Skip to main content

Niki Rensen: Parents of children with cancer: sleep, distress and quality of life

november 22, 2021

Woensdag 24 november 2021
Promotie (VU), 15:45 u, Aula

Elk jaar krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Dit heeft een grote impact op het hele gezin en zeker ook op ouders. Ouders ervaren veel stress en vaak slaapproblemen. Stressgevoelens en slaapproblemen kunnen elkaar bovendien versterken en in stand houden. In hoeverre dit een rol speelt bij ouders van kinderen met kanker was nog niet bekend. Ook was er weinig kennis over de invloed van stress en slaapproblemen op de kwaliteit van leven van ouders. Evenmin was duidelijk welke ouders meer risico lopen op slaapproblemen en stressgevoelens. Rensen ontdekte onder andere dat meer dan één derde van de ouders van kinderen met kanker nog jaren na de diagnose last heeft van slaapproblemen. Deze ouders ervaren ook veel stress en deze combinatie heeft een groot negatief effect op hun kwaliteit van leven. Het welzijn van ouders hangt sterk samen met dat van hun kinderen. Ouders moeten uitgerust en emotioneel beschikbaar zijn om hun kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Daarom is het noodzakelijk dat artsen zowel tijdens als na de behandeling aandacht hebben voor ouders en tijdig adequate hulp en interventies bieden waar nodig. Tot slot kon Rensen door haar onderzoek ook beter aanwijzen welke ouders extra kwetsbaar zijn voor de vicieuze cirkel van vermoeidheid en stress. Dit zijn onder andere ouders die weinig sociale steun ervaren, ouders die zelf chronisch ziek zijn of ouders die problemen ervaren in de opvoeding. De uitkomsten van dit onderzoek wijzen erop dat deze groepen ouders extra aandacht nodig hebben. 


Link naar proefschrift 

Meer nieuws