Zes onderzoekers beloond met hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap

juni 17, 2022

Zes wetenschappers ontvangen dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap, de Spinoza- en Stevinpremies. Thea Hilhorst, Klaas Landsman, Corné Pieterse en Ignas Snellen ontvangen dit jaar de Spinozapremie. De Stevinpremies gaan naar Bas Bloem en Tanja van der Lippe. De laureaten krijgen ieder 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

Internationaal vermaarde topwetenschappers

De onderzoekers ontvangen de premie voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact.

Spinozapremie

Prof. dr. ir. Thea Hilhorst

Thea Hilhorst (1961) is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw en we aan het International Institute of Social Studies (Erasmus Universiteit Rotterdam). Haar onderzoek richt zich op de toenemende noodsituaties die wereldwijd ontstaan als gevolg van rampen en gewapende conflicten. Daarbij legt ze de nadruk op de impact van humanitaire hulp op de alledaagse praktijk van mensen, organisaties en gemeenschappen.

Prof. dr. ir. Corné Pieterse

Corné Pieterse (1964) is hoogleraar plant-microbe interacties aan de Universiteit Utrecht. Zijn baanbrekend onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe planten zich verweren tegen ziekten en plagen. Door wetenschappelijke resultaten te vertalen naar economisch relevante gewassen draagt Pieterse bij aan een toekomstbestendige landbouw en meer voedselzekerheid voor de toenemende wereldbevolking.

Prof. dr. Ignas Snellen

Ignas Snellen (1970), hoogleraar observationele astrofysica aan de Universiteit Leiden, is een pionier in het onderzoek naar planeten die om een andere ster draaien dan onze zon. Hij ontwikkelt innovatieve technieken en instrumenten waarmee zowel hijzelf als collegawetenschappers belangrijke ontdekkingen doen over de eigenschappen van deze zogeheten exoplaneten. Daarnaast is Snellen een actief wetenschapspopularisator, die veelvuldig lezingen en mediaoptredens verzorgt om ontwikkelingen in de sterrenkunde te duiden voor een breed publiek.

Prof. dr. Klaas Landsman

Klaas Landsman (1963) is hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij combineert op een unieke manier onderzoek op het grensvlak tussen de wiskunde en de natuurkunde met diepe inzichten in de fundamenten, geschiedenis en filosofie van de fysica. Hij werpt prikkelende ideeën op die voorbij gaan aan de grenzen van disciplines en zowel zijn collega’s als een breed publiek verder aan het denken zetten over de fundamenten onder ons bestaan.

Stevinpremie

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe

Tanja van der Lippe (1963) is hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. Ze is een pionier op het gebied van onderzoek naar een gezonde werk-privébalans en duurzame inzetbaarheid van werknemers en heeft daarmee een vernieuwende invalshoek gebracht in het vakgebied. Door het vertalen van haar onderzoeksresultaten naar tools en platforms maakt ze haar werk praktisch inzetbaar voor organisaties, waarmee ze een grote bijdrage levert aan het welzijn van werknemers.

Prof. dr. Bas Bloem

Bas Bloem (1967), hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Nijmeegse Radboudumc, is wereldwijd de nummer één expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. Hij ontwikkelde ParkinsonNet, nationaal en internationaal het toonaangevende zorgmodel voor mensen met deze chronische ziekte en brengt op talloze podia Parkinson onder de aandacht. Hij is een out-of-the-boxdenker met een indrukwekkend internationaal netwerk en ontwikkelt met technologiebedrijven innovatieve producten om de Parkinsonzorg te verbeteren.

Het selectieproces

NWO nodigt een beperkt aantal personen uit om uit hoofde van hun functie wetenschappers voor te dragen als kandidaten voor een Spinozapremie of voor een Stevinpremie. Dit jaar ontving NWO voor elke premie circa 25 voordrachten. De Spinoza- en Stevincommissies bestaan uit veertien leden, afkomstig uit verschillende landen en wetenschappen. Aan de Stevincommissie nemen tevens leden uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties deel. Op basis van de voordrachten maken de commissies een shortlist van maximaal acht kandidaten voor de Spinozapremie en zes voor de Stevinpremie. Per kandidaat gaan commissieleden vervolgens in gesprek met meerdere buitenlandse deskundigen. Mede op basis van deze gesprekken adviseerden de commissies NWO dit jaar vier Spinozapremies en twee Stevinpremies toe te kennen. Inclusief de nieuwe laureaten kent Nederland nu 105 Spinozalaureaten en 10 Stevinlaureaten. Twee van hen zijn niet meer in leven. 

Uitreiking premies

De feestelijke uitreiking van de Spinozapremies en Stevinpremies vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022. Tijdens de uitreiking geven de Spinoza- en Stevinlaureaten inzicht in de inhoud van hun onderzoek en wordt duidelijk waarvoor ze de premie willen inzetten.

Bron: NWO

Datum: 17 juni 2022


Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl