Skip to main content

Wetenschapsagenda Amsterdam UMC 6 oktober

oktober 6, 2020
Dinsdag 6 oktober 
Promotie (VU), online, 9.45 
Eveline Li: De suikerachtige moleculen van het immuunsysteem

Je immuunsysteem spoort continue ziekteverwekkers op in het lichaam en ruimt deze op. Daarnaast controleert je immuunsysteem ook de gezonde cellen en ruimt deze op wanneer zij niet goed meer werken. Alle cellen zijn aan de buitenkant versierd met een code van suikerachtige moleculen (glycanen). Wanneer een cel ziek of beschadigd wordt, verandert deze code mee. 
De dendritische cel (DC) is een type immuuncel die een centrale rol speelt in het afweersysteem. Hij kan de code lezen en vervolgens specifieke immuuncellen activeren die nodig zijn bij het opruimen van zieke cellen of beschermen van gezonde cellen. Li heeft onderzocht hoe DCs specifieke glycanen afleest en vervolgens het immuunsysteem aan of uitzet. Deze kennis is gebruikt bij het ontwerp van een nieuwe immuuntherapie bij kanker.
Link naar proefschrift

Dinsdag 6 oktober
Promotie (VU), Aula, 11.45 uur
Manon Lette: Meer aandacht voor welzijnsaspecten in ouderenzorg

Met de toenemende vergrijzing is de zorg voor thuiswonende ouderen een belangrijk maatschappelijk thema. Lette stelt in haar proefschrift dat er meer aandacht voor welzijnsaspecten nodig is om betere integrale ouderenzorg te verlenen. Veel kwetsbare ouderen hebben behalve fysieke aandoeningen ook problemen van sociale, mentale en cognitieve aard. Ook het sociaal netwerk, de fysieke thuisomgeving en de mobiliteit bepalen of een oudere met gezondheidsklachten toch veilig thuis kan wonen.
Link naar proefschrift

Dinsdag 6 oktober
Promotie (UvA), Agnietenkapel, 12.00 uur
Zachri Ovadja: Beter opereren bij ernstige acne

Hidradenitis suppurativa, een ernstige vorm van acne, is een huidziekte die de kwaliteit van leven ernstig aantast. De behandeling van deze chronische ontsteking van haarzakjes in de huid is een uitdaging voor de arts. Voor ernstige gevallen is het nodig medicijnen en chirurgie combineren. De methode verschilt sterk van land tot land en van ziekenhuis tot arts, want er zijn weinig richtlijnen beschikbaar. Dit proefschrift evalueert de operaties en de tevredenheid daarover bij patiënten.
Link naar proefschrift

Dinsdag 6 oktober
Promotie (UvA), Agnietenkapel, 15.00 uur
Lisa Klinkenberg: Meer Afrikaanse bloeddonoren nodig

Potentiële Afrikaanse bloeddonoren in Nederland weten weinig over bloeddonatie: ze zijn onbekend met de Nederlandse bloedbankorganisatie en zijn ook niet eerder in Nederland gevraagd om bloeddonor te worden. Daardoor overweegt deze groep veelal het bloeddonorschap niet. Dit stelt Klinkenberg in haar proefschrift over het werven van bloeddonoren in migrantengroepen. 
Deze vraag is actueel voor patiënten die lijden aan sikkelcelziekte, veroorzaakt door een genetische afwijking waarbij abnormale rode bloedcellen worden gevormd. Veel patiënten zijn van Afrikaanse afkomst. Zij hebben meerdere bloedtransfusies nodig en het is van groot belang dat er passend bloed beschikbaar is. Daarbij zijn donoren met een Afrikaanse achtergrond van levensbelang. Dit proefschrift geeft aanbevelingen hoe deze groep bereikt kan worden.
Klinkenberg constateert dat donoren met een Afrikaanse achtergrond intensiever benaderd moeten worden. Ze heeft wervingsmateriaal getest zoals een artikel in een magazine en berichten op Facebook. Het lijkt het erop dat dit het bewustzijn verhoogt rond donatie en dat het een gunstige invloed heeft op de intentie om bloed te doneren. Uiteindelijk leidt dat tot meer donorregistraties.
Link naar proefschrift

Datum: 6 oktober
Bron: VU en UVA

Meer nieuws