Skip to main content

Maasstad Ziekenhuis zet grote stap richting landelijke hybride zorg

maart 12, 2024

Van de 7 Santeon-ziekenhuizen is het Maasstad Ziekenhuis het eerste ziekenhuis dat het digitale platform van het Medisch Servicecentrum (MSC) in gebruik neemt. Via dit platform gaat het Maasstad Ziekenhuis naast de eigen patiënten, ook patiënten van andere ziekenhuizen monitoren. In deze pilot wordt een groep astmapatiënten door het Maasstad Ziekenhuis met succes gemonitord via dit platform. Het doel van de pilot is om met de andere Santeon-ziekenhuizen vervolgens ervaring op te doen in het gezamenlijk monitoren van patiënten via één platform.

Het Maasstad Ziekenhuis zet met de pilot, technisch gezien, een grote stap richting een open platform voor hybride zorg. Hiervan kunnen – naast de Santeon-partners – uiteindelijk ook andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen gebruik maken.

“Hoe leveren we met minder mensen, meer en betere zorg? Dát is de uitdaging waar we voor staan in onze vergrijzende samenleving. We veranderen de zorg om te voorkomen dat het vastloopt. En we slaan twee vliegen in één klap. Voor patiënten is hybride zorg sneller en makkelijker, want je hoeft niet steeds naar het ziekenhuis te komen. Voor zorgverleners betekent het dat zij de ruimte krijgen voor complexere zorg en spoedzorg die ín het ziekenhuis moet plaatsvinden,” vertelt Sander Dekker, bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis.

Zorg thuis als het kan, op locatie als het nodig is

Met hybride zorg krijgt een patiënt digitaal zorg thuis als het kan, of zorg op locatie bij de zorgverleners als dat nodig is. Afhankelijk van hoe het met de gezondheid van de patiënt gaat, wordt gekeken welke fysieke zorg nog nodig is. De zorg vindt zoveel mogelijk thuis plaats, op het moment dat dit de patiënt het beste uitkomt.

Verpleegkundigen houden via het digitale platform van het MSC met thuismonitoring een vinger aan de pols bij patiënten. Patiënten doen zelf metingen en/of vullen vragenlijsten in die in het thuismonitoringscentrum binnenkomen. In het thuismonitoringscentrum beoordelen verpleegkundigen niet alleen de ingevulde data, maar reageren ook op vragen die patiënten via de app aan hen stellen. Laten de ingevulde gegevens geen afwijkingen zien? Dan is er verder geen actie nodig. Zijn er wel afwijkingen te zien of laat de patiënt weten dat de klachten erger worden? Dan zien de thuismonitoringsverpleegkundigen dit en neemt één van hen contact op met de patiënt. Als het nodig is, schakelen de thuismonitoringsverpleegkundigen met een arts of verpleegkundig specialist.

Door deze monitoringsactiviteiten samen met andere Santeon huizen op grote schaal in te richten in een centraal Medisch Servicecentrum, kunnen we deze activiteiten zo efficiënt mogelijk organiseren en de werkdruk op de zorgafdelingen verkleinen.

Monitoringsverpleegkundige Tessa:“Wij zijn heel blij met het vertrouwen dat in ons als monitoringsverpleegkundigen gesteld wordt en dat we dit hier in het Maasstad Ziekenhuis mogen doen. Voor ons blijft de patiënt centraal staan; de waardering van patiënten en hun vertrouwen in ons is voor ons waar we het voor doen.”

Meer regie en inzicht in de eigen gezondheid

Via een app kan de patiënt makkelijk in contact komen met de monitoringsverpleegkundigen en vragen stellen. Door digitale monitoring krijgen patiënten meer regie en inzicht in de eigen gezondheid.

“Eigenlijk word ik door deze digitale stap vaker in de gaten gehouden en weet ik meer over mijn eigen lichaam dan wanneer ik 1 of 2 keer per jaar naar het ziekenhuis ga.” Marianne, patiënt in het Maasstad Ziekenhuis.

Zorg bij jou

Onder de noemer ‘Zorg bij jou’ gaan de zeven Santeon ziekenhuizen hun gezamenlijke diensten met thuismonitoring in de toekomst verder uitbreiden. En zullen ze steeds meer zorgpaden op deze manier ondersteunen.

In de toekomst kunnen via MSC ook andere diensten worden aangeboden zoals voorlichting en prehabilitatie. Dit laatste betekent dat patiënten digitaal worden begeleid sterker en gezonder te worden voorafgaand aan hun operatie. Dit komt hun herstel na de operatie ten goede.

Bron: https://www.maasstadziekenhuis.nl/

Datum: 12 maart 2024