Promoties VU 2 oktober

september 29, 2020

Vrijdag 2 oktober, 09:45 (Aula, VU)
Promotie Sanne van Woerden Hillige (Locatie: VU)

Lastige jongens, lastige keuzes
Het proefschrift van Sanne Hillige richt zich op jongeren in een Justitiële Jeugdinstelling. Jongeren die hier verblijven, zijn erg verschillend qua achtergrond, levensverhaal, persoonlijkheid en krachten. Wel kennen ze één overeenkomst: complexe problemen op meerdere vlakken. We weten dat behandeling bij deze doelgroep het beste werkt als die is afgestemd op individuele risico’s, behoefte en manier van leren. Maatwerk dus. Maar hoe weet je wat welke jongere nodig heeft?
Door expertise uit het werkveld op te halen en te koppelen aan wetenschappelijke data geeft het onderzoek van Sanne Hillige ondersteuning aan de professional bij het maken van behandelbeslissingen. Zo biedt het de professional richting bij het kijken naar de jongen en zijn omgeving, helpt het bij het inschatten van het risico op terugval en het kijken naar factoren waar dit mee samenhangt. Dit is gedaan door te zoeken naar subgroepen: groepen jongens die kenmerken delen. Hierdoor kan men leren van eerdere ervaringen. Ook is gekeken naar verschillende technieken om deze jongeren te motiveren voor gedragsverandering. Je kunt immers de beste therapeut, bedreven in de best passende interventie inzetten, maar als een jongere niet openstaat voor gedragsverandering, dan zal er waarschijnlijk weinig ontwikkeling komen. Zo geeft dit proefschrift kaders aan het bieden van maatwerk aan deze doelgroep.
Link naar proefschrift

Vrijdag 2 oktober, 10:00 (Agnietenkapel)
Promotie Nienke van Loon (Locatie: UVA)

Regulatie vetachtige stoffen in het lichaam
Twee eiwitten IDOL en MARCH6 genaamd spelen een rol bij de regulatie van de hoeveelheid vetachtige stoffen in het lichaam. IDOL is betrokken bij het ontwikkelen van het metabole syndroom, gekenmerkt door overgewicht; MARCH6 heeft een rol in het voorkomen van leververvetting, maar lijkt ook een effect te hebben bij aderverkalking.
Dit onderzoek is basaal van aard. Het vergroot de kennis over deze twee eiwitten en de processen die ze beïnvloeden in het lichaam. Hopelijk kan deze kennis bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën van ziektes waarin ophoping van vet een rol speelt , maar het is te vroeg om te voorspellen of dat daadwerkelijk gebeurt. 

Vrijdag 2 oktober, 13:00 (Aula, VU)
Promotie Patricia Zondervan (Locatie: VU)

Onnodige behandeling kleine niertumoren
Bijna een derde van de kleine niertumoren wordt onnodig behandeld. De diagnostiek van deze tumoren kan mogelijk beter door op een andere wijze een biopt te nemen: het OCT-biopt. Daarnaast zijn er meer behandelopties, zoals afwachten, focale therapie of niersparende operatie. Standaardisatie van meetinstrumenten kan de arts ook helpen bij de beslissing over de ziekte, aldus de promovendus. Ze beschrijft in haar proefschrift verbeteringen die gemaakt zijn in de diagnostiek van kleine niertumoren en bij behandelingen waarbij zoveel mogelijk nierweefsel gespaard wordt.
Link naar proefschrift

Vrijdag 2 oktober, 13:00 (Agnietenkapel)
Promotie Judith Zeevenhoven (Locatie: UVA)

Onderzoek en behandeling huilbaby’s en kinderen met onbegrepen buikpijn
De studies in dit proefschrift kunnen als richtlijn dienen voor onderzoek bij huilbaby’s en kinderen met onbegrepen chronische buikpijn (FAPDs). Dit proefschrift heeft bijgedragen aan het verduidelijken van de epidemiologie van huilbaby’s en FAPDs bij kinderen, en aan het ophelderen van de behandeling van deze twee ziekten.


Ze constateert dat er in de nabije toekomst een omvangrijk, wereldwijd, epidemiologisch onderzoek nodig is, waarin gebruik wordt gemaakt van eenzelfde methode om te bepalen hoe vaak deze klachten bij kinderen voorkomen. In dat onderzoek moet ook aandacht zijn voor fysieke mishandeling en seksueel misbruik. 


Verder vindt ze dat de ideale dagelijkse zorg voor kinderen met FAPDs bestaat uit kind- en gezinsgerichte zorg, waarbij de kinderarts uitgaat van een warme arts-patiënt relatie, open communicatie en gezamenlijke besluitvorming. Een ander onderdeel van goede zorg is de interdisciplinaire buikpijnkliniek, waarbij nauwe samenwerking is tussen artsen, patiënten en hun families, gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten.
Link naar proefschrift

Vrijdag 2 oktober, 16:00 (Agnietenkapel)
Promotie Stijn van Roessel (Locatie: UVA)

Betere chirurgie bij alvleesklierkanker
De prognose van de verschillende tumortypes bij alvleesklierkanker kan accurater worden vastgesteld. Ook kunnen artsen het geven van chemotherapie na een operatie beter toespitsen op de kenmerken van de tumor. Dit stelt Van Roessel in zijn onderzoek naar het geven van een accuratere prognose en behandeling van tumoren bij alvleesklierchirurgie. Hij constateert dat de verschillende tumoren uiteenlopende prognoses hebben. Een groot systematisch pathologisch internationaal onderzoek is nodig om die verschillende prognoses in kaart te brengen.
Link naar proefschrift

Vrijdag 2 oktober, 13:45 (Aula, VU)
Promotie Nina Beker (Locatie: VU)

Denkvermogens van sommige honderdjarigen

Toename in leeftijd is de grootste risicofactor voor dementie, waardoor mensen van 90 jaar en ouder een kans van 40% hebben om dementie te ontwikkelen. Er zijn ook mensen die oud worden zónder verschijnselen van dementie. Dit roept de vraag op, in hoeverre sommige mensen bijzondere eigenschappen bezitten die hen beschermen tegen de ontwikkeling van dementie.


Nina Beker onderzocht in hoeverre het denkvermogen mensen van honderd jaar of ouder behouden blijft en welke factoren en/of mechanismen daar mogelijk aan ten grondslag liggen. Hiervoor bekeek zij de neuropsychologische test prestaties van deelnemers uit het landelijke 100-plus onderzoek. Aan de hand van deze testresultaten kunnen uitspraken gedaan worden over het niveau van het denkvermogen. 


Haar onderzoek laat zien dat de denkvermogens van sommige honderdjarigen nog heel goed zijn en dat deze denkvermogens ook behouden kunnen worden na verloop van tijd. In sommige gevallen hadden de honderdjarigen wel risicofactoren voor dementie of daarbij passende hersenveranderingen. Dit zou kunnen betekenen dat honderdjarigen in staat zijn om te compenseren voor factoren die bij de ontwikkeling van dementie een rol spelen.


Deze bevindingen geven aanleiding om door te gaan met toekomstig onderzoek naar de mechanismen die heel oud worden, zonder dementie, mogelijk maken. Deze kennis kan in de toekomst gebruikt worden om mensen te helpen die wel vatbaar zijn voor dementie.
Link naar proefschrift

Datum: 29 september 2020 
Bron: https://www.vumc.nl 

Meer nieuws


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl