Skip to main content

Organisatie netwerkzorg in de regio: gezamenlijke doelen & betrokken patiënten

juni 15, 2021

Het organiseren van integrale zorg is onlosmakelijk verbonden met samenwerking in de regio en in netwerkverbanden. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Want hoe speel je als zorg- en hulpverleners goed op elkaar in en hoe leer je elkaar vertrouwen? Maar ook: hoe doorbreek je de grenzen van organisaties en wetgeving? Dit jaar organiseert Q-Consult Zorg vier (online) intervisies waarin we stilstaan bij cruciale thema’s die van belang zijn voor een slagvaardig zorgnetwerk. Zo kun je onderling netwerken, kennis uitwisselen aan de hand van verschillende thema’s en reflecteren op de stappen die reeds gezet zijn.

Als inleiding voor elke online intervisie is een spreker uitgenodigd met een inspirerende bijdrage aan het onderwerp. Elke bijeenkomst bestaat uit een informatief deel, een stuk interactie en een reflectie op het eigen lokale netwerk. De intervisiereeks bestaat uit de volgende thema’s:

06-04 | De regio in beeld [deze intervisie is geweest]

22-06 | Gezamenlijke doelen & betrokken patiënten  

07-09 | Organisatie van netwerken

18-11 | Implementatie en reflectie

Loop je zelf ergens tegenaan? Geef het aan ons door en we bespreken het tijdens de bijeenkomst!

In deze intervisie: Gezamenlijke doelen & betrokken patiënten

Zonder visie ontstaat verwarring. De transitie naar de juiste zorg op de juiste plek kan alleen plaatsvinden als professionals en zorgorganisaties gezamenlijke ambities en doelstellingen hebben. Voor wie doen we dit? Wie moet er beter worden van de samenwerking en welke rol hebben bewoners, cliënten en patiënten in de samenwerking? In deze intervisie gaan we in op het waarom van integrale zorg, het creëren van verbondenheid, draagvlak en vertrouwen middels het opstellen van een gezamenlijke ambitie en de betrokkenheid van de cliënt hierin als participant.

  • Datum:di 22-06-2021
  • Tijd:15.00 – 17.00 uur
  • Locatie:online
  • Deelname:kosteloos

Meer nieuws