Promoties Amsterdam UMC 20 november

november 18, 2020
Vrijdag 20 november
Promotie (VU), Aula, 13.45 uur
Renske Bosman: Langetermijnmonitoring van gebruikers van antidepressiva

In Nederland krijgt één op de vijf volwassenen een angststoornis. Mensen hebben vaak langdurig klachten. De effecten van behandeling (CGT, antidepressiva) houden bij sommige patiënten niet lang aan, terwijl je dat wel zou willen. Bosman onderzocht de langetermijnprognose van angststoornissen. Ze laat zien dat antidepressiva de kans op terugval verkleinen zolang de medicatie wordt geslikt. Tweederde van de patiënten ervaart geen terugval binnen één jaar na stoppen. Huisartsen en patiënten hebben diverse redenen om antidepressiva wel of niet te stoppen. Het is echter heel moeilijk het ziekteverloop te voorspellen. Zorg voor patiënten kan dus niet worden afgestemd op het vermoedelijke langetermijnverloop. Dit werkt langdurig antidepressivagebruik in de hand. Er is bovendien weinig monitoring op langdurig antidepressivagebruik. ‘Bezint eer gij begint’ als behandeling met antidepressiva wordt overwogen. Bosman pleit voor een gedegen afweging samen met de patiënt en meer duidelijkheid over de voor- en nadelen van behandeling met antidepressiva. Als antidepressiva worden gestart, moeten patiënten actief op hun welzijn worden gemonitord, ook als zij al langere tijd stabiel zijn.
Link naar proefschrift

Vrijdag 20 november
Promotie (UvA), 14.00 uur, Aula 
Ruth Littel: Gedeelde besluitvorming bij ouderen

Gedeelde besluitvorming (shared decision making) draagt bij aan gepersonaliseerde beslissingen die passen bij de voorkeuren van patiënten bij het kiezen van een behandeling voor een aandoening. Oudere volwassenen hebben vaak meerdere chronische aandoeningen. Dat stelt specifieke eisen aan de gedeelde besluitvorming. Littel beschrijft in haar proefschrift de ontwikkeling en evaluatie van een methode om de gedeelde besluitvorming te verbeteren bij ouderen met meerdere aandoeningen.
Link naar proefschrift 

Datum: 18 november
Bron: UMC

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl