Skip to main content

Wetenschapsagenda 24 – 28 januari

januari 26, 2022

Jorn Meekel: Biomechanics of Living Aortic Tissue to Predict Aneurysm Progression

Promotie (VU), 11:45 u, Auditorium

Van Meekel stelde met zijn onderzoek een nieuw experimenteel onderzoeksprotocol vast om levend, menselijk, aortaweefsel te bestuderen. Met als doel beter inzicht te krijgen in de onbekende oorzaken van verwijde buikslagaders, zogenaamde abdominale aorta-aneurysma’s (AAA). De precieze wegen die tot een AAA leiden blijven namelijk onduidelijk, ondanks uitgebreid onderzoek. Tot nu toe wordt een AAA voornamelijk chirurgisch behandeld, hetzij tijdens een geplande operatie om een ruptuur te voorkomen of met een acute operatie ten gevolge van een gescheurde AAA. Meekel vond verschillende factoren die het risico op een AAA-ruptuur verhogen. Onder andere stijfheid van de aortawand en een rol voor het omliggend vetweefsel. Ook geeft dit proefschrift een nieuw protocol dat omschrijft hoe levende aorta weefsel secties geconserveerd kunnen worden voor meer dan 60 dagen. Dit proefschrift trachtte de achterliggende mechanismen te verhelderen startend vanuit een ander perspectief met gebruik van levend menselijk aortaweefsel om AAA beter te begrijpen en mogelijk nieuwe therapeutische doelen te vinden.
Link naar proefschrift 


Izabela Krzyzewska: DNA Methylation in Complex Diseases

Dinsdag 25 januari 2022
Promotie (UvA), 12:00 u, Agnietenkapel
Link naar proefschrift 


Diana van Stijn: Cardiovascular pathology in Kawasaki disease

Dinsdag 25 januari 2022
Promotie (UvA), 12:00 u, Agnietenkapel
Link naar proefschrift 


Sebastiaan Verboeket: Disentangling Health Risks for People Ageing with – or whilst at Risk of Acquiring – HIV in the Netherlands|Living with a Legacy

Woensdag 26 januari 2022
Promotie (UvA), 11:00 u, Agnietenkapel


Lotte Keikes: Quality of care in Colorectal Cancer |The value of real-world data and patient-centered care

Woensdag 26 januari 2022
Promotie (UvA), 14:00 u, Aula


Rianne de Jong: Individualized neo adjuvant external beam radiotherapy for rectal cancer From concept to clinical implementation |The ART to Adapt

Woensdag 26 januari 2022
Promotie (UvA), 16:00 u, Agnietenkapel


Willem van Lieshout: Individualized neo adjuvant external beam radiotherapy for rectal cancer From concept to clinical implementation |The ART to Adapt

Donderdag 27 januari 2022
Promotie (UvA), 16:00 u, Agnietenkapel


Laura Tseng: Pyridoxine-dependent epilepsy: Towards newborn screening

Woensdag 26 januari 2022
Promotie (UvA), 14:00 u, Aula
Vitamine B6 -afhankelijke epilepsie is een aandoening die wordt veroorzaakt door een defect enzym in de afbraakroute van lysine, een aminozuur. Door een defect enzym hopen verschillende (bio)markers zich op, wat leidt tot een tekort van aan vitamine B6, dat nodig is bij ± 140 enzymatische reacties. De helft van deze reacties vinden plaats in het menselijk lichaam en het centrale zenuwstelsel. Vitamine B6 -afhankelijke epilepsie wordt gekenmerkt door epileptische aanvallen die meestal beginnen in de neonatale periode. Hoewel ze niet reageren op gewone anti-epileptica (AE), zijn de aanvallen te verminderen met pyridoxine (vitamine B6). Er zijn fatale gevallen beschreven van oudere broers en zussen die overleden zijn zonder tijdige behandeling met pyridoxine. Daarnaast heeft minstens 75% van de patiënten zelfs onder pyridoxine een ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke beperking (OA/VB).

Het ultieme doel van Tseng is om neurologische gevolgen te voorkomen door vroege diagnose en start van de behandeling. Opname in neonatale screening (NBS) programma’s zou dit mogelijk maken. Het doel van dit proefschrift is om bewijs te leveren dat geïnformeerde besluitvorming mogelijk maakt over opname van vitamine B6 -afhankelijke epilepsie in de hielprik. Hiervoor specificeert Tseng het ziekterverloop van de ziekte, onderzoekt ze de pathofysiologie en levert ze bewijs over behandelresultaten met een focus op timing van de behandeling. Tseng bewijst dat screening de pasgeborene aanzienlijk voordeel oplevert door het vroegtijdig starten van een interventie. Ten slotte levert dit proefschrift ook een internationale richtlijn en een nationaal zorgtraject om management van vitamine B6 -afhankelijke epilepsie op een gestandaardiseerde manier te verbeteren.
Link naar proefschrift

Mariska Meijer: Tenascin C |a marker of critical illness

Vrijdag 28 januari 2022
Promotie (UvA), 10:00 u, Agnietenkape


Laura Koekkoek: Striatal and hypothalamic control of food intake and glucose metabolism

Vrijdag 28 januari 2022
Promotie (UvA), 10:00 u, Agnietenkapel
Link naar proefschrift


Daan van Velzen: Cardiometabolic health and diabetes in transgender individuals receiving hormone therapy: considerations for healthcare

Vrijdag 28 januari 2022
Promotie (VU), 13:45 u, Aula
Link naar proefschrift


Maurik van den Heuvel: Drug Utilization Research On Pharmacy Prescription Data |If data are large, does that also mean they are big?

Vrijdag 28 januari 2022
Promotie (UvA), 14:00 u, Aula

Meer nieuws