Skip to main content

Ziekenhuis start samen met JADS breed opleidingsprogramma 

maart 18, 2024

ETZ laat alle medewerkers kennismaken met AI

Het ETZ is koploper in het toepassen van AI (artificial intelligence) en heeft hoge verwachtingen van de toekomstige inzet van kunstmatige intelligentie in de zorg. Om alle geïnteresseerde ETZ-medewerkers mee te kunnen nemen in de mogelijkheden van AI hebben JADS (Jheronimus Academy of Data Science) en ETZ samen een breed opleidingsprogramma samengesteld, .


De basiscursus AI is door het ziekenhuis zelf ontwikkeld en wordt online via het ETZ Leerplein aangeboden. Door het aanbieden van deze laagdrempelige cursus en het samenwerken met JADS voor het aanbod aan uitgebreide opleidingen wordt het kennisniveau van toepassingsmogelijkheden in het ziekenhuis vergroot. Zo wil het ETZ de organisatie voorbereiden op het weloverwogen inzetten van AI. Op een wijze die bijdraagt aan de strategie van het ETZ, ook op lange termijn.

Aftrap

De aftrap van het opleidingsprogramma vond medio maart plaats in een volle zaal van het ETZ met belangstellende medewerkers. Paul van Leest, hoofd afdeling Business Intelligence Center in het ETZ: “Dit lanceringsevenement had als doel om medewerkers – ook zij zonder een achtergrond in AI of data science – te informeren en enthousiast te maken. Het ETZ ziet de geweldige potentie van AI en het belang van datagedreven werken. We verwachten dat AI voor grote veranderingen op de werkvloer gaat zorgen en vinden het daarom belangrijk om te investeren in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers”. 

Belang

Het ETZ onderkent het belang van datagedreven werken. Interactie met gebruikers van AI-modellen op basis van natuurlijke taal behoort nu al tot de mogelijkheden. Op een aantal afdelingen vinden al pilots plaats met de inzet van AI-toepassingen.Om het effect van alle inspanningen en cursussen te meten, is bovendien een samenwerking met de Open Universiteit opgestart. De lancering en de impact van het opleidingsplan AI in het ETZ wordt onderwerp van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Open Universiteit. Hierdoor krijgt het ETZ inzicht in de effectiviteit van het opleidingstraject AI. Dit helpt om waar nodig de activiteiten verder te optimaliseren.

Academische groei 

Dr. Danielle Sent, Associate professor en Director Professional Education bij JADS, over de samenwerking “AI verandert de wereld en de zorg razendsnel. Organisaties zoals ETZ zien dat data en AI cruciaal zijn om kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. JADS helpt het ETZ graag bij deze transformatie. Daarbij kijken we niet alleen naar het ontwikkelen van technologie, maar vooral ook naar wat er nodig is om die zinvol in te kunnen zetten. We zijn erg enthousiast over de betrokkenheid en bereidheid van ETZ om de hele organisatie in dit proces te betrekken. Niet iedereen hoeft een expert te zijn, maar iedereen moet wel voldoende kennis hebben voor een succesvolle transformatie. En daar zetten ETZ en JADS zich vol en voor langere tijd voor in.” 

Opleidingsprogramma

De samenwerking met JADS maakt het, door middel van meerdaagse bedrijfstrainingen  mogelijk om de behoefte naar kennis en skills te vervullen. De trainingen worden op verschillende niveaus aan de medewerkers van het ETZ aangeboden. Het meest toegankelijke niveau betreft een ETZ-basiscursus voor alle medewerkers. Na de basiscursus volgt een tweedaagse-introductiecursus voor (medisch) managers en andere geïnteresseerden. Het complete opleidingsprogramma omvat vier niveaus. De samenwerking met JADS sluit aan bij de bestaande wetenschappelijke samenwerking met Tilburg University via het WeCare programma.

Bron: ETZ.nl

Datum: 18 maart 2024

Meer nieuws