Wetenschappelijk onderzoek Cariben krijgt impuls van ruim 7 miljoen euro

januari 8, 2021

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte tijdens het Ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat er ruim 7 miljoen euro is toegekend aan twee projecten binnen het NWO programma Caribisch Onderzoek. De nadruk binnen deze financieringsronde ligt op structuurversterking van het kennissysteem en inbedding van wetenschappelijk onderzoek in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

NWO wil dit doel bereiken door middel van deze twee grote multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s die in de regio zelf worden uitgevoerd en verankerd. De onderzoeksprogramma’s richten zich op vraagstellingen die van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang zijn voor de Caribische regio en bevorderen overdracht van kennis via onderwijs en outreach. Niet eerder financierde NWO programma’s van deze omvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Toegekende projecten
SEALINK

Programme Chair: Prof.dr. Mark Vermeij (Universiteit van Amsterdam, CARMABI Curaçao)

Het SEALINK-programma zal processen op land en in zee bestuderen die de verspreiding bepalen van stoffen die het functioneren van Caribische koraalrif-ecosystemen beïnvloeden (e.g., nutriënten, rioolwater pathogene bacteriën). Het is de eerste keer dat processen op land en de verspreiding van stoffen in zee zullen worden onderzocht en worden gerelateerd aan het functioneren koraalrifsystemen via 3D opnames. Verkregen inzichten worden middels computermodellen gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming, en educatie programma’s. In samenwerking met lokale partijen zal worden bepaald hoe wetenschappelijke informatie beter kan worden gebruikt voor educatie doeleinden en duurzamer beheer van koraalrifsystemen in het algemeen.

Eilande(rs)n aan het Roer

Programme Chair: Dr. Francio Guadeloupe (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde KITLV; Universiteit van Amsterdam)

Sinds de eerste bewoning van de eilanden hebben orkanen en verwoesting aan kustgebieden grote ecologische en sociale gevolgen voor het (Nederlandse) Caribisch gebied. Deze tasten de leefomstandigheden (onderdak, voedsel en water) en het erfgoed van de eilandbewoners aan. Dit vereist onmiddellijke actie! In Eilande(rs)n aan het Roer werken onderzoekers en maatschappelijke partners samen om technische, traditionele en hedendaagse kennispraktijken bijeen te brengen. Het doel is om nieuwe duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen ten aanzien van de huidige klimatologische uitdagingen. Daarnaast wordt een trans-Atlantisch platform en regionaal expertise centrum ontwikkeld om het onderzoek en onderwijs over klimaatproblematiek te bevorderen.

Bron: NWO
Datum: 8 januari 2021

Meer nieuws


Lancering nieuwe mobile learning tool

juni 18, 2021
Makkelijker en effectiever kennis delen met een nieuwe leerinnovatie: WisbitsLeren wordt leuker en toegankelijker: kleine brokjes kennis delen in uiteenlopende vormenGeen externe ontwikkelaar meer nodig: Wisbits geeft de autonomie terug aan de ondernemer  Op 17 juni 2021 is tijdens het virtuele Rotterdamse LSH010 innovatieontbijt de leerinnovatie Wisbits met een feestelijke aankondiging gelanceerd. Hoe vang je de schat aan kennis […]

One in 100 deaths is by suicide

juni 18, 2021
WHO guidance to help the world reach the target of reducing suicide rate by one-third by 2030 Suicide remains one of the leading causes of death worldwide, according to WHO’s latest estimates, published today in “Suicide worldwide in 2019”.  Every year, more people die as a result of suicide than HIV, malaria or breast cancer – […]

Oogvereniging richt steunpunt op voor nieuwkomers met een visuele beperking

juni 17, 2021
Utrecht, 17 juni 2021 – In een gammele boot de oversteek maken naar Europa, in een vreemd land een hondsmoeilijke taal leren: vluchten is voor iedereen een overlevingsslag, en al helemaal voor vluchtelingen met een visuele beperking. Op 20 juni, de Internationale Dag van de Vluchteling, lanceert de Oogvereniging een speciaal steunpunt.  “Voor nieuwkomers met […]

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl