Skip to main content

Tijdelijke vaccinatielocatie GGD bij VieCuri Venlo

februari 7, 2022

VieCuri is het eerste ziekenhuis in Limburg waar de GGD een ‘pop-up-vaccinatielocatie’ opent. De GGD Limburg-Noord gaat in samenwerking met VieCuri coronavaccinaties aanbieden aan patiënten en bezoekers. Daartoe opent de GGD op maandag 7 februari een tijdelijke vaccinatiepost in de hal van het ziekenhuis in Venlo.

De vaccinatielocatie is geopend op werkdagen van 9.00-16.00u. De locatie bevindt zich tegenover de apotheek in VieCuri Venlo (route 17). De bedoeling van het initiatief is dat patiënten hun ziekenhuisafspraak handig kunnen combineren met het zetten van een vaccinatie. Iedereen vanaf 12 jaar kan hier terecht voor een eerste of tweede coronavaccinatie. En wie 18 jaar of ouder is kan er een boosterprik halen. Een afspraak maken voor de vaccinatie is niet nodig.

Laagdrempelig

Doel is om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen een eerste, tweede of boosterprik tegen corona te halen. IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter VieCuri: “Wie nog twijfelde kan op deze manier laagdrempelig, zonder afspraak, meteen gevaccineerd worden. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen over nut en noodzaak van vaccineren.” Jac Rooijmans, directeur GGD Limburg-Noord: “Ruim 85% van de mensen in onze Veiligheidsregio is gevaccineerd tegen corona. Maar we zien ook dat een groep twijfelt. Voor hen is deze actie bedoeld. In het ziekenhuis kunnen zorgen en vragen besproken worden. De patiënt beslist natuurlijk zelf of hij een vaccinatie neemt. In dat geval kan hij na zijn afspraak meteen doorlopen naar onze vaccinatiepost. Zo kunnen we samen met VieCuri een bijdrage leveren aan het verhogen van de vaccinatiegraad in onze regio. De samenwerking is een goed voorbeeld van hoe we als zorgsector één front vormen tegen COVID-19.” De tijdelijke vaccinatiepost in VieCuri blijft open zolang als nodig is.

Informatie voor mensen die twijfelen

VieCuri startte onlangs een campagne om mensen te motiveren de boosterprik te zetten. Hoe meer mensen gevaccineerd en geboosterd zijn, des te minder kans is er op verspreiding, een ernstig verloop van de ziekte en ziekenhuisopnames. Uiteraard is vaccinatie niet verplicht. Mensen die twijfelen over vaccineren kunnen kijken op www.overvaccineren.nl. Dit is een betrouwbare website waar twijfels over vaccineren bespreekbaar worden gemaakt en antwoorden gegeven worden. Wil je verder praten met een medisch expert? Bel dan met een arts via 088 755 5777 (bereikbaar van 8.30-16.30u).

Datum: 7 februari 2022

Bron: VieCuri

Meer nieuws