Promoties Amsterdam UMC 19 november

november 18, 2020
Donderdag 19 november
Promotie (UvA), 10.00 uur, Agnietenkapel
Malon van den Hof: Wat hiv doet met de hersenen van kinderen

Als kinderen in Nederland met een aangeboren hiv-infectie langdurig worden behandeld met effectieve medicijnen, verloopt hun hersenontwikkeling in de puberteit grotendeels normaal, zowel wat betreft de structuur als de functie. Desondanks blijven er verschillen met  de hersenen van kinderen zonder aangeboren hiv-infectie. Slechts in een enkel geval verbetert dit. 
Dit concludeert Van den Hof, die onderzocht of de huidige zorg voor kinderen en jongeren met aangeboren hiv-infectie leidt tot een normale, gezonde hersenontwikkeling. Haar studie laat zien dat de hersenschade die kinderen met een aangeboren hiv-infectie al hebben, veelal stabiel blijft. Deze schade is waarschijnlijk ontstaan in de periode dat de infectie nog niet gediagnostiseerd en adequaat behandeld werd. Dit benadrukt het belang van vroege opsporing en behandeling. 
Link naar proefschrift

Donderdag 19 november
Promotie (VU), Aula, 11.45 uur
Matthijs Cysouw: De nauwkeurigheid van beeldvormende technieken bij prostaat- en longkanker

Behandelingen van kanker zijn (grof gesteld) onder te verdelen in chirurgie, radiotherapie, en systemische therapie (onder andere . chemo-, immuno- en hormoontherapie). Cysouw behandelt in zijn onderzoek twee soorten kanker: prostaatkanker en longkanker. Hij onderzocht of en hoe kleine tumoren nauwkeurig en betrouwbaar zichtbaar zijn op PET-scans in primaire, recidiverende en castratieresistente prostaatkanker en niet-kleincellige longkanker.
Link naar proefschrift

Donderdag 19 november
Promotie (UvA), 13.00 uur, Agnietenkapel
Ramandeep Singh: Infecties na een niertransplantatie

Na niertransplantatie komt het vaak voor dat in de urinewegen van de ontvanger bacteriën aanwezig zijn zonder dat deze klachten krijgt. Persisterende bacteriën in de urine verhogen hetrisico op een nierbekkenontsteking. Deze aandoening komt gelukkig niet vaak voor en de invloed op de functie van de donornier is beperkt.
Een blaaskatheter vormt de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van een ontsteking.
Singh komt tot deze conclusies in zijn proefschrift over de effecten van urineweginfecties na een niertransplantatie. Hij onderzocht daarnaast of poeptransplantatie effectief is om de multiresistente darmbacteriën te bestrijden.
Link naar proefschrift

Datum: 18 november
Bron: UMC

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl