Promoties UvA en VU 22 oktober

oktober 20, 2020

Donderdag 22 oktober
Promotie (UvA), Agnietenkapel, 10.00 uur
Nina Steutel: Maag-darmaandoeningen bij kleine kinderen
Functionele maag-darmaandoeningen komen veel voor bij Europese zuigelingen en peuters. Dit is een van de conclusies in het proefschrift van Steutel, waarin zij ingaat op diverse aspecten van dit veelvoorkomend probleem op de kinderleeftijd. Zij onderzocht de prevalentie met gegevens van jonge kinderen uit Nederland, België en Italië. De promovenda beschrijft daarnaast interventies die effectief kunnen zijn in het verminderen van onnodig voorschrijven van medicatie.
Link naar proefschrift

Donderdag 22 oktober
Promotie (VU), Aula, 13.45 uur
Nathalie van Leeuwen-Kerkhoff: Dendritische cellen werken minder goed bij beenmergziekte MDS
Nathalie van Leeuwen-Kerkhoff onderzocht de rol van het afweersysteem bij het ontstaan van de kwaadaardige beenmergziekte myelodysplastisch syndroom (MDS). Deze aandoening komt vooral voor bij ouderen en kan alleen genezen met intensieve chemotherapie en stamceltransplantatie. Hoe de ziekte ontstaat is niet geheel duidelijk. Van Leeuwen bestudeerde een bepaald type cel binnen het afweersysteem, de dendritische cel. De dendritische cellen zijn cruciaal voor het op gang brengen van een immuunreactie. Bij MDS-patiënten is dit proces mogelijk verstoord.
Van Leeuwen vergeleek dendritische cellen uit het beenmerg van gezonde donoren met die uit het beenmerg van MDS-patiënten. Het blijkt dat het beenmerg van MDS-patiënten minder dendritische cellen bevat. Ook het genetische profiel van deze cellen is anders dan bij gezonde mensen. Genen die betrokken zijn bij belangrijke immunologische processen zijn verminderd aanwezig. Het onderzoek bevestigt het idee dat de dendritische cellen bij MDS-patiënten minder goed functioneren, wat kan leiden tot een verstoorde immuunreactie. Deze kennis is van belang voor de ontwikkeling van een nieuwe behandelmethode die probeert de immuunreactie te herstellen en daarmee het ziekteproces te vertragen.

MDS kenmerkt zich door een verstoorde aanmaak van bloedcellen, wat uiteindelijk leidt tot bloedarmoede en een verhoogd risico op infecties en bloedingen. Tevens is er een verhoogde kans op het ontstaan van acute leukemie.
Link naar proefschrift

Datum: 20 oktober 2020 
Bron: https://www.amc.nl/web/home.htm

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl