Skip to main content

40 miljoen voor technologische innovaties gericht op maatschappelijke uitdagingen

december 22, 2022

Negen consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gaan met een budget van bijna 40 miljoen euro werken aan technologische innovaties, gericht op urgente maatschappelijke uitdagingen. De Perspectief-programma’s gaan onder andere aan de slag met effectievere behandelingen tegen kanker, het verbeteren van optische eigenschappen van hightech apparatuur en slimmere vormen van mobiliteit in steden.

De onderzoeksprogramma’s richten zich op urgente maatschappelijke uitdagingen. Zo gaan de consortia bijvoorbeeld onderzoek doen naar innovatieve behandelingen van ziektes als kanker en COPD. Innovaties richten zich op technische én natuurlijke oplossingen om ons te beschermen tegen overstromingen en toekomstbestendig beheer van het Waddengebied. Andere programma’s kijken naar slimme en schone vormen van mobiliteit in steden en het verbeteren van geavanceerde optische technologie, essentieel voor bijvoorbeeld de halfgeleider- en verlichtingsindustrie.

‘Samenwerking cruciaal’ 

‘Of het nu gaat om bescherming tegen water of de mobiliteit van de toekomst: we staan in Nederland voor grote uitdagingen, waarbij samenwerking tussen onderzoekers van verschillende disciplines, bedrijfsleven en maatschappij cruciaal is’, zegt Margot Weijnen, voorzitter van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. ‘Perspectief brengt een grote verscheidenheid van partijen bijeen om in consortia te werken aan innovatieve technologie. Juist samen kunnen ze een flinke stap voorwaarts zetten richting oplossingen, dat is de kracht van Perspectief.’ 

Perspectief

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit jaar is een totaal budget van 27 miljoen beschikbaar, waarvan 23 miljoen van EZK en 4 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar liefst 115 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn betrokken en zij dragen bijna 12 miljoen euro bij uit eigen middelen. Met het budget kunnen 106 onderzoekers de komende jaren aan de slag.

Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeksprogramma’s richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van EZK.

Bron: NWO

Datum: 14 december 2022

Meer nieuws