Skip to main content

Stichting Kankerpraat start samenwerking met ziekenhuis VieCuri voor de jonge kankerpatiënt

mei 10, 2023

VieCuri wil patiënten voorzien van de beste zorg én de beste informatie. Zeker voor jongvolwassenen kan het lastig zijn om de impact van kanker te bespreken met leeftijdsgenoten. Daarom brengt VieCuri jongvolwassenen met kanker in contact met de stichting Kankerpraat. 

De diagnose kanker heeft een enorme impact. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naasten. Soms is het lastig om deze impact onder woorden te brengen. Dan kan het helpend zijn om hierover te praten met iemand die zelf ook getroffen is door kanker. Stichting Kankerpraat bestaat uit vrijwilligers die zelf ook kanker hebben (gehad) of op een andere manier geraakt zijn door kanker. 

Warm hart

Verpleegkundig specialist Paula Mertens en physician assistant Vivian Hendrikx: “Wanneer je in het ziekenhuis te horen krijgt dat je kanker hebt, besef je dit nog niet meteen. Als een patiënt vervolgens thuis is, komen de vragen. Bij medische vragen kun je terecht bij de arts of verpleegkundige. Maar bij vragen over de onzekerheid die kanker met zich mee brengt en de mentale gevolgen, is het prettig om met een lotgenoot te kunnen praten. Dat is een unieke manier van begeleiding en een mooi verlengstuk van de zorg die wij leveren. Daarom dragen wij de stichting Kankerpraat een warm hart toe.” 

Delen van ervaringen

Ken Driessen, Steffan Cox en Vito Smedts uit Horst zijn oprichters van de stichting. Ken (26): “Ik kreeg in december 2018 de diagnose kanker. Helaas heb ik in maart 2022 gehoord dat genezen niet meer mogelijk is. De ziekte is dus al jaren onderdeel van mijn leven. Ik noem het bewust onderdeel want er zijn nog heel veel mooie dingen in het leven. Een daarvan is het delen van mijn ervaring met de ziekte. Zelf heb ik in het begin ook alles moeten uitzoeken en ervaren. En tot op zekere hoogte blijft dit voor elke patiënt ook zo. Maar ik ben ervan overtuigd dat een ervaringsdeskundige dit proces een stukje draaglijker kan maken.”

Drempels wegnemen

“Veel patiënten willen wel praten, maar je ziet dat dit in hun omgeving niet altijd lukt. Ook kan de drempel om bij een professional aan te kloppen hoog zijn”, zegt Ken. “Onze stichting werkt heel laagdrempelig. Mensen worden gekoppeld aan een lotgenoot en voeren een gesprek. Wat er wel en niet besproken wordt, beslist de persoon zelf. Ook of er nog een volgend gesprek nodig is. En mocht er behoefte zijn aan meer professionele zorg, dan informeren we hen graag over welke opties er allemaal zijn.”

Steun en (h)erkenning

Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties is gebleken dat bijna driekwart van de patiënten op een zeker moment behoefte heeft aan lotgenoten contact. Het biedt steun, (h)erkenning, je krijgt tips, informatie en begrip. Stichting Kankerpraat wil zoveel mogelijk patiënten de kans bieden om zo laagdrempelig mogelijk contact met lotgenoten te hebben.

Meer informatie over stichting Kankerpraat: www.kankerpraat.nl

Bron: VieCuri

Datum: 10 mei 2023

Meer nieuws