Skip to main content

Zorgcontractering 2022, stand van zaken VieCuri

december 23, 2021

Door de coronapandemie staat de ziekenhuiszorg wereldwijd al twee jaar onder druk. Dat is bij VieCuri in extreme mate het geval. Naar verwachting heeft de coronapandemie ook in 2022 weer vergaande (financiële) gevolgen voor het ziekenhuis. Desondanks heeft VieCuri met de meeste zorgverzekeraars goede uitgangspunten bereikt voor de zorg in 2022. Dat geldt helaas niet voor Menzis en CZ.

De uitkomsten van de gesprekken van de landelijke koepels NVZ en ZN bepalen of en wanneer VieCuri de afspraken kan omzetten in definitieve contracten voor 2022 met de zorgverzekeraars. Die contracten zijn zeer belangrijk. Voor patiënten betekent zo’n overeenkomst namelijk dat de zorgkosten uit het basispakket van een behandeling in VieCuri vergoed worden. Zonder overeenkomst zou het ziekenhuis de rekening rechtstreeks aan de patiënt moeten sturen. Dat risico kan dus bij Menzis en CZ aan de orde te zijn.

Op de website van VieCuri staat de status van de actuele onderhandelingen per zorgverzekeraar in een handig kleurenschema:
https://www.viecuri.nl/praktische-informatie/kosten-ziekenhuiszorg-en-informatie-zorgverzekeraars/.

Al eerder was bekend dat Zilveren Kruis de zogenaamde bugetpolis niet honoreert bij VieCuri. Uiteraard betreft dit niet de spoedzorg, daarvoor kunnen Zilveren Kruis-verzekerden met een budgetpolis gewoon bij VieCuri terecht. Een overzicht van de verschillende (budget)polissen van Zilveren Kruis staat op de website van VieCuri:
https://www.viecuri.nl/praktische-informatie/kosten-ziekenhuiszorg-en-informatie-zorgverzekeraars/.

Kies zorgverzekeraar met zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. De patiënt betaalt echter altijd een eigen risico. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. De meeste zorg die VieCuri verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis dient de rekening van de patiënt rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar. Daarnaast biedt VieCuri zorg die niet in de basisverzekering zit. Zorg die niet als basiszorg wordt vergoed, betaalt de patiënt (deels) zelf, tenzij deze hiervoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Welke zorg men precies aanvullend kan verzekeren, hangt af van de betreffende verzekeringsvoorwaarden. Als een patiënt niet weet of een onderzoek of behandeling wordt vergoed, of vragen heeft over het eigen risico, kan de zorgverzekeraar nadere informatie geven.

Datum: 23 december 2021

Bron: VieCuri