Skip to main content

Wetenschapsagenda 11 – 14 januari

januari 11, 2022

Chiara Jongerius: Gaze in medical consultations | measurement, associations and mechanisms

Donderdag 13 januari 2022
Promotie (UvA), 16:00 u, Agnietenkapel

Jongerius onderzocht het oogcontact tussen arts en patiënt. De aanleiding voor dit promotieonderzoek waren zorgen over het toenemend gebruik van de computer tijdens consulten. Dit zou de kwaliteit van het contact tussen arts en patiënt, en daarmee ook de kwaliteit van de geboden zorg, kunnen aantasten.

De term oogcontact is in wetenschappelijk onderzoek een synoniem voor ‘iemand aankijken’. Dit kun je meten met eye-tracking, en vervolgens analyseren met behulp van computeralgoritmes. Jongerius stelde vast hoe vaak en lang artsen hun patiënten aankeken tijdens ziekenhuisconsulten. Ook onderzocht ze of de duur van het oogcontact voorspelde hoeveel vertrouwen de patiënt in de arts had. Jongerius ontdekte, tegen de verwachting in, dat naarmate patiënten meer door hun arts werden aangekeken, zij hun arts minder vertrouwden.

Daarna bestudeerde de promovenda twee mechanismen die deze bevinding mogelijk konden verklaren. Ten eerste keek ze wat er gebeurt in het gesprek rondom het moment dat de arts van de patiënt wegkijkt. Conversatie-analyse toonde aan dat het negatieve verband tussen aankijken door de arts en vertrouwen van de patiënt zou kunnen liggen aan de verschillende functies, methoden en gevolgen van aankijken en wegkijken. Ten tweede onderzocht Jongerius bij jonge, gezonde mannelijke vrijwilligers of toediening van oxytocine – ook wel bekend als het ‘knuffelhormoon’ – het oogcontact en vertrouwen in de arts beïnvloedt tijdens een gesimuleerd gesprek. Dit blijkt niet zo te zijn.

Dit onderzoek geeft meer inzicht in het meten van aankijkgedrag en het belang ervan voor de relatie tussen arts en patiënt. Deze inzichten vertaalde de promovenda in aanbevelingen voor het gebruik van het elektronisch patïentendossier tijdens consulten.

Link naar proefschrift


Jolien Leijenaar: Streamlining VCI

Dinsdag 11 januari 2022
Promotie (VU), 11:45 u, Aula


Samuel van Nierop: Human bile acid metabolism: |a postprandial perspective

Dinsdag 11 januari 2022
Promotie (UvA), 12:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift


Cathelijn Aarts: Neutrophils, from stem cells to immune suppressors

Dinsdag 11 januari 2022
Promotie (UvA), 15:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift


Collin Turbyne: Virtuality technologies in mental healthcare: the medical metaverse of tomorrow

Woensdag 12 januari 2022
Promotie (UvA), 13:00 u, Agnietenkapel


Baayla Boon: Deciphering neuropathological heterogeneity in Alzheimer’s disease: beyond plaques and tangles

Vrijdag 14 januari 2022
Promotie (VU), 13:45 u, Aula

De ziekte van Alzheimer presenteert zich typisch met geheugenklachten. Echter, een derde van de patiënten die de ziekte op jonge leeftijd krijgen heeft te maken met atypische klachten, zoals problemen met het zien, het spreken of het gedrag. Boon vroeg zich af hoe de hersenen van patiënten met atypische alzheimer eruitzien onder de microscoop en op een hersenscan. Hebben zij dezelfde opeenhoping van plaques (samengeklonterd eiwit Beta-amyloid) en tangles (kluwens van het Tau eiwit), die kenmerkend is voor de ziekte van Alzheimer?

Boon heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van materiaal van overleden personen die hun hersenen doneerden aan de Nederlandse Hersenbank (https://www.hersenbank.nl/) en de Normal Aging Brain Collection Amsterdam (http://nabca.eu/). Ze vergeleek MRI-scans na het overlijden met MRI-scans tijdens het leven.

Boon ontdekte dat het ziekteproces in de hersenen bij typische patiënten anders is dan bij atypische patiënten. Ze vond onder andere dat amyloid plaques er anders uitzien bij atypische patiënten. Ook constateerde ze dat de aangeboren immuunrespons verschilt.

Het onderzoek van Boon laat zien dat de ziekte van Alzheimer verschillende subtypen heeft, ook in de pathologie. Haar onderzoek draagt bij aan het herkennen van de verschillende subtypen en ondersteunt het idee dat we deze patiënten in de toekomst op een individuele manier gaan behandelen.

Link naar proefschrift


Nina Sluiter: Peritoneal metastases of colorectal cancer

Donderdag 13 januari 2022
Promotie (VU), 11:45 u, Aula

Link naar proefschrift 


Laura Delvasto Nuñez: The tango lesson: complement and hemolysis in the pathogenesis of thrombosis in AIHA

Donderdag 13 januari 2022
Promotie (UvA), 13:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift 


Anne Martens: Exploration of T-cell dysfunction in CLL and other B-cell malignancies: Implications for therapy

Vrijdag 14 januari 2022
Promotie (UvA), 13:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift


Annelijn Slaman: Optimal classification and management of complications after curative esophagectomy for cancer |In the era of neoadjuvant chemoradiotherapy and minimally invasive surgery

Vrijdag 14 januari 2022
Promotie (UvA), 16:00 u, Agnietenkapel

Link naar proefschrift 

Meer nieuws