Skip to main content

Inge de Wit nieuwe bestuursvoorzitter Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

november 15, 2023

Inge de Wit wordt per 1 maart 2024 onderdeel van de raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Zij neemt de voorzittersrol over van de huidige voorzitter van de raad van bestuur, Rob Kievit, na zijn pensionering op 1 juni 2024. Deze benoeming door de raad van toezicht is met een positief advies van het managementteam, de ondernemingsraad, cliëntenraad, de verpleegkundige advies raad en in nauw overleg met het MSBI. Rik Riemens, lid raad van bestuur ad interim, is per 1 maart 2024, geen onderdeel meer van de raad van bestuur. Hij doet nog wel, voor de overdracht, op adviesbasis werkzaamheden voor het ziekenhuis. Een nieuw lid raad van bestuur met de portefeuille zorg wordt op dit moment geworven.

“We hebben de afgelopen periode, in nauwe afstemming met de verzekeraars en banken, hard gewerkt aan de implementatie van het herstelplan. Dit is een intensief en succesvol traject geweest waar alle medewerkers, samen met bestuur, management en staf hun bijdrage aan hebben geleverd”, zegt Rob Kievit, voorzitter raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis. “Met de benoeming van Inge de Wit kan het Ikazia Ziekenhuis verder groeien en profileren in Rotterdam-Zuid.”

“Het Ikazia Ziekenhuis heeft een intensieve periode van herstel achter de rug”, zegt Inge de Wit. “Als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur kijk ik ernaar uit om te bouwen op het stevige fundament dat er nu ligt. De nieuwe strategie ‘Persoonlijke zorg die past bij jou’ gaan we de komende jaren laden en versterken. Zo blijft Ikazia een relevant en aantrekkelijk ziekenhuis op Zuid.”

“Wij zijn blij met de benoeming van Inge de Wit”, zegt Albert van Esterik, voorzitter van de raad van toezicht van het Ikazia Ziekenhuis. “Wij vinden het belangrijk dat de toekomstige nieuwe voorzitter onze waarden vertegenwoordigt: oprechte interesse, onderling verbonden en eigenaarschap. Haar staat van dienst heeft dit bewezen en de prettige gesprekken die er zijn geweest, hebben dit bevestigd. Het Ikazia Ziekenhuis kan met deze benoeming de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.”

Lange ervaring als directeur en bestuurder

Inge de Wit heeft jarenlang bij diverse academische, STZ en regionale ziekenhuizen gewerkt. In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk waar zij nu werkt, houdt zij zich onder andere bezig met de nieuwe strategie om het ziekenhuis, na de verzelfstandiging in 2021, weer koers te geven. Naast het werk als ziekenhuis bestuurder vervult zij diverse functies, zoals bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Ook is zij bestuurslid van de Stichting Heathcare4Ukraine.

Datum: 15 november 2023

Bron: https://www.ikazia.nl/