Promoties UvA-VU 14 oktober

oktober 14, 2020
Woensdag 14 oktober 
Promotie (VUmc), 15:45 uur, Aula VU   
Janine de Snoo-Trimp: Moreel beraad onderzocht

Moreel beraad is een vorm van ethiekondersteuning waarbij zorgprofessionals met elkaar in dialoog gaan over een moreel lastige situatie. Er is een Europese vragenlijst ontwikkeld om de uitkomsten van moreel beraad in kaart te brengen. Janine de Snoo deed onderzoek naar deze vragenlijst. Haar onderzoek leidde tot een herziene vragenlijst. Deze kan gebruikt worden om in kaart te brengen hoe moreel beraad impact heeft op de morele competenties, het morele teamwerk en het concrete en weloverwogen morele handelen van zorgprofessionals in de dagelijkse zorgpraktijk.
Link naar proefschrift

Woensdag 14 oktober
Promotie (UvA), 16.00 u, Agnietenkapel
Anke Woudstra: Darmkankerscreening bij etnische en laagopgeleide groepen 

Etnische minderheden en laagopgeleide groepen hebben moeite de voor- en nadelen van darmkankerscreening af te wegen. Er zijn daarnaast verschillen in hoe individuen beslissen over deelname aan het bevolkingsonderzoek en welke informatie zij nodig hebben om een goed besluit te nemen.
Dit zegt Woudstra in haar proefschrift over een methode waarmee kwetsbare groepen beter kunnen beslissen over deelname aan darmkankerscreening. Het draait om de vaardigheden die mensen nodig hebben om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen en toe te kunnen passen. Woudstra laat zien dat geschreven informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker onvoldoende rekening houdt met de verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden. Zij heeft een digitale beslishulp ontwikkeld. Deze blijkt een goede besluitvorming te bevorderen onder mensen met lage en voldoende gezondheidsvaardigheden. De inzichten uit dit proefschrift kunnen worden gebruikt om communicatiestrategieën over het bevolkingsonderzoek darmkanker te verbeteren.
Link naar proefschrift

Datum: 14 oktober
Bron: UV en UvA

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl