Skip to main content

Spoedzorg centraal tijdens bezoek minister Kuipers aan Noordwest Den Helder

oktober 12, 2023

‘Jullie zijn een voorbeeld voor andere organisaties in het land’

Minister Ernst Kuipers (VWS) en directeur-generaal Barbara Goezinne hebben donderdag 12 oktober een bezoek gebracht aan het pas geopende spoedplein in de Helderse locatie van Noordwest Ziekenhuisgroep. Op het spoedplein zijn de spoedeisende hulp van Noordwest en de huisartsenpost van huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) volledig geïntegreerd.

Unieke combinatie

Op het spoedplein kunnen patiënten meteen terecht bij de juiste zorgverlener. De triage van patiënten vindt plaats bij één aanmeldbalie, waarna zij een SEH-arts of een huisarts zien. Ook is er de mogelijkheid voor laagdrempelig overleg (en meekijken) tussen SEH-artsen en huisartsen. Het spoedplein maakt onderdeel uit van de afdeling acute zorg (AAZ), waardoor alle acute zorg op een plek te vinden is. De AAZ is in 2020 ontstaan door het integreren van de SEH, medium care en observatorium. Door de toevoeging van het spoedplein is een unieke combinatie ontstaan.

Rondleiden

De minister kreeg een rondleiding over het spoedplein door medewerkers van HKN en Noordwest en ging daarna met een groep medewerkers in gesprek over het werken in de acute zorg. Minister Kuipers liet weten zeer onder de indruk te zijn van de aanpak in Den Helder: ‘Je hoort vaak over de problemen in de zorg, maar jullie begrijpen de oplossingen. En die zijn er wel degelijk. Maar dan moet je wel durven samenwerken. En dan moet je niet in het kader zitten: ik ben van de huisartsenzorg of ik ben van het ziekenhuis. Dan vallen de patiënten tussen de wal en het schip. Daar heeft ook de ambulance last van. Als je binnen een organisatie zo ver kunt gaan als jullie, dan maak je het verschil. Dat is ook heel fijn werken voor medewerkers. Wat mij betreft is de samenwerking zoals jullie die opgepakt hebben een mooi voorbeeld voor andere organisaties in het land. Ik zal ze zeker jullie kant opsturen.’

Gesprek met de regio

Na het bezoek aan het spoedplein ging minister Kuipers in gesprek met verschillende regio-bestuurders, waaronder de burgemeesters van Den Helder en Alkmaar en de bestuurders van Omring, Ambulancedienst, Veiligheidsregio NHN, HKN, de raad van bestuur, stafbestuur en verpleegkundige adviesraad van Noordwest. Ook vertegenwoordigers van de cliëntenraden van zowel HKN als Noordwest en zorgverzekeraar VGZ namen deel aan het gesprek. De belangrijkste gespreksonderwerpen waren de spoedzorg in de regio en de toegankelijkheid van spoed/acute zorg voor inwoners van de Noordkop. Ook de regionale samenwerking kwam aan bod.

Samenwerking

‘Het moet niet uitmaken waar je woont als je acute zorg nodig hebt, als je nu op Texel woont of in Den Helder of om de hoek van een ziekenhuis in Amsterdam, je moet overal dezelfde zorg kunnen krijgen. Wat ik hier gezien heb, is een fantastische samenwerking tussen huisartsen en het ziekenhuis. Dat als je mensen en je ruimte flexibel inricht je in staat bent om 24 uur per dag 7 dagen in de week de beste zorg te leveren. En dat zal ik zeker op verschillende manieren overbrengen in de rest van het land,’ liet de minister bij zijn vertrek weten.

Datum: 12 oktober 2023

Bron: Noordwest Ziekenhuisgroep

https://www.nwz.nl/

Meer nieuws