Promoties Amsterdam UMC 17 November

november 18, 2020
Dinsdag 17 november
Promotie (VU), 9.45 uur (online bijeenkomst)
Ilse Louwerse: Beslismodel kan verzekeringsartsen helpen

Mensen die werken hebben meestal een betere gezondheid, zowel fysiek als psychisch, dan mensen zonder betaald werk. Wanneer iemand na langdurige ziekte weer voorzichtig aan het werk gaat, heeft dat vaak een positief effect op het ziekteverloop. Om een inschatting te kunnen maken of en op welke termijn een herbeoordeling zinvol is, is het belangrijk dat verzekeringsartsen een goede prognose stellen over iemands gezondheid. Verzekeringsartsen beschouwen een dergelijke prognose echter als een van de lastigste aspecten van hun werk. Een beslismodel op basis van data analytics kan verzekeringsartsen mogelijk helpen bij het maken van prognoses en het plannen van herbeoordelingen. Wel is eerst nog verder onderzoek in de praktijk nodig. Dat stelt promovenda Ilse Louwerse die een dergelijk beslismodel ontwikkelde en evalueerde. 
Link naar proefschrift

Dinsdag 17 november
Promotie (UvA), 12.00 uur, Agnietenkapel
Floor Postema: Erfelijke oorzaak kinderkanker op tijd herkennen

Ongeveer tien procent van de kinderen met kanker heeft een tumor predispositie syndroom, dat wil zeggen dat de kanker een erfelijke oorzaak heeft. Postema stelt dat bij alle kinderen met kanker gekeken moet worden of ze zo’n syndroom hebben. Ze ontwikkelde daarvoor een screeningsinstrument. Dat bestaat uit een vragenlijst met vragen over het kind, de kanker en de familie, een lichamelijk onderzoek en foto’s (2D en 3D). 
Het is belangrijk om deze syndromen goed te herkennen, schrijft de promovenda. Een juiste herkenning heeft consequenties voor de behandeling van de kanker. Als er aanwijzingen zijn voor een tumor predispositie syndroom, wordt het kind verwezen naar een erfelijkheidsarts voor verder onderzoek. Postema zet in haar proefschrift alle mogelijke consequenties van tumor predispositie syndroom op een rijtje. 
Link naar proefschrift

Dinsdag 17 november
Promotie (VU), Aula, 13.45 uur
Bernard Jansen: Beeldvormende methoden belangrijk bij behandeling prostaatkanker

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 12.500 nieuwe gevallen van prostaatkanker ontdekt, het is de meest gediagnosticeerde vorm van kanker bij mannen. Voor effectieve behandeling van prostaatkanker is het van belang om uitzaaiingen vroegtijdig op te sporen en het risico op toekomstige uitzaaiingen goed in te schatten. Jansen besteedt hier aandacht aan verschillende beeldvormende methoden om de diverse aspecten van prostaatkanker zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. De promovendus zag dat er méér prostaatkankeruitzaaiingen werden gedetecteerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van een beeldresolutie van 2 mm ten opzichte van een beeldresolutie van 4 mm. Dit heeft potentieel invloed op de behandeling van patiënten. Daarnaast beschrijft hij een opvallende bevinding met een nieuwe beeldvormende techniek: de Prostaat-Specifiek Membraan Antigeen Positron-Emissie Tomografie (PSMA PET). Bij 63 van de 315 onderzochte patiënten bleek de PSA-waarde nog niet dusdanig verhoogd dat er volgens de huidige definities gesproken kan worden over recidiverende prostaatkanker. Echter, op de PET scans werd al in 84 procent van deze patiënten terugkeer van ziekte waargenomen. Volgens Jansen is dit een duidelijke aanwijzing dat de huidige criteria voor biochemisch recidiverende prostaatkanker na eerdere radiotherapie verouderd zijn.
Link naar proefschrift

Datum: 18 november
Bron: UMC

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl