Promoties Amsterdam UMC, 8-12 februari

februari 9, 2021

Hierbij een overzicht van de promoties van Amsterdam UMC in de week van 8 tot 12 februari.

Woensdag 10 februari
Promotie (UvA), 11.00 uur, online 
Willianne Hoepel: De veiligheid-schakelaars van ons immuunsysteem

Dagelijks belagen ongewenste indringers (ziekteverwekkers) zoals bacteriën en virussen ons lichaam. Antistoffen beschermen ons daartegen. Dit is een delicaat proces, want verkeerde of onjuiste activatie van antistoffen kan leiden tot ongewenste effecten (ontstekingen). Hoepel heeft het mechanisme ontrafeld hoe antistoffen ontstekingen kunnen veroorzaken.
Een juiste afweerreactie tegen ziekteverwekkers is belangrijk. Een te zwakke reactie ruimt de ziekteverwekker niet goed op met alle gevolgen van dien. Een te sterke reactie of ongewenste reactie kan leiden tot een ontsteking. Hoepel beschrijft dat antistoffen een cruciale rol spelen in deze balans. Ze ontdekte dat antistoffen de afweer tegen verschillende ziekteverwekkers specifiek bijsturen en bracht in kaart welke moleculen hierbij zijn betrokken. Antistoffen zijn de ‘veiligheid-schakelaars’ van ons immuunsysteem.
De opzet van het proefschrift is fundamenteel, maar tijdens de corona-epidemie bleek de kennis cruciaal. Hoepel ontdekte dat antistoffen van ernstig zieke covid-19-patiënten een stevige ontstekingsreactie veroorzaakten in longcellen. Hoepel selecteerde medicijnen en testte in het lab of ze de heftige ontstekingsreactie konden remmen. Haar resultaten hebben geleid tot twee onderzoeken met een medicijn dat de door antistoffen veroorzaakte ontstekingsreactie kan remmen na een besmetting met corona.
Unraveling the mechanisms of antibody-dependent inflammation

Woensdag 10 februari 
Promotie (UvA), 13.00 uur, online 
Karel Scheepstra: PTSS na ernstige situatie in ziekenhuis bij personeel en patiënt

In het ziekenhuis komen veel ernstige incidenten en levensbedreigende situaties voor van medische aard, zoals het onverwacht overlijden van een patiënt of een periode van onzekerheid bij de patiënt. Scheepstra heeft de gevolgen hiervan voor patiënten (en hun familie) en zorgpersoneel gemeten en in kaart gebracht.
Uit zijn onderzoek bleekt dat de mentale ziektelast onder artsen hoog is: posttraumatische stress, depressie en angst komen veel voor. Dat een arts een potentieel psychotraumatische gebeurtenis meemaakt, is eerder regel dan uitzondering. Artsen die dit hebben meegemaakt, zeggen vaker defensief te gaan werken en artsen met posttraumatische-stressklachten overwegen vaker te stoppen met hun beroep. 
Uit Scheepstra’s onderzoek blijkt dat patiënten die tijdens of direct na de bevalling een ernstige bloeding kregen, significant meer kans hebben op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dat geldt niet voor de partners die getuige waren van een dergelijke bloeding.
Scheepstra stelt dat potentieel traumatische gebeurtenissen veel voorkomen in het ziekenhuis, met consequenties voor welbevinden en werkbeleving, en met mogelijk consequenties voor kwaliteit van zorg. Hij bepleit een geprotocolleerde opvang en screening na emotionele gebeurtenissen om posttraumatische stress, depressie en angst bij zorgverleners, patiënten en partners te voorkomen.
Posttraumatic stress disorder in a medical setting

Lees hier meer

Bron: AMC
Datum: 9 februari 2021

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl