Skip to main content

Week van de Schildklier over Samen Beslissen

mei 17, 2023

Schildklier Organisatie Nederland (SON) wil schildklierpatiënten en hun zorgverleners bewuster maken van de mogelijkheden en de voordelen van een gezamenlijk behandelplan. Daarom organiseert SON van maandag 22 tot en met vrijdag 26 mei de Week van de Schildklier met het thema ‘Samen beslissen.’ Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samen, weloverwogen beslissen over het behandelplan, de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten aanzienlijk verbetert.

‘Patiënten die door de zorgverlener betrokken worden, zijn vaker tevreden over hun behandelplan en de behandeling zelf. Ook zijn ze gemotiveerder om een zware behandeling voort te zetten. Het vermindert daarnaast ook onvrede, twijfel en angst bij patiënten.’ Aldus prof. dr. Romana Netea-Maier, internist-endocrinoloog in het Radboudumc in Nijmegen en lid van de medisch-wetenschappelijke adviesraad van Schildklier Organisatie Nederland. Prof. Netea-Maier maakt zich als arts en onderzoeker sterk voor patiëntparticipatie en -empowerment.

Weloverwogen, gezamenlijke beslissingen vereisen goede communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt. Als een arts alle behandelopties met alle voor- en nadelen voorlegt en ook de patiënt goed duidelijk maakt wat hij belangrijk vindt, zijn beide partijen goed geïnformeerd en kunnen zij samen tot een goed behandelplan komen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 37% van de patiënten dit zo ervaart. Ook zijn patiënten vaak slecht op de hoogte van hun aandoening en weten niet dat zij een keuze hebben in de behandeling. Een kwart van de patiënten vindt het lastig om zelf wensen, behoeften en verwachtingen in te brengen. Zorgverleners vinden het vaak moeilijk om patiënten meer te betrekken.

SON wil schildklierpatiënten in de Week van de Schildklier bewuster maken van hun eigen rol, de kennis over hun aandoening vergroten en handvatten bieden voor ‘Samen beslissen.’ SON heeft daarvoor verschillende activiteiten georganiseerd en tools ontwikkeld. Om te beginnen de webinar ‘Samen beslissen in de praktijk’, op 25 mei om 19.00 uur, met prof. dr. Romana Netea-Maier. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten in Nijmegen, Rotterdam en Hoofddorp en informatiestands in 15 ziekenhuizen door het hele land. Ook ontwikkelde SON factsheets, flyers en brochures over verschillende schildklieraandoeningen en de kaart ‘10 tips voor Samen Beslissen’ voor een beter gesprek met de behandelaar. De hypo- en de hyperklachtenlijsten en het Hypowoordenboek helpen de patiënt om klachten beter onder woorden te brengen. Voor betrouwbare informatie en aanmelden voor de bijeenkomsten en het webinar kunnen patiënten terecht op de website: www.schildklier.nl.

Bron: Schildklier Organisatie Nederland

Datum: 17 mei 2023

Meer nieuws