Skip to main content

Nederlandse wetenschappelijke expeditie van uitersten ten einde

juli 25, 2022

De Nederlandse wetenschappelijke expeditie rond Spitsbergen, SEES, is ten einde. Vrijdagmorgen 22 juli is het schip de Ortelius met aan boord 50 wetenschappers en 40 toeristen aangemeerd in Longyearbyen. De deelnemers hadden de eerste dagen te maken met ontberingen, waardoor het geplande veldwerk in enkele gebieden in het geding kwam. “Hier staat een zeer gelukkig mens,” blikt Maarten Loonen, expeditieleider van SEES en onderzoeker aan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, terug.

“Ik had op sommige momenten mijn twijfels of het allemaal zou lukken, maar gelukkig kan ik nu al concluderen dat de expeditie over de hele linie geslaagd is. We komen met een schat aan nieuwe data terug, die we nader gaan analyseren. Die kennis zal ons helpen de gevolgen van alle veranderingen hier beter in kaart te brengen,” vertelt Loonen.

IJsberen

De tiendaagse expeditie ervoer aan den lijve de gevolgen van de klimaatverandering en moest met name de eerste dagen de plannen steeds bijstellen. De aanwezigheid van ijsberen maakten het meerdere keren niet mogelijk om aan land te gaan. De dieren horen met het wegtrekkende ijs mee te reizen, maar omdat er steeds minder ijs is, blijven ze vaker achter. Ook de zee was op andere momenten te onstuimig om aan land te gaan, ook een direct gevolg van klimaatverandering.

“Het was een expeditie van uitersten. Voor sommige onderzoekers heeft het meer opgeleverd dan gedacht, anderen hadden te kampen met tegenslag en moesten hun ideeën aanpassen. Ook dat is wetenschap,” aldus Dick van der Kroef, directeur van het Nederlands Polair programma. “Wat in ieder geval boven verwachting was, was de interactie tussen de aanwezige onderzoekers met totaal verschillende expertise. De wetenschappers dachten met elkaar mee, wisselden kennis uit en leerden van elkaar. Daarmee is de gehele expeditie heel veel meer dan de som der delen.”

Mini-symposium

Tijdens een mini-symposium in Longyearbyen op vrijdagmiddag deden verschillende onderzoekers verslag van hun veldwerk en eerste geschatte resultaten. Aanwezig waren naast bijna alle onderzoekers en toeristen ook René van Hell en Tom van Oorschot, respectievelijk de Nederlandse en Arctische ambassadeur in de Nederlandse ambassade in Oslo.

Het schip van de expeditie, de Ortelius, heeft een kleine vrachtwagen vol aan verzamelde monsters en ander materiaal aan boord. Naar verwachting komt de Ortelius eind september aan in Vlissingen. De onderzoekers kunnen daar hun monsters en gebruikte onderzoeksapparatuur ophalen, waar met spanning naar wordt uitgezien. In januari 2023 wordt de terugkomdag georganiseerd met de eerste voorlopige onderzoeksresultaten.

SEES

SEES.nl staat voor Netherlands Scientific Expedition Edgeøa Svalbard (Svalbard is de Noorse naam voor Spitsbergen). De opwarming van de aarde gaat in de poolgebieden tot vier keer zo snel als elders in de wereld. Daarom financiert NWO een expeditie naar Spitsbergen die deze veranderingen in kaart gaat brengen in een gebied dat amper door de mens is aangetast. SEES.nl gaat data ter plekke verzamelen en die vergelijken met de data uit 1977 en 2015.

Bron: NWO

Datum,: 22 juli 2022