Skip to main content

Zorgverzekeraars en Ikazia Ziekenhuis bereiken akkoord op herstelplan

december 22, 2022

De vijf grootste zorgverzekeraars hebben aangegeven dat het herstelplan van het Ikazia Ziekenhuis er goed uitziet. Daarom is er een akkoord met elkaar bereikt. Dit betekent dat het Ikazia Ziekenhuis de komende jaren verzekerd is van voldoende financiële steun. Daarmee krijgt het ziekenhuis weer een positief toekomstscenario als belangrijke zorgpartner in Rotterdam.

Het Ikazia Ziekenhuis heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een herstelplan. Hierbij is ingezet op een herprofilering, flexibilisering van de organisatie en een aanzet tot nauwere samenwerking in de regio met diverse zorgpartners. Intern worden processen beter op elkaar afgestemd. 

“We komen uit een heel somber financieel scenario waarbij we langs de afgrond van faillissement zijn gegaan. Om dit te voorkomen hebben we moeten besluiten om een verpleegafdeling te sluiten en de Intensive Care (IC) te verkleinen. Dit zijn voor ons moeilijke keuzes geweest. Het behoud van zo veel mogelijk van onze collega’s is altijd het uitgangspunt geweest. Er is voor de meeste collega’s een passende functie op een andere afdeling. Alleen betekent dit dat collega’s dan misschien veranderen van specialisme of in een ander team moeten werken. Deze verandering is pijnlijk,” zegt Rik Riemens, Lid Raad van Bestuur ad interim van het Ikazia Ziekenhuis. “Daarnaast zetten we in op een verlaging van het ziekteverzuim en inkoopkosten.”

“Met de stappen die we nu gezet hebben in het herstelplan, bereiden wij ons voor op de toekomst. Een basisziekenhuis van en voor de omgeving dat zich extra richt op chronische zorg en verdere samenwerking in de regio. Dit is ook in lijn met het Integraal Zorg Akkoord,” zegt Riemens. “We hadden dit niet kunnen bereiken zonder de inzet en steun van alle collega’s in ons ziekenhuis. Zij hebben zich, ondanks alle onzekerheid, extra ingezet om toch alle warme zorg voor onze patiënten te leveren. We hebben hier van de patiënten veel lovende woorden over gehoord. Die warme zorg is kenmerkend voor ons ziekenhuis en de cultuur die we willen behouden voor de toekomst. We moeten wel een zakelijkere instelling tonen in alles dat we doen, zonder deze oprechte interesse in elkaar te verliezen.”

Verhoogde tariefafspraken

De zorgverzekeraars geven met terugwerkende kracht verhoogde tariefafspraken over 2022 die doorlopen voor de komende twee jaar. Dit is een unieke afspraak in zijn vorm. Daardoor komt het Ikazia Ziekenhuis weer in financieel evenwicht. 

Het Rotterdamse ziekenhuis zal zich inzetten om haar rol in de chronische zorg verder te ontwikkelen. Daarnaast werkt ze samen met andere zorgpartners en ziekenhuizen in de regio, om de zorg en de vraag in de regio, nog beter op elkaar af te stemmen. Hierbij staat de patiënt zoals altijd centraal.

Rik Riemens: “Op basis van deze geboden zekerheden verwachten we dat de bestaande regelingen met de banken doorgezet worden voor de komende jaren. Dit geeft ons de ruimte om als ziekenhuis weer in balans te komen.”

Bron: Ikazia Ziekenhuis

Datum: 8 december 2022

Meer nieuws