Wetenschapsagenda Amsterdam UMC 19-23 april 2021

april 19, 2021

Dinsdag 20 april
Promotie (UvA),15.00 u, online 
Emma Beeldman: Gedragsveranderingen bij ALS

Beeldman heeft cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen onderzocht bij patiënten met ALS (amyotrofische laterale sclerose). Ze wilde weten welke gedragsveranderingen het vaakste voorkomen, hoe die patiënten gescreend kunnen worden op gedragsverandering en motorische stoornissen en of het verloop daarvan progressief is. Ook heeft ze bepaald wat de impact van de stoornissen is op de prognose van de patiënt. 
Ze stelt dat het cognitieve profiel van ALS nauw is gekoppeld aan een vorm van dementie (frontotemporale dementie of FTD). Gezien de grote overlap tussen de cognitieve profielen is dit nieuw bewijs voor een ALS-FTD ziekte continuüm. Daarnaast heeft Beeldman een gedragsvragenlijst ontwikkeld en gevalideerd, die momenteel internationaal gebruikt wordt voor het screenen op gedragsveranderingen bij ALS-patiënten. Als laatste laat ze in een longitudinale studie zien dat bij 30 procent van de patiënten cognitieve stoornissen en gedragsveranderingen progressief zijn.
The frontotemporal syndrome of ALS – Profile, screening and progression

Woensdag 21 april 
Promotie (VU), 11.45 uur online 
Jo Verschueren: Risico op blessures aan benen door vermoeidheid

Fysiotherapeuten gebruiken functionele testen om een blessurerisico in te schatten of de voortgang van een revalidatie na een sportblessure in te schatten. Daarnaast bepalen fysiotherapeuten met deze testen wanneer een veilige terugkeer naar sport mogelijk is. De testen houden echter geen rekening met de invloed van vermoeidheid of met het functionele aanpassingsvermogen. Jo Verschueren onderzocht hoe verschillende soorten vermoeidheid deze functionele testen en het functionele aanpassingsvermogen beïnvloeden.
De belangrijkste bevinding van dit proefschrift is dat vermoeidheid het risicoprofiel voor blessures aan de onderste extremiteit kan beïnvloeden, maar je kunt niet stellen dat vermoeidheid het risico op blessures verhoogt. Verschueren beschrijft de ontwikkeling van de Reactive balance test en hoe deze het huidige gebruik van functionele testen kan aanvullen. Zowel mentale vermoeidheid als fysieke vermoeidheid verlagen de accuraatheid in de Reactive balance test. Fysiotherapeuten en onderzoekers moeten zich bewust zijn van deze interactie tussen functionele testen en vermoeidheid, waarbij het advies is om individuele vermoeidheidsreacties te evalueren en neurocognitie te integreren.
The interaction of fatigue and adaptability with lower extremity functional performance tests: Integrating neurocognition to evaluate adaptability

Donderdag 22 april 
Promotie (VU), 13.45 uur online 
Maaike van der Noordt: Steeds meer gezondheidsproblemen bij werkende 55-plussers

In de afgelopen decennia steeg de arbeidsdeelname van 55-plussers in Nederland sterk en gingen werknemers later met pensioen. Met de stijging van de AOW-leeftijd is het te verwachten dat 55-plussers de komende jaren nog langer door zullen (moeten) werken. Een goede gezondheid is een belangrijke factor om langer doorwerken mogelijk te maken. Van der Noordt liet zien dat er steeds meer 55-plussers door blijven werken met gezondheidsproblemen. Hiermee is de fysieke, mentale en ervaren gezondheid van werkende 55-plussers de afgelopen decennia slechter geworden.
Langer doorwerken lijkt ongunstig te zijn voor de gezondheid van 55-plussers die werken onder zware fysieke omstandigheden. Zowel tijdens als na hun werkzame leven ervaren zij een slechtere gezondheid dan degenen die lichte fysieke werkomstandigheden kenden. Deze verschillen nemen toe met de jaren.
Van der Noordt verwacht dat de gezondheid van toekomstige generaties werkende 55-plussers nog slechter zal zijn. Hierdoor krijgen steeds meer ouderenmogelijk problemen bij het uitvoeren van hun werk. Ook dreigt vervroegde uitval. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat werkende 55-plussers goed ondersteund worden. Voor toekomstige generaties 55-plussers is het advies om al vroeg in de loopbaan aandacht te besteden aan hun gezondheid en inzetbaarheid.
Trends in working life expectancy, working conditions and health in an ageing population

Vrijdag 23 april
Promotie (UvA), 10.00 u, online 
Rens Kempeneers: Betere behandeling chronische alvleesklierbehandeling

Patiënten met een chronische alvleesklierontsteking (pancreatitis) in Nederland moeten beter worden gevolgd. Elke patiënt moet een individuele, multidisciplinaire behandeling krijgen in een expertcentrum op het gebied van chronische pancreatitis. Dit zegt Kempeneers in zijn onderzoek naar het ziektebeloop van ernstige ontsteking van de alvleesklier.
Verder concludeert hij dat vroege chirurgie de pijnbehandeling verbetert ten opzicht van de huidige stapsgewijze behandeling, waarbij chirurgie pas als laatste aan de beurt is. Dit wordt in de huidige richtlijnen aangepast en daardoor verandert de wereldwijde behandeling van patiënten met chronische pancreatitis ingrijpend.
Clinical course and treatment of chronic pancreatitis

Vrijdag 23 april 
Promotie (VU), 11.45 uur online 
Ires Ghielen: Surfen op de golven van de ziekte van Parkinson


Surfing the Waves of Parkinson’s disease

Vrijdag 23 april
Promotie (UvA), 13.00 u, online 
Reinier de Vries: Op weg naar meer succesvolle levertransplantaties

Levertransplantatie is de enige optie voor patiënten met leverfalen in het eindstadium. Het tekort aan geschikte donorlevers beperkt het succes. De hoofdoorzaak is dat het moeilijk is om dit orgaan buiten het lichaam ‘goed’ te houden. Hierdoor zijn er weinig donorlevers beschikbaar.
De Vries wil met zijn onderzoek de kans op een succesvolle transplantatie vergroten en zo het aantal sterfgevallen door het tekort aan organen verminderen. Hij heeft een methode ontwikkeld waarmee de lever – onder het vriespunt – buiten het lichaam kan worden bewaard. Ook presenteert hij een nieuwe methode van machinale perfusie (het doorbloeden van de lever buiten het lichaam met een machine) waarmee de lever langer goed blijft.
De resultaten van deze studies (onder meer in proefdieren) zijn zo gunstig dat De Vries voorstelt deze innovaties nu al in de kliniek toe te passen om zo het aantal sterfgevallen te verminderen door een tekort aan donorlevers.
Extended preservation and viability assessment of the liver for transplantation

Vrijdag 23 april 
Promotie (VU), 13.45 uur online 
Claudia Persoon: Hoe zenuwcellen neuropeptiden uitscheiden

Neuropeptiden regelen de ontwikkeling van puber tot volwassene, maar ook onze emoties, ons slaapritme en ons hongergevoel. Zenuwcellen in ons brein scheiden deze belangrijke signaalstoffen uit. Bij ziektes als depressie, schizofrenie, autisme of obesitas is dit proces verstoord. Claudia Persoon heeft hoe de zenuwcellen deze neuropeptiden uitscheiden. Deze fundamentele kennis beantwoordt een aantal belangrijke vragen over communicatie in onze hersenen, en biedt nieuwe aanknopingspunten voor diagnostiek en behandelingen van ziekten waarbij neuropeptide-uitscheiding verstoord is.
Hoe neuropeptiden worden uitgescheiden door zenuwcellen en hoe onderzoekers dit proces bestuderen in levende zenuwcellen, is te zien in deze film die Persoon gemaakt heeft als University Research Fellow. Dit is een programma van de VU voor excellente wetenschappers en hun meest talentvolle studenten.
Neuropeptide secretion principles: Vesicle populations, characteristics and fusion mechanisms

Bronnen: AMC, UvA
Datum: 19 april 2021

Meer nieuws


Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl