Promoties UvA en VU 22 oktober

oktober 20, 2020

Vrijdag 23 oktober
Promotie (VU), Aula, 09.45 uur
Wieke Kremer: Baarmoederhalskanker detecteren met methyleringstest
Uit het onderzoek van Wieke Kremer blijkt dat screening met een nieuwe test (een methyleringstest), al dan niet gecombineerd met een HPV-test, een gevoelige en specifieke manier is om voorloperstadia van baarmoederhalskanker te detecteren.

Vrijdag 23 oktober
Promotie (VU), Aula, 11.45 uur
Anne Dinaux: Chirurgie bij de multimodale behandeling van endeldarmkanker

Dinaux beschrijft de rol van de chirurgische behandeling, dus het wegsnijden van de kanker, in de totale behandeling van endeldarmkanker. Gekeken is of door deze behandeling de lange termijnuitkomsten van patiënten jonger dan vijftig jaar slechter zijn dan die van patiënten boven de vijftig jaar – zoals nu gedacht wordt. Ook is onderzocht of een patiënt minder wondproblemen heeft in de maand na de operatie als de chirurg de patiënt omdraait bij een lastige operatie in het bilgebied.
Link naar proefschrift

Vrijdag 23 oktober
Promotie (UvA), Agnietenkapel, 13.00 uur
Leroy ten Dam: Betere diagnoses van spierziekten heup- en schoudergordel
De limb girdle spierdystrofieën (LGMD) zijn erfelijke spierziekten waarbij meerdere genen zijn betrokken. Als er in een van de genen een foutje optreedt, wordt gezond spierweefsel vervangen door vet- en bindweefsel en neemt de spierkracht af. Voor een goede diagnose en classificatie van de ziekten is genetisch onderzoek nodig, ontdekte promovendus Ten Dam. Een beoordeling op basis van de specifieke patronen van vervetting van spieren, is onvoldoende.


Bij LGMD is het krachtsverlies het meest duidelijk in de spieren van de heup- en schoudergordel, de zogenaamd limb girdle spieren. Met beeldvormende technieken kan naar vervetting van spierweefsel gekeken worden. Ten Dam onderzocht de rol van klinische kenmerken, beeldvorming van de spieren en genetisch onderzoek (uitgebreide fenotypering) in de diagnostiek en classificatie van LGMD. Hij zag dat de specifieke patronen van vervetting van spieren zodanig op elkaar lijken dat je op basis daarvan niet het type LGMD kunt vaststellen.
Link naar proefschrift

Vrijdag 23 oktober
Promotie (VU), Aula, 13.45 uur
Didi Verver: Veranderende concepten van gemeenschapszorg en de regulering ervan
Het werken in zorgnetwerken van hulpverleners en mantelzorgers voor een cliënt is nog geen standaard manier van denken en werken. Dit is een van de conclusies van het onderzoek naar het functioneren van zorgnetwerken voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen ten tijde van de transitie naar langdurige zorg.

De groeiende groep zelfstandig wonende ouderen zorgt voor veranderingen in het zorglandschap waarbij steeds meer zorg in de thuissituatie geboden wordt. Verver ontwikkelde in opdracht van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugdzorg een nieuw toezichtkader voor langdurige zorg in de thuissituatie. Het onderzoek bestond uit vier verschillende fases, waarbij elke fase input leverde voor de volgende fase. In de laatste fase is het nieuwe toezichtkader geëvalueerd. Hieruit bleek dat het betrekken van het perspectief van de cliënt in het toezicht van grote toegevoegde waarde is, omdat het hiaten in de samenwerking rondom een cliënt laat zien.
Link naar proefschrift

Vrijdag 23 oktober
Promotie (UvA), Agnietenkapel, 16.00 uur
Jeroen Vendrik: De aortaklep vervangen wordt steeds eenvoudiger
Een TAVI is een ingreep waarbij een arts een aortaklep vervangt door een kunstklep die via een katheter wordt ingebracht, bijvoorbeeld via de lies. TAVI heeft zich in Nederland, en wereldwijd, geleidelijk ontwikkeld van een laatste redmiddel bij zeer zieke en kwetsbare patiënten, tot een gelijkwaardige en mogelijk voorkeursbehandeling. Dit schrijft Vendrik in zijn proefschrift over TAVI en de evolutie van deze ingreep in Nederland. De promovendus doet daarnaast verschillende suggesties voor aanpassingen van de TAVI-strategie, om de TAVI verder te vereenvoudigen en te stroomlijnen.
Link naar proefschrift

Datum: 20 oktober 2020
Bron: https://www.amc.nl/web/home.htm

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl