Skip to main content

‘Wetenschap werkt!’ NWO maakt nieuwe strategie 2023 – 2026 bekend

juli 7, 2022

Het moet makkelijker worden om een aanvraag bij NWO te doen met minder werklast voor onderzoekers, de doorlooptijd van aanvraagprocedures moet worden versneld en de slagingspercentages in de open competitie en het talentprogramma moeten minimaal 25% zijn. Drie van de 38 ambities uit het nieuwe strategisch plan 2023 – 2026 van NWO. De nieuwe NWO-strategie ‘Wetenschap werkt!’ is vandaag aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf van OCW. “Als NWO hebben we de verantwoordelijkheid om eraan bij te dragen dat wetenschap ook kàn werken. In de nieuwe strategie staan vier bouwstenen die voor een goed functionerend systeem cruciaal zijn en bijbehorende ambities waar NWO de komende jaren werk van gaat maken,” zegt Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO.

“Nederland doet het heel goed, maar we zullen moeten blijven werken aan een wetenschapsstelsel dat innovatie en kennisontwikkeling optimaal faciliteert. Daar hoort ook bij dat we aandacht hebben voor de veiligheid van kennis en wetenschappers,” vertelt Marcel Levi over de nieuwe strategie. “Wij willen ook bijdragen aan de vermindering van de werklast voor onderzoekers, zuinig omgaan met hun tijd. Zodat zij zoveel mogelijk tijd overhouden voor het doen waar ze goed in zijn: onderzoek. Daarom is een aantal ambities uit de strategie gericht om het voor hen eenvoudiger te maken.”

Visie 2030

In de nieuwe strategie geeft NWO haar visie op hoe het Nederlandse onderzoek er in 2030 voor zou moeten staan en waar NWO aan wil bijdragen – als financier en uitvoerder van onderzoek, en als verbinder van partijen die bij wetenschappelijk onderzoek betrokken zijn. De visie luidt: ‘De wetenschap verwondert, inspireert en staat midden in de samenleving. Het onderzoek in Nederland is vernieuwend, aantrekkelijk en toonaangevend in de wereld. De samenleving erkent en herkent het belang van een nieuwsgierige en onderzoekende houding. De samenleving vertrouwt op en participeert in grensverleggend onderzoek omdat dit een essentiële bijdrage levert aan onze toekomst: fantastische nieuwe ideeën, inzichten en toepassingen waar we voorheen nog niets van wisten, en ook concrete oplossingen voor vraagstukken waar we in het hier en nu mee te maken hebben.’  

Vier bouwstenen

Centraal in de nieuwe strategie staan vier bouwstenen. Binnen elke bouwsteen zijn ambities geformuleerd waar NWO de komende jaren werk van gaat maken. De eerste bouwsteen is een gezonde onderzoekscultuur, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor diversiteit en inclusie, voor wetenschappelijke integriteit, voor duurzaamheid en voor open science. Een robuust onderzoeksstelsel is de tweede bouwsteen, waarin talent de ruimte krijgt en waarin onderzoeksinfrastructuren en NWO’s financieringsinstrumentarium bijdragen aan een bloeiende wetenschap. Coherente onderzoeksagenda’s, waarin NWO kennispartners en maatschappij verbindt, over grenzen van disciplines, vormen van onderzoek en landen heen. En een onbelemmerde samenwerking, waarin stimulerende voorwaarden en eenvoudige eisen zorgen voor geïnspireerde onderzoekers die mondiale uitdagingen durven aan te pakken.

Trots

Marcel Levi: “NWO is trots op haar nieuwe strategie en de bijdrage die zij ambieert te leveren aan een vitale en succesvolle Nederlands wetenschap in de komende jaren. Wij zijn veel dank verschuldigd aan groot aantal externe partners en talloze NWO medewerkers die ons hebben geadviseerd bij de totstandkoming van de plannen.”

NWO is volgens de wet verplicht uiterlijk iedere vier jaar een instellingsplan op te stellen. De huidige NWO-strategie loopt tot en met 2022. De 38 ambities uit de nieuwe strategie worden vertaald naar implementatieplannen binnen de verschillende organisatieonderdelen van NWO. Er zal komende jaren NWO-breed worden gemonitord wat de voortgang is op de verschillende ambities.

Bron: NWO

Datum: 7 juli 2022