Skip to main content

Alle medisch specialisten ETZ  verenigd in nieuwe Coöperatie

januari 4, 2023

De VMS*, de VMSD*, het TSB* en het MSB* gaan vanaf 1 januari 2023 samen op in de Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant, kortweg CMS M-B. Alle vrijgevestigde specialisten en alle specialisten in dienstverband van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) integreren in de CMS M-B.

Door deze fusie hebben de raad van bestuur, het zorgmanagement en andere overlegorganen in het ETZ voortaan één aanspreekpunt. De medisch specialisten en gelijkgestelden**, waaronder SEH-artsen, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en klinisch psychologen, vormen nu samen één collectief.

Slagkracht

Oud-voorzitter VMS Andy van Veen legt uit waarom er gekozen is voor één Coöperatie: “De ontwikkelingen in de zorg en de bestuurlijke opgaven, zoals schaarste, personeelstekorten, digitalisering en bouwplannen, vragen om optimale betrokkenheid, invloed en slagkracht van de medisch specialisten. Om tot meer eensgestemde invloed te komen, was eenwording en het opgaan in de gezamenlijke coöperatie een noodzakelijke voorwaarde”.

“Met de nieuwe Coöperatie worden de belangen van de gehele medische staf behartigd, daar waar het de medische inhoud en kwaliteit en veiligheid betreft. De medisch specialisten in dienstverband worden lid van de Coöperatie en blijven in dienst van het ETZ”, aldus Hans Kuijsten, oud-voorzitter VMSD.

Eén krachtige stem

Voorzitter MSB Esther Donga blikt terug: “Omdat de afgelopen jaren met VMS, MSB, TSB en VMSD vier entiteiten namens de specialisten in het ETZ actief waren, moest onderling veel worden afgestemd en ging veel tijd verloren aan vergaderen. Dat was verre van efficiënt. Bestuurlijke invloed en betrokkenheid van medisch specialisten is noodzakelijk bij het goed besturen van ons ziekenhuis en de COVID crisis heeft dat eens te meer laten zien. In deze tijd van schaarste moeten keuzes worden gemaakt die het aanbod en de kwaliteit van zorg raken. Daar dienen medisch specialisten zeer nauw bij betrokken te zijn”.

Andy van Veen: “Nu de CMS M-B voortaan alle ruim driehonderdvijftig medisch specialisten in het ETZ vertegenwoordigt, wordt niet alleen de slagkracht vergroot maar ook de transparantie naar de andere bestuurlijke gremia in het ETZ. In onze nieuwe compacte organisatie staat gezamenlijkheid centraal, waarbij zoveel mogelijk in de plenaire ledenvergadering wordt besproken en besloten”.

Wat ziet Esther als een belangrijks voordeel van de CMS M-B? “Dat eventuele verschillen als medisch specialisten met elkaar, op één tafel, op zorgvuldige wijze opgelost kunnen worden. In een cultuur waarin elkaars belangen worden gerespecteerd en zorgvuldig worden afgewogen, waarna met één krachtige stem naar buiten kan worden getreden.”

Bestuur CMS M-B

Het bestuur CMS M-B bestaat vanaf 1 januari 2023 uit:

Andy van Veen, voorzitter, MKA-chirurg, oncoloog

Esther Donga, vicevoorzitter, internist

Roger Froklage, bestuurder V, anesthesist

Madelon Slits, bestuurder D, psychiater

David Zimmerman, algemeen bestuurder, chirurg

Hans Kuijsten, algemeen bestuurder, intensivist

Verklaring van afkortingen:
*CMS = Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant U.A.

*VMS = Verenigde Medische Staf Midden-Brabant

*VMSD = Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband ETZ

*TSB = Tandheelkundig Specialistisch Bedrijf

*MSB: Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant U.A.

** Waar gesproken wordt over medisch specialisten worden ook de daaraan gelijkgestelden bedoeld.

Het nieuwe bestuur CMS M-B (v.l.n.r.): Roger Froklage, Madelon Slits, Andy van Veen, Esther Donga, Hans Kuijsten en David Zimmerman.

Bron: ETZ

Datum: 27 december 2022

Meer nieuws