Skip to main content

Voorlichting over complicaties door bijziendheid onvoldoende

oktober 31, 2023

‘Meer dan de helft van de mensen met ernstige bijziendheid, ook wel hoge myopie genoemd, is niet goed voorgelicht over de risico’s’, vertelt drs. Monica Ravenstijn, oogarts in opleiding en onderzoeker bij het Oogziekenhuis Rotterdam. Dit publiceerde ze in Acta Ophtalmologica. Samen met de Oogvereniging onderzocht Ravenstijn de voorlichting over acute en lange termijn complicaties bij mensen met hoge myopie. ‘Als mensen niet weten op welke symptomen ze moeten letten en hoe ze dan moeten handelen, kan dat enorme gevolgen hebben voor hun zicht.’

66% herkent alarmsymptomen niet

Ravenstijn onderzocht hoe mensen met hoge myopie de voorlichting over complicaties ervaren. Dit heeft ze uitgevraagd in een online enquête onder leden van de Oogvereniging met hoge myopie. ‘Slechts 44% van de respondenten wist op welke alarmsymptomen ze moesten letten. Daarbij verschilde het ook nog eens enorm in welke mate de mensen hier voorlichting over hadden gekregen én welke instructies ze kregen over hoe ze moesten handelen.’

Snelle behandeling redt zicht

Mensen die bijziend zijn, hebben een langer oog. Hoe hoger hun minsterkte, hoe langer hun oog en hoe groter de kans op complicaties. Dit kunnen lange termijn complicaties zijn, zoals slijtage van het netvlies, ook wel maculadegeneratie genoemd. Maar het kunnen ook acute complicaties zijn, zoals netvliesloslating. ‘Daarbij is het van groot belang om zo snel mogelijk te behandelen om zoveel mogelijk gezichtsvermogen te redden’, vertelt Ravenstijn. ‘Plotselinge veranderingen in je zicht, zoals flitsen, vlekken of kromme lijnen zien of opeens zicht missen, zijn echt alarmsymptomen om gelijk aan de bel te trekken bij een oogarts.’ 

Juiste voorlichting cruciaal

‘Iedereen die bijziend is zou op de hoogte moeten zijn van de risico’s’, geeft Ravenstijn aan. ‘Vanaf -6 noemen we het hoge myopie, maar ook mensen met bijvoorbeeld -3 hebben al een verhoogd risico op een netvliesloslating.’ De timing van voorlichting is dan ook cruciaal. ‘Dit zou zo snel mogelijk moeten gebeuren na het vaststellen van de bijziendheid. Bijvoorbeeld als een soort bijsluiter bij je bril of lenzen. In dit digitale tijdperk zouden we online één plek kunnen inrichten met duidelijke informatie over de risico’s en wanneer je aan de bel moet trekken. En dan vervolgens mensen daar naartoe trekken.’ 

Myopie pandemie

De schatting is dat in 2050 de helft van de mensen bijziend is en 10% hoge myopie heeft. Ravenstijn: ‘Steeds meer mensen worden bijziend. Dat proberen we te voorkomen. Niet zozeer omdat het vervelend is om een bril te dragen, maar omdat je op latere leeftijd een serieus risico op complicaties hebt. En dus ook om slechtziend te worden als je niet snel genoeg actie onderneemt bij acute complicaties.’

Datum: 31 oktober 2023

Bron: Oogvereniging

Meer nieuws