Uitkomsten pilot: OrCam MyEye helpt slechtzienden bij het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden

  • Door het gebruik van de OrCam MyEye kunnen sommige visueel beperkten aan het werk in een reguliere baan.
  • Meer banen geschikt voor mensen met een visuele beperking bij gebruik van de OrCam MyEye.
  • Het gebruik van de OrCam MyEye heeft een doorslaggevende rol gehad in het opwaarderen van het dienstverband van Monique tot een vaste aanstelling en de afwezigheid van de OrCam MyEye had geresulteerd in een einde van het dienstverband.

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) stimuleert de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt. Zij zijn verschillende pilots gestart om inclusieve technologie op de werkvloer voor blinden en slechtzienden te implementeren. In een van de pilots werken Lexima-Reinecker, Koninklijke Visio en UWV samen om de OrCam MyEye op de werkvloer toe te passen. De OrCam MyEye is een mini camera die op een brilmontuur gevestigd kan worden en vervolgens teksten kan voorlezen en producten, gezichten en kleuren kan herkennen.

Op basis van de pilot hebben Regioplan en het Athena Instituut van de Vrije Universiteit een Business Case opgesteld gebaseerd op de situatie van de 20-jarige Monique die als woonhulp voor blinden en slechtzienden bij een begeleidend wonen-instelling van Visio werkt. Monique is zeer slechtziend (5% zicht), maar rondde toch de opleiding tot woonhulp af. Na haar stage bij de wooninstelling, heeft ze een vast contract gekregen; iets wat helaas niet aan veel blinden en slechtzienden wordt aangeboden. 

Als woonhulp ruimt Monique kleding van cliënten op, verschoont ze bedden, verzorgt ze het ontbijt en de lunch en begeleidt ze cliënten naar hun dagbesteding. De OrCam MyEye helpt haar bijvoorbeeld bij het sorteren en opruimen van kleding: “De OrCam MyEye kan de namen op de kledinglabels voorlezen, zodat ik weet welke kleding van welke cliënt is.” Dankzij dit slimme hulpmiddel is Monique niet afhankelijk van haar collega’s: “Ik hoef niet steeds aan een collega te vragen wat er op het label staat. Met de OrCam MyEye kan ik het zelf voor laten lezen.”

Door het gebruik van de OrCam MyEye kunnen sommige visueel beperkten aan het werk in een reguliere baan – bijvoorbeeld in het geval van Monique. Dit is belangrijk omdat slechts een derde van alle Nederlanders met een visuele beperking op dit moment werk heeft. Van de niet-werkenden kunnen naar schatting nog 80.000 tot 100.000 slechtzienden aan het werk. Een hulpmiddel als de OrCam MyEye betekent ook dat er meer banen geschikt zijn voor mensen met een visuele beperking. Dit draagt bij aan de sociale inclusie en een diverse werkvloer. 

De belangrijkste aanname binnen de Business Case is dat het gebruik van de OrCam MyEye een doorslaggevende rol heeft gehad in het opwaarderen van het dienstverband van Monique tot een vaste aanstelling en dat de afwezigheid van de OrCam MyEye had geresulteerd in een einde van het dienstverband.

De leveranciers (Lexima, Optelec en Babbage) geven aan dat er 100-200 klanten per jaar kunnen zijn met potentie voor het gebruik. Uitgaande van een soortgelijke situatie als die van Monique, betekent dit een extra voorkomen uitkeringslast van tussen de 217.500 euro en 435.000 euro per jaar die neerslaat bij UWV (Regioplan, 2020).

In onderstaande link is de Business Case van Regioplan te vinden waarin de voordelen van het gebruik van een OrCam MyEye in een werkomgeving worden behandeld.

Bekijk hier de Business Case

Datum: 22 januari 2021

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Hofplein 20 (Spaces)
3032 AC Rotterdam

Fuse


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl