Promoties Amsterdam UMC, 15-19 februari

februari 15, 2021

Hierbij ontvangt u een overzicht van de promoties van Amsterdam UMC in de week van 15 tot 19 februari 2021.

Maandag 15 februari 
Promotie (UvA), 14.00 uur, online
Inge de Krijger: Repareren van schade aan DNA

Het DNA, waarin de informatie wordt opgeslagen die elke cel nodig heeft om zijn functie uit te oefenen, moet zorgvuldig worden beschermd. Bronnen, buiten en binnen de cel, bedreigen het DNA en veroorzaken schade. De zogenoemde DNA-dubbelstrengbreuken (DSB’s) zijn het schadelijkst voor de cel. 
Als deze breuken niet of verkeerd worden gerepareerd, kan dat leiden tot celdood. Bovendien kunnen door onjuiste reparatie fouten in het DNA worden geïntroduceerd, zoals mutaties of chromosomale herschikkingen, wat kan bijdragen tot de ontwikkeling van kanker. Cellen hebben mechanismen ontwikkeld om de schade te detecteren en snel te herstellen. Probleem hierbij is dat de uiteinden van chromosomen lijken op DSB’s, maar herstel daarvan is ongewenst. De uiteinden van chromosomen worden daarom beschermd door telomeren. 
Dit proefschrift vergroot het begrip van hoe herstelactiviteiten bij DSB’s en telomeren worden aangestuurd. De Krijger heeft methoden gebruikt die gericht zijn op het identificeren van nieuwe eiwitten die een rol spelen in de DNA-schaderespons.
Control of repair activities at DNA double strand breaks and telomeres

Woensdag 17 februari 
Promotie (UvA), 10.00 uur, online 
Hiske Helleman: Bepaling van gehoorschade

Gehoorverlies door lawaai is een wereldwijd probleem en meestal een gevolg van langdurige, beroepsmatige blootstelling aan harde geluiden. Ook activiteiten in de vrije tijd kunnen schadelijk zijn, zoals luisteren naar luide muziek of motorrijden. De kennis over de relatie tussen blootstelling aan lawaai en gehoorschade heeft zich sterk ontwikkeld sinds de opkomst van de stoommachine in de industriële revolutie.
Centraal in Hellemans proefschrift staan oto-akoestische emissies (OAE’s). Dit is een verschijnsel waarbij het oor zelf geluid voortbrengt. Oren die beschikken over gezonde haarcellen kunnen zelf geluid voortbrengen. OAE’s  komen niet of minder voor bij personen bij wie het binnenoor beschadigd is als gevolg van blootstelling aan lawaai.
Dit proefschrift vergelijkt het gebruik van OAE’s bij het monitoren van lawaaischade aan het gehoor, met een nu veel gebruikte methode, de reguliere audiometrie. Helleman deed haar onderzoeken bij een drukkerij van een krant en bij mensen die naar dansmuziek luisteren. OAE’s moeten niet de reguliere meetmethode vervangen, stelt de promovenda. Wel zijn OAE’s een aanvulling op de huidige praktijk.
Measuring and monitoring noise induced hearing loss with otoacoustic emissions and pure-tone audiometry

Lees hier meer

Bron: AMC
Datum: 15 februari 2021

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl