Promoties UMC 14 September

september 15, 2020

Maandag 14 september, 11.45 uur (Aula VU)
Promotie Arjen Smits (locatie VUmc)

Oorzaken en behandeling van ruggenwervel breuken

Een ruggenwervelbreuk is een ernstig letsel dat verregaande gevolgen kan hebben, de oorzaak is meestal ernstig ongeval. Het is niet bekend hoe vaak in Nederland een ruggenwervelbreuk precies voorkomt, bij wie en door welke oorzaak. Promovendus Arjen Smits wilde meer inzicht in hoe vaak de breuk voorkomt en met welke oorzaken. Om dat in beeld te brengen zijn gegevens gebruikt die gedurende meerdere jaren in alle Nederlandse ziekenhuizen zijn verzameld. De gegevens van bijna 30.000 patiënten werden geanalyseerd. Opvallend was de toename in de afgelopen jaren van het aantal mensen met een ruggenwervelbreuk die werden opgenomen in het ziekenhuis. Vooral bij jongere patiënten ontstaat een dergelijke breuk door een ernstig verkeersongeval. Terwijl de oorzaak bij oudere patiënten een val in huis was. Het aantal ouderen (boven de 65 jaar) dat een ruggenwervelbreuk opliep steeg de afgelopen jaren sneller dan het aantal jongeren dat dit letsel opliep. Ook waren bij de oudere patiënten vrouwen oververtegenwoordigd. Er was een piek van ruggenwervelbreuken door fietsongevallen onder 50 tot 70-jarigen. Een ernstig gevolg van de breuk kan ruggenmerg(zenuw)schade zijn, dit bleek in 5,5% het geval te zijn. In dit proefschrift ook aandacht voor de uitkomsten van de verschillende behandelingen/operaties.

Maandag 14 september, 13.45 uur (Aula VU)
Promotie Karel-Jan Lensen (locatie VUmc)

Een PET-scan met radio-actief gelabeld suiker 18F-FDG draagt bij aan diagnose bij mensen met malaise en verhoogde ontstekingswaarden in het bloed
Patiënten met verhoogde ontstekingswaarden in het bloed en bij wie onderzoek in de vorm van een longfoto, echografie van de nieren en bloedonderzoek geen oorzaak liet zien, hebben voor het stellen van hun diagnose vaak baat bij een PET-scan met radio-actief gelabeld suiker 18F-FDG. Het gaat hier om patiënten zonder specifieke klachten die bij oriënterend bloedonderzoek verhoogde ontstekingswaarden hebben. Karel-Jan Lensen onderzocht de beeldvorming met behulp van 18F-FDG PET-scan van ontstekingsprocessen in de wand van grote bloedvaten.
Met een PET-scan met radio-actief gelabeld suiker 18F-FDG zijn actieve processen in het hele lichaam te zien. Reuscelarteritis (een auto-immuunvorm van ontsteking) en atherosclerose (slagaderverkalking) zijn vaak de oorzaak van vaatwandontsteking in de aorta en grote aftakkingen. Met de 18F-FDG PET-scan konden artsen regelmatig direct een diagnose stellen, waaronder dus reuscelarteritis. Mede door dit onderzoek passen artsen de 18F-FDG PET-scan nu zeer frequent toe in de dagelijkse klinische praktijk bij patiënten met verhoogde ontstekingswaarden. De overige onderzoeken in het proefschrift gaan over:
– bepaalde methoden van beoordelen van 18F-FDG PET-scans;
– het meten van ontstekingsactiviteit in de bloedvatwand en welke factoren ontstekingsactiviteit beïnvloeden;
– de relatie tussen ontstekingsprocessen en bepaalde ontstekingswaarden in het bloed.
Link naar proefschrift

Datum: 15 September
Bron: Amsterdam UMC

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl