White Ribbon Tour 21 mei: aandacht voor longkanker

mei 20, 2021

“Iedereen met longen kan longkanker krijgen en niemand verdient longkanker”

Rotterdam, 17 mei 2021 – Op vrijdag 21 mei 2021 fietsen en wandelenlongkankerpatiënten, naasten, nabestaanden, longartsen, verpleegkundigen, arts-onderzoekers, studenten en andere enthousiaste deelnemers “The White RibbonTour” om het witte lint voor longkanker door te geven. Dit initiatief wordtondersteund door de patiëntenorganisatie Longkanker Nederland en deNederlandse Longartsenvereniging (NVALT). 

Om het witte lint door Nederland te verspreiden organiseren patiënten, longartsen,arts-onderzoekers en studenten The White Ribbon Tour. Van Zeeland, via Nijmegen,richting Groningen en dan over de Afsluitdijk via Rotterdam naar Maastricht, wordthet witte lint fietsend en wandelend aangeboden aan patiënten en longartsen in 35ziekenhuizen. De route heeft de vorm van een wit lint. Alle deelnemers van de routeszullen rond 18.00 uur aankomen bij de verschillende ziekenhuizen om het wittelintje te overhandigen. Met dit initiatief willen de organisatoren ‘awareness’ voorlongkanker vergroten, met de boodschap: “Iedereen met longen kan longkankerkrijgen en niemand verdient longkanker.” 

De initiatiefnemer is Niels Harthoorn. Niels is 22 jaar en heeft op zijn twintigste dediagnose gekregen van longkanker met een ALK-translocatie. The White RibbonProject, te vinden onder #thewhiteribbonproject, is recent gestart in de V.S. om meerbekendheid te geven aan longkanker en vooral om het stigma, dat op longkankerrust, weg te nemen. Niels haalt dit project nu naar Nederland en wil het berichtverkondigen dat iedereen longkanker kan krijgen en niemand longkanker verdient.

Daarnaast wordt geld opgehaald voor gepersonaliseerde (long)kankerbehandelingen. Want uiteindelijk is deze tocht ook een voorbereiding op debeklimming van de Stelviopas voor Stelvio for Life, een uitdaging die het WhiteRibbon Tour NL team op 28 augustus 2021 aan gaat. Al het opgehaalde geld gaat viaStelvio for Life naar het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Ditsamenwerkingsverband zet zich in om voor iedere kankerpatiënt DNA-onderzoekvan de tumor mogelijk te maken. Het opgehaalde geld komt dus volledig ten goedeaan de ontwikkeling van gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten metkanker. 

Bron: White Ribbon
Datum: 20 mei 2021

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl