Skip to main content

Zilveren Kruis ondersteunt zorgvernieuwing ETZ

december 20, 2023

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een gezamenlijk doel: de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Om deze gewenste en noodzakelijk vernieuwing in de zorg te realiseren, hebben ETZ en Zilveren Kruis een nieuwe overeenkomst gesloten voor een periode van twee jaar.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2025. In grote lijnen sluit deze overeenkomst aan bij de meerjarenafspraken die het ETZ eerder heeft gemaakt met CZ en Coöperatie VGZ, de belangrijkste zorgverzekeraars in het verzorgingsgebied van het ETZ.

Door afspraken met deze drie zorgverzekeraars heeft het ETZ ruimte om de komende jaren de best passende zorg aan patiënten te blijven bieden. Het ETZ streeft ernaar zorgprocessen te optimaliseren met ondersteuning van de zorgverzekeraars en gebruik te maken van slimme digitale oplossingen. Inkopers en innovatie-adviseurs van Zilveren Kruis gaan actief kennis delen en ervaringen uitwisselen om het ETZ hierbij te ondersteunen.

Bron: https://www.etz.nl/

Datum: 20 december 2023

Meer nieuws