Skip to main content

Wetenschapsagenda 26 t/m 30 april 2021

april 28, 2021

Vrijdag 30 april 2021
Promotie (UvA), 11.00 u, online 
Anika Bongaarts: Meer zicht op SEGA-hersentumoren

Bongaarts onderzocht de oorzaken van de ontwikkeling en groei van SEGA’s, hersentumoren die bijna uitsluitend voorkomen bij patiënten met TSC, een erfelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een mutatie in het TSC1- of TSC2-gen. Ze bestudeerde deze tumoren en keek naar de (epi)genetische eigenschappen en de gen- en eiwit expressie. Ook onderzocht ze de moleculaire kenmerken van verschillende GNT’s (glioneurale tumoren).
Bongaarts toonde aan dat een tweede mutatie in de TSC-genen relatief vaak voorkomt in SEGA’s en mogelijk bijdraagt aan het ontstaan van de tumoren. Het remmen van een specifieke signaleringsroute is een mogelijk doelwit voor behandeling van SEGA’s, aldus de promovenda. Verhoogde expressie van een specifiek complex van eiwitten biedt een nieuwe link tussen twee belangrijke signaleringsroutes in SEGA-groei. Verder liet Bongaarts zien hoe kleine moleculen (miRNA’s) bruikbaar zijn voor diagnostiek en het reguleren van belangrijke signaleringsroutes in SEGA’s en andere glioneurale tumoren.
Molecular features of low-grade developmental brain tumours: focusing on subependymal giant cell astrocytomas in tuberous sclerosis complex

Vrijdag 30 april 2021
Promotie (UvA), 13.00 u, online 
Matt Harmon: Lichaamstemperatuur bij ernstig zieke patiënten

Veranderingen in lichaamstemperatuur bij ernstig zieke patiënten komen vaak voor, maar worden slecht begrepen. Harmon beschrijft de aspecten van spontane onderkoeling van patiënten met sepsis. Hij onderzoekt ook de effecten van temperatuurscontrole (TTM) bij zware ontstekingen zoals sepsis en bij hartstilstand. Hij constateert dat patiënten spontaan onderkoeld raken als ze een lage BMI of een chronische aandoening aan hart en vaten hebben. De promovendus heeft voor sepsis ook gekeken naar verschillen in genen tussen onderkoelde patiënten en patiënten met koorts. 
Verder keek hij naar TTM als experimentele behandeling voor sepsis. Ook keek hij of TTM bruikbaar is bij patiënten met een hartstilstand. De promovendus doet suggesties om de behandeling te verbeteren en af te stemmen op de specifieke behoeften van patiënten met een hartstilstand. 
Exploring body temperature alterations in the critically ill

Vrijdag 30 april 2021
Promotie (UvA), 14.00 u, online 
Sophie Bosma: Persoonlijke radiotherapie bij borstkanker

Na een borstsparende ingreep bij borstkanker in een vroeg stadium is de kans erg klein dat de tumor terugkeert in de behandelde borst (een lokaal recidief). Die kans is groter voor jongere patiënten, terwijl een hogere bestralingsdosis en systemische therapie (chemotherapie en hormonale therapie) deze kans weer verkleint. Dit concludeert Bosma in haar onderzoek naar de mogelijkheden om borstsparende behandelingen meer te individualiseren op basis van klinische en moleculaire risicofactoren. 
De promovenda stelt verder dat gedeeltelijke borstbestraling vóór de ingreep een veelbelovende behandeling is voor patiënten met een laag risico op lokaal recidief. Bovendien biedt deze behandeling de mogelijkheid om de reactie op radiotherapie te beoordelen. De beste beeldvormende methode daarvoor is MRI.  
Het onderzoek van Bosma draagt bij aan een beter inzicht in de risicofactoren voor lokaal recidief na een borstsparende behandeling bij vroeg stadium borstkanker. Meer kennis over de gevoeligheid van de tumor voor bestraling zal artsen in de toekomst helpen om de behandeling te individualiseren.
Early stage breast cancer Personalized radiotherapy in breast-conserving treatment

Bron: AMC , AVU

Datum: 28 april 2021

Meer nieuws