groot belang. Schoolbesturen BOOR, LMC-VO, CVO en gemeente werken daarom al een aantal jaren samen via een convenant dat in 2018 is opgesteld. Doel is meer plek voor leerlingen, betere huisvesting, spreiding van scholen en betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het convenant. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid.

Aantrekkelijk en gevarieerd onderwijsaanbod

Marvin Smale, rector scholengroep Nieuw Zuid: ‘Wij zijn heel blij met de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam. Door als voortgezet en hoger onderwijs samen te werken, kunnen we op deze locatie een aantrekkelijk en gevarieerd onderwijsaanbod neerzetten voor onze leerlingen en studenten. Onze leerlingen kunnen zo bijvoorbeeld al eerder in hun schoolcarrière kennismaken met onderzoek doen. Ook versnellen en vertragen, per vak of module, is goed te realiseren.’

Wijnand van den Brink, bestuurslid Hogeschool Rotterdam: ‘Wij willen ons graag vestigen op plekken waar ons onderwijs zich kan verbinden met vraagstukken uit de stad. Met de keuze voor Zuid versterken we de invulling van onze ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van dit Rotterdamse stadsdeel. Een nieuw gebouw geeft bovendien meer ruimte om invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities en biedt de opleidingen ook de flexibiliteit om de inrichting naar eigen wens, passend bij het onderwijs vorm te geven.’

Bron: Gemeente Rotterdam
Datum: 13 april 2021

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl