Skip to main content

Chemotherapie thuis’ van start

december 22, 2022

In het IJsselland Ziekenhuis is op 8 december het project ‘Chemotherapie thuis’ van start gegaan. Dit project heeft als doel om patiënten thuis met chemotherapie te behandelen indien dit wenselijk is en bijdraagt aan betere zorg op maat. Het project sluit hiermee aan op een van de strategische doelstellingen van het ziekenhuis, namelijk “Zorg dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet”.

Het gaat om patiënten die langere tijd Multipel Myeloom of HER2borstkanker hebben en voorheen op de dagbehandeling de toediening van de medicatie kregen.

Met het project ‘Chemotherapie thuis’ probeert het IJsselland de ziektelast van patiënt te verminderen. Doordat patiënten in hun eigen thuisomgeving behandeld kunnen worden, scheelt dat mogelijk in het gevoel van ziek zijn, in het aantal ziekenhuisbezoeken en hoeft de patiënt zijn leven niet meer om de ziekte heen te organiseren waardoor de kwaliteit van leven kan toenemen.

Het realiseren van ’Chemotherapie thuis’ zorgt ook voor een interessanter en uitdagender takenpakket van de oncologisch verpleegkundige. De verpleegkundige komt bij mensen thuis en leert de mens achter de ziekte leren kennen, in plaats van de patiënt alleen in de wachtkamer te zien.

Op donderdag 8 december jl. heeft de eerste patiënt chemotherapie vanuit haar veilige thuisomgeving toegediend gekregen. De patiënte gaf aan het echt heel fijn en een echte service te vinden: “Ik kon nu vanmorgen rustig aan doen en na het innemen van de premedicatie weer naar bed. Ik kon in mijn huispak de dames ontvangen in plaats van vanaf 7.00 uur wachten tot ik om 8.15 uur de deur uit moet.’’

Vanuit de organisatie zijn diverse disciplines betrokken om het project tot stand te brengen en uit te kunnen voeren. Met dank aan het projectteam, de ziekenhuisapotheek, de polikliniek Interne geneeskunde en de verpleegafdeling Oncologie.

Bron: IJsselland Ziekenhuis

Datum: 9 december 2022

Meer nieuws