Extern nieuws

Skipr Skipr helpt beslissers in de zorg om hun koers te bepalen. Altijd het meest actuele zorgnieuws zodat u de juiste beslissingen neemt.

RVS: Zorg moet diverser en inclusiever voor passende zorg  

oktober 3, 2022
De zorg heeft te weinig aandacht voor de verschillen tussen mensen als het gaat om lichamelijke en psychische vermogens, culturele achtergrond en sekse. Hierdoor wordt de kans kleiner dat mensen passende zorg krijgen. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) pleit voor meer kennis, bewustwording en handelen om de zorg inclusiever te maken.

Amsterdams onderzoek: corona leidde toch niet tot meer somberheid

oktober 3, 2022
De coronacrisis heeft tot dusver nog weinig effect gehad op de mentale gezondheid van mensen, stellen onderzoekers van het Amsterdam UMC na een vergelijking van 150 verschillende studies wereldwijd. Die conclusie is opvallend, omdat juist werd gedacht dat lockdowns en andere maatregelen leidden tot meer somberheid en angst.

‘Maak het simpel voor de patiënt’

oktober 3, 2022
Medische aansprakelijkheid is ingewikkelder geworden. En dat heeft alles te maken met de groeiende samenwerking in de Nederlandse zorg. Zorgverleners zoeken elkaar steeds meer op om samenwerking vorm te geven. En dat roept groeiende vragen op over wat er moet gebeuren als er bij de behandeling iets misgaat. Bij medisch aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed weten ze er […]

Vijftienduizend mensen doen mee aan zelftestonderzoek Infectieradar

oktober 3, 2022
Zo’n 15.000 mensen doen vooralsnog mee aan het zelftestonderzoek van de zogenoemde Infectieradar van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met het onderzoek dat maandag is begonnen wil het instituut het aantal besmettingen van luchtweginfecties in de gaten houden. “Om dat beter te kunnen doen, hopen we eigenlijk op nog meer aanmeldingen”, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Snelste weekendtoename in coronazalen ziekenhuizen sinds maart

oktober 3, 2022
Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker met mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Ze behandelen momenteel 842 mensen die het virus onder de leden hebben, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 5 augustus, bijna twee maanden geleden.

Amphia laat toch onafhankelijk onderzoek doen naar cardiologen

oktober 3, 2022
Het Amphia ziekenhuis gaat toch een externe partij onderzoek laten doen naar het financieel handelen van de cardiologen van het ziekenhuis. Het bestuur kreeg kritiek op het eerdere besluit om een onderzoek te laten doen door een eigen medewerker en een vertegenwoordiger van het msb, meldt de regionale krant PZC.

Dit jaar al extra geld voor lagere werkdruk umc’s

oktober 3, 2022
Universiteiten en academische ziekenhuizen krijgen al dit najaar het eerste deel van de 200 miljoen euro die ze vanaf volgend jaar mochten investeren. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt de voorstellen die zij hebben ingediend goed genoeg. De pot geld is bedoeld om de enorme werkdruk te verminderen. De instellingen willen met de investering zo’n 1500 nieuwe voltijdbanen creëren.

Verwijsorganisatie Rotterdam breidt uit

oktober 3, 2022
Verwijshulp010 heeft de activiteiten uitgebreid. Per 1 september 2022 is een tweede team aangesteld voor kortdurende zorg. Dit team richt zich op het bemiddelen van alle kortdurende zorgvragen voor revalidatie of herstel vanuit de Rotterdamse Ziekenhuizen naar de zorgcentra in de regio.

Nooit eerder zoveel jonge doctoren met burn-outklachten

oktober 3, 2022
Een kwart van de jonge doctoren geeft aan last te hebben van burn-outklachten, blijkt uit een peiling van De Jonge Specialist (DJS). Niet eerder was het percentage zo hoog. Ten opzichte van 2020 is het percentage gestegen van 14 procent naar 24 procent. 

Vooral binnen zorginstellingen overlijden meer ouderen door val

oktober 3, 2022
Vooral bij mensen die Wlz-zorg binnen een instelling ontvangen, is het aantal sterfgevallen door een val toegenomen de afgelopen jaren. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. 

‘Zorgwetten voor gemeenten onuitvoerbaar’

oktober 3, 2022
Gemeenten kunnen de zorgtaken die zij hebben soms nauwelijks meer uitvoeren. Hierdoor worden misbruik en bureaucratie in de hand gewerkt, stelt stichting Samenwerking Nederland op basis van een periodiek overleg met professionals in de zorg en mensen van lokale overheden. 

FNV Jeugdzorg kondigt acties aan

oktober 1, 2022
Werknemers van de Jeugdbescherming beginnen vanaf maandag 10 oktober met werkonderbrekingen in het hele land. Dat meldt FNV Jeugdzorg. Eerst wordt een deel van de bureaudiensten geschrapt, die draaien om telefonische bereikbaarheid. Later wordt mogelijk opgeschaald naar het volledig stoppen met bureaudiensten en fors minder huisbezoeken.

Ambulancezorg Groningen: altijd geprobeerd problemen op te lossen

oktober 1, 2022
Problemen die zich in het verleden voordeden bij Ambulancezorg Groningen heeft de organisatie altijd geprobeerd “aan te pakken”, reageert een woordvoerster van de ambulancedienst in de provincie na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden. De krant schrijft zaterdag onderzoek te hebben gedaan naar signalen van een “verziekte werksfeer” en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie.

MeToo-affaire rond manager Zuid-Limburgse zorginstelling Radar

september 30, 2022
Een manager van de Zuid-Limburgse zorginstelling Radar is deze zomer ontslagen na een heftige MeToo-affaire, melden De Limburger en Pointer. De man zou seks hebben afgedwongen bij jonge medewerksters, onder wie een stagiaire.

Planetree stelt Cathy van Beek aan als nieuwe bestuursvoorzitter

september 30, 2022
Cathy van Beek start op 15 oktober als bestuursvoorzitter van stichting Planetree. Hiermee volgt zij Joep Verbugt op, die deze rol vanaf 2012 heeft ingevuld.

Nieuwe toezichthouders bij Zorggroep Elde Maasduinen

september 30, 2022
Wilma de Jong en Thérèse Claassen toetreden treden per 1 oktober toe tot de raad van toezicht van Zorggroep Elde Maasduinen.

Aantal coronagevallen stijgt steeds sneller

september 30, 2022
Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus loopt steeds sneller op. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 15.408 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 8 augustus, bijna twee maanden geleden.

Minister Helder: half miljard euro per jaar voor arbeidsmarkt zorg

september 30, 2022
De komende drie jaar trekt minister Conny Helder (Langdurige Zorg) jaarlijks 500 miljoen euro extra uit voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg. Behoud van het huidige zorgpersoneel is cruciaal, benadrukt Helder. Het extra budget is gekoppeld aan het vrijdag openbaar gemaakte gelijknamige programma, maakte ze na de ministerraad bekend.

Ons perspectief moet zijn: het kan nóg beter.”

september 30, 2022
Samen de handschoen oppakken Minister Ernst Kuipers opende het congres met een pleidooi om de opgave in het verbeteren van patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg gezamenlijk op te pakken. “Er gaan nog steeds patiënten slechter het ziekenhuis uit dan dat ze binnenkomen, ondanks de fantastische inzet van zorgprofessionals. Inzet op de volgende stap in […]

Wijkverpleging kop van Noord-Holland scherpt samenwerking in de wijk aan

september 30, 2022
Evean, Omring en Woonzorggroep Samen hebben voor een onderzoeksproject samen twee wijken in kaart gebracht om zo verder te kunnen samenwerken op het gebied van preventie, beperken van praktijkvariatie en positieve gezondheid. 

UMCG opent nieuwe IC Neonatologie

september 30, 2022
Het Beatrix Kinderziekenhuis van UMCG heeft op 29 september de nieuwe afdeling IC Neonatologie geopend. Komende week gaat de intensive care in gebruik.

Dit verandert er in het budget voor de langdurige zorg in 2023

september 30, 2022
Minister Helder heeft deze week het definitieve budget voor de langdurige zorg naar de Tweede Kamer gestuurde. Veel stond al in het voorlopige Kader Wlz dat de minister in juli doorstuurde, maar dat was voor het tekenen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Prinsjesdag. Hier alle plussen en minnen op een rij.

Aantal Wmo-aanbieders in Leiden gehalveerd

september 30, 2022
Bij de aanbesteding voor de Wmo-zorg in de regio Leiden is het aantal zorgaanbieders in de ‘kerngroep’ teruggegaan van tachtig naar iets minder dan veertig. Ook GGZ Rivierduinen heeft zich teruggetrokken.

Bestemmingsplan akkoord: GGz Centraal kan ontwikkelen en verkopen in Ermelo

september 30, 2022
GGz Centraal kan door met de ontwikkeling van Zorgpark Veldwijk. Deze week heeft de gemeenteraad van Ermelo het bestemmingsplan vastgesteld. De instelling kan nu ook enkele panden op het landgoed verkopen.

Meer integriteitsschendingen bij tbs-instelling Oostvaarderskliniek

september 30, 2022
Er zijn recent in korte tijd meer “zeer ernstige” integriteitsschendingen gemeld bij tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere. Er komt extern onderzoek en de kliniek moet gaan rapporteren aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), laat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer weten.

AAG bestaat 60 jaar en #geeft. Ook aan zorgorganisaties

september 30, 2022
AAG helpt zorgorganisaties bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. En doet dat al 60 jaar!

Het personeelstekort in de zorg: een veelkoppig monster

september 30, 2022
Personeelstekorten in de gezondheidszorg zijn een veelkoppig monster. Er is een veelheid aan zorginhoudelijke, demografische, organisatorische en maatschappelijke factoren die hieraan bijdragen. De zorgvraag neemt toe, maar meer personeel aannemen om de zorg te verlenen is makkelijker gezegd dan gedaan. Zorgaanbieders kunnen werven tot ze een ons wegen en nog hun vacatures niet vervullen. Des te belangrijker is het om de medewerkers die er zijn te behouden, hun het werk plezierig te maken, maar ook manieren te zoeken om de zorg anders te organiseren.

NU’91 roept kabinet op advies zorg-arbeidsmigranten naast zich neer te leggen

september 30, 2022
NU’91 roept het kabinet en de Tweede Kamer op een advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), om arbeidsmigranten van buiten de EU aan te trekken om personeelstekorten in de zorg op te lossen, niet over te nemen. “Dat staat haaks op de adviezen die wij hebben gegeven tijdens overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”, zegt voorzitter Stella Salden van NU’91.

Opkomst apenpokkenvaccinatie valt tegen

september 29, 2022
De opkomst voor de vaccinatiecampagne tegen apenpokken valt tegen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat er zo’n 13.000 mensen gevaccineerd zijn, van wie 5000 mensen ook hun tweede prik hebben gekregen. “Het opkomstpercentage is lager dan vooraf, op basis van onderzoek, werd geschat”, erkent de minister in de brief.

Corona-afdelingen weer voller, nu bijna 700 mensen opgenomen

september 29, 2022
Het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen stijgt verder. Ziekenhuizen behandelen momenteel 694 positief geteste mensen. Dat zijn er 36 meer dan op woensdag. Half augustus hadden ziekenhuizen voor het laatst zoveel mensen onder hun hoede.

Nivel: meer aandacht nodig voor genderdiversiteit en seksuele voorkeuren

september 29, 2022
Aandacht voor diversiteit in sekse, gender of seksuele oriëntatie is nog een nieuw thema in de eerstelijns zorg. Er zijn veel verschillen in hoeverre beroepsverenigingen er mee bezig zijn. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Nivel.

D66 wil burgerberaad over de zorg

september 29, 2022
D66 wil dat Nederlandse inwoners via een burgerberaad beter betrokken worden bij de zorg. De partij roept het kabinet op om het initiatief te nemen. Het burgerberaad zou in februari 2023 moeten starten. 

Opeens moeten meer mensen op langdurige zorg wachten

september 29, 2022
De groep die moet wachten op zo’n plek via de Wet langdurige zorg (Wlz) is afgelopen jaar zelfs niet eerder zo gestegen als nu, aldus de organisatie. Op 1 juli wachtten er 21.653 mensen, op de peildatum in augustus was dat aantal met 1844 personen gestegen naar 23.497. Nauwelijks inhaalzorg De NZa ziet verder nog […]

E-bikes uitgereikt aan zorgpersoneel Carintreggeland

september 29, 2022
Zorgorganisatie Carintreggeland en Overijssel Onderweg zijn een project gestart om zorgmedewerkers op de fiets te krijgen. Vijftig medewerkers hebben woensdag een e-bike uitgereikt gekregen. Daarmee gaan ze naar hun werk in het verpleeghuis of bij cliënten in de thuiszorg.

Martini Ziekenhuis en UMCG samen in Academisch Borstcentrum Groningen

september 29, 2022
Vanaf 1 oktober werken het Martini Ziekenhuis en het UMCG samen in het Academisch Borstcentrum Groningen: ABG. Het centrum voor mammazorg wordt gevestigd in het Martini Ziekenhuis en gaat zich richten op onderzoek, innovatie en opleiding in de regio Noord-Nederland.

Onderzoek Den Helder: hoger inkomen geeft stabiliteit aan ggz-cliënten

september 29, 2022
Kwetsbare cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord die de afgelopen drie jaar een verhoogd inkomen hebben gekregen, ervoeren minder stress en betere kwaliteit van leven. Daardoor namen de maatschappelijke kosten significant af.

Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam van start

september 29, 2022
Om de Amsterdamse huisartsen te ondersteunen bij de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen is in september NOA eerstelijn (Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam eerstelijn) van start gegaan. Dat gebeurt door de inzet van een wijkgericht team van vaste Specialisten Ouderengeneeskunde (SOG’s) en andere zorgprofessionals.

Vakbonden woedend over compensatieregeling zorgpersoneel met longcovid

september 29, 2022
Het plan voor de eenmalige vergoeding die het ministerie van VWS in petto heeft voor zorgpersoneel met longcovid is te mager en te laat. Vakbonden CNV en FNV spreken over ‘een klap in het gezicht van mensen die tijdens de pandemie in de vuurlinie stonden’. De bonden kijken of dit consequenties heeft voor de rechtszaak tegen de Staat die zij aan het voorbereiden zijn.

Lunet liet gehandicapte cliënten onterecht zelf betalen voor fysio

september 29, 2022
Zorginstelling Lunet in Eindhoven heeft jarenlang haar cliënten onterecht zelf voor fysiotherapie laten betalen. De organisatie erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar wil de gemaakte kosten niet compenseren.

RIVM: Aantal jongeren met zelfmoordgedachten blijft onverminderd hoog

september 29, 2022
Nog altijd kampen veel meer jongeren met gedachten aan zelfdoding dan voor de coronacrisis. Het aantal jongeren dat het leven soms niet meer ziet zitten, nam sterk toe tijdens de laatste lockdown. Sindsdien is het percentage van de jongeren met “serieuze suïcidale gedachten” amper gedaald. In juni en augustus was bovendien een opvallende stijging te zien in het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar.

Toenemende zorgen over tekort aan artsen buiten de ziekenhuizen

september 29, 2022
Werkgever van artsen in opleiding SBOH vindt dat dringend onderzocht moet worden hoe het komt dat er niet genoeg geneeskundestudenten kiezen voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis. Juist nu er meer aangestuurd wordt op zorg buiten het ziekenhuis, onder meer in het nieuwe Integraal Zorgakkoord, vindt SBOH deze ontwikkeling extra alarmerend.

NFU ontvouwt plannen voor dataplatform CumuluZ

september 29, 2022
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gaat samen met zorgpartners een platform ontwikkelen voor het creëren van een levensloopdossier. Daarin moeten alle gezondheidsdata terechtkomen en vervolgens beschikbaar zijn voor zorgverleners en patiënten. De eerste proeftuinen draaien al; de komende vijf jaar moet het platform geleidelijk worden uitgebouwd, laten de initiatiefnemers weten.

Kuipers stelt modernisering medicijnsysteem uit

september 28, 2022
De modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt met een jaar uitgesteld. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert hiermee op de onrust die het plan veroorzaakte. Het zou gepaard gaan met hogere kosten en meer administratie.

Aantal opnames van coronapatiënten stijgt verder

september 28, 2022
De stijging van het aantal patiënten met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen zet door. Het aantal nieuwe opnames lag de afgelopen 24 uur weer iets hoger dan in het etmaal daarvoor. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) kwamen op verpleegafdelingen 118 nieuwe patiënten binnen die het virus hebben opgelopen. Dat zijn er vijf meer dan dinsdag en het hoogste aantal sinds 2 augustus.

Tweede Kamer verwijt kabinet te weinig regie bij aanpak corona

september 28, 2022
De samenleving is onvoldoende voorbereid op een forse opleving van corona, en dat ligt voor een belangrijk deel aan het kabinet. Daar komt de breed gedeelde kritiek van de Tweede Kamer, zowel oppositie als coalitie, op neer. “Er moet meer gebeuren”, vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Het kabinet moet meer verantwoordelijkheid nemen en de regie meer naar zich toetrekken, zei ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Steun VWS voor patiëntenorganisaties per 2024 meer dan verdubbeld

september 28, 2022
Vanaf 1 januari 2024 wordt de steun voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties vanuit VWS verhoogd van 21 miljoen naar 46 miljoen euro per jaar. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de extra 25 miljoen verdeeld gaan worden. Wel staat vast dat er geld gaat naar samenwerkingsverbanden, de regio en nieuwsoortige organisaties.

Wijzigingen in toezicht op Rijnstate

september 28, 2022
Per 28 september neemt Marjan Trompetter afscheid als voorzitter van de raad van toezicht van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Yvonne Koppelman volgt haar op.

Kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit tegen eenzaamheid

september 28, 2022
Het kabinet gaat de komende jaren 40 miljoen euro extra investeren om eenzaamheid aan te pakken. Het bedrag gaat onder meer naar gemeenten en maatschappelijke initiatieven tegen eenzaamheid. Ook wordt het geld gebruikt om te onderzoeken wat tegen eenzaamheid werkt. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) heeft zijn plannen woensdag met de Tweede Kamer gedeeld.

Pieter de Kort interim bestuursvoorzitter JBZ

september 28, 2022
Op 1 oktober start Pieter de Kort als interim bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Hij volgt interim bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting op, die per 1 november vertrekt.

NZa verhoogt ANW-tarieven huisartsen met differentiatie

september 28, 2022
Het maximum uurtarief voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht en het weekend wordt per 1 januari verhoogd. Daarnaast voert de NZa een differentiatie in. Dat geeft huisartsen de mogelijkheid om diensten onderling beter te verdelen en zo de werkdruk te verlagen.

VWS wil vijftienduizend euro voor zorgpersoneel met long covid

september 28, 2022
Zorgpersoneel dat in de eerste golf corona heeft gekregen bij de behandeling van covidpatiënten en als gevolg daarvan langer dan twee jaar met langdurige covid-klachten kampt, krijgt mogelijk eenmalig 15.000 euro van de overheid. Minister Conny Helder (VWS) heeft de Raad van State gevraagd om een oordeel te geven over de hoogte van deze voorgestelde tegemoetkoming.

Rob Dillmann stapt in 2023 op als bestuursvoorzitter Isala

september 28, 2022
Bestuursvoorzitter Rob Dillmann van Isala zal per 1 maart 2023 vertrekken. Hij zoekt ruimte om meer balans aan te brengen tussen werk en privé en meer aandacht te geven aan zijn passie. Dat is zeilen.

Waarschuwing: kabinet niet voorbereid op zware scenario’s corona

september 28, 2022
Het kabinet is “onvoldoende voorbereid op zwaardere scenario’s” als het aantal coronabesmettingen in het najaar en de winter ver oploopt, “terwijl het niet uitgesloten is dat die scenario’s zich gaan voordoen”. Dat zegt Jolande Sap. Zij is voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT), dat het kabinet moet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de samenleving.

Ziekenhuisapotheken mogen medicijnen uitwisselen wegens schaarste

september 28, 2022
Ziekenhuisapotheken mogen voorlopig bepaalde medicijnen uitwisselen wegens schaarste. De gezondheidsinspectie staat dat bij uitzondering tijdelijk toe. Het gaat om geneesmiddelen met sommige immunoglobulinen ofwel antistoffen. Deze zijn niet overal in de EU voldoende voorradig, als gevolg van productieproblemen.

Van Dissel: voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen nodig

september 28, 2022
Het is voorlopig niet nodig om nieuwe maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De basismaatregelen, zoals handen wassen en bij een positieve test in quarantaine gaan, zijn voldoende. Dat adviseert Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Sander Dekker gaat Rotterdams ziekenhuis besturen

september 28, 2022
Voormalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker wordt met ingang van volgend jaar bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis, meldt dit Rotterdamse ziekenhuis.

Veronique Esman wordt nieuwe directeur NVZ

september 28, 2022
Veronique Esman is per 1 januari 2023 de nieuwe directeur van de NVZ. De huidige directeur van de Nederlandse ggz volgt Sander Gerritsen op, die onlangs is benoemd als interim-bestuurder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wegiz

september 27, 2022
De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel dat de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens regelt. De Wet elektronische gegevensuitwisseling zorg (Wegiz) werd unaniem aangenomen.

Dimence Groep kiest voor eigen invulling landelijk kwaliteitsstatuut ggz

september 27, 2022
De Dimence Groep gaat het landelijk kwaliteitsstatuut voor de ggz niet klakkeloos overnemen, maar geeft er een eigen invulling aan. ‘Het nieuwe kwaliteitsstatuut verhoogt de nodeloos de administratieve last voor zorgverleners’, licht voorzitter raad van bestuur Rian Busstra toe. ‘En we zijn trots op ons eigen kwaliteitsstatuut.’

Subsidie voor onderzoek pandemie-unit in Acute Zorg Euregio

september 27, 2022
Acute Zorg Euregio (AZE) heeft een subsidie van 2,5 ton van VWS gekregen om de mogelijkheid voor een pandemie-unit in de regio Twente, Oost-Achterhoek en de Duitse grensstreek te onderzoeken. Die moet de zorg in onder andere het Medisch Spectrum Twente (MST), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) ontlasten.

Therapeut tbs-kliniek ontslagen na gedwongen seks met patiënte

september 27, 2022
Een medewerker van tbs-instelling de Oostvaarderskliniek in Almere is ontslagen nadat hij een patiënte dwong tot het verrichten van seksuele handelingen. Dat gebeurde na onderzoek van Bureau Integriteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart.

117 nieuwe mensen met corona opgenomen in ziekenhuis

september 27, 2022
In totaal liggen er momenteel 631 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er dertig meer dan maandag. De stijging van het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen ging minder snel dan het aantal nieuwe opnames, omdat er ook mensen de afdelingen mochten verlaten. Verpleegafdelingen Op de verpleegafdelingen werden afgelopen etmaal 113 nieuwe […]

Overeenstemming in koepels over rol kaderhuisarts

september 27, 2022
Huisartsenkoepels LHV, NHG, InEen en Universitair Netwerk Huisartsengeneeskunde (UNH) zijn het eens geworden over de positie van de kaderhuisarts binnen de eerstelijnszorg. In de gezamenlijke visie staat het belang van de kaderhuisarts in de kwaliteit van zorg en stellen partijen dat die zorgt voor nieuwe inzichten in kennis, kunde en samenwerking. Dat is bruikbaar voor alle huisartsen.

RIVM start onderzoek naar soa’s in Nederland

september 27, 2022
Het RIVM is op 27 september een onderzoek gestart naar de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) in Nederland. Dat zijn chlamydia en gonorroe. Het RIVM wil weten hoe vaak deze soa’s voorkomen onder mensen van 16 tot en met 34 jaar oud. De eerste resultaten worden in 2024 verwacht.

LangeLand Ziekenhuis heropent per 1 oktober SEH

september 27, 2022
De spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gaat per 1 oktober, komende zaterdag, met enige aanpassingen weer open. Het Netwerk Acute Zorg West heeft daar maandag overeenstemming over bereikt, aldus een woordvoerster van het LangeLand dinsdag.

IGJ: Ziekenhuizen moeten ICT op orde brengen om storingen te voorkomen

september 27, 2022
Ziekenhuizen moeten hun informatiesystemen zo snel mogelijk op orde brengen om de kans op storingen te verkleinen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) draagt alle ziekenhuizen op om uiterlijk volgend jaar te voldoen aan wettelijke normen voor informatiebeveiliging. “Nog lang niet alle ziekenhuizen voldoen aan deze norm”, laat de inspectie weten.

Datavisualisatie kan toegespitster en scherper

september 27, 2022
Ook in de zorg is datagedreven werken steeds belangrijker. Grafieken, diagrammen, infographics mogen ter ondersteuning van data daarbij niet ontbreken. Maar datavisualisatie wordt niet altijd juist ingezet, zegt Sara Sprinkhuizen, data-analist en visualisator bij The Data Vision Lab, ‘Het is heel verleidelijk om alle beschikbare informatie visueel te vertalen, maar de boodschap daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien.’

Nederlanders positief over zorg, maar vrees voor achteruitgang

september 27, 2022
Nederlanders zijn over het algemeen positief over de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar een flinke groep vreest dat die de komende jaren achteruit zal gaan. In een internationaal onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos horen de Nederlandse deelnemers tot de meest pessimistische als het om de toekomst gaat.

Santeon en zorgverzekeraars werken samen aan digitale zorg

september 27, 2022
Santeon werkt met de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis) samen om de zorg te digitaliseren. Een eerste project is een gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten. Dat start eind oktober in alle Santeon-ziekenhuizen.

App verlaagt druk op triagecentrum van Friese huisartsen

september 27, 2022
Vanaf 1 oktober start Dokterswacht Friesland met een nieuwe app die het aantal patiënten met niet-spoedeisende klachten dat belt met een huisartsenpost moet verlagen en dus de druk op het triagecentrum. Inwoners en bezoekers van Friesland kunnen er op vrijdagavond of in het weekend gebruik van maken. Een team van verpleegkundigen en huisartsen helpt via chat of beeldbellen.

Zorgpremie DSW stijgt 8 procent

september 27, 2022
Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar zijn maandpremie voor de basisverzekering met 7,6 procent tot 137,50 euro. Dat is de grootste stijging sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006. Om te voorkomen dat de premie 2 euro per maand extra zou toenemen, heeft DSW een beroep gedaan op zijn reserves.

Onderzoek naar AI die beste behandeloptie bij borstkanker voorspelt

september 26, 2022
Onderzoekers kunnen met kunstmatige intelligentie voorspellen voor wie pre-operatieve chemotherapie zinvol is en voor wie niet. Om het vertrouwen in kunstmatige intelligentie te vergroten en de vertaling van de techniek naar de praktijk te maken, start Maastricht University een groot internationaal onderzoek.

GGz Breburg haalt brons bij Milieuthermometer Zorg

september 26, 2022
GGz Breburg heeft het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg behaald voor al haar vestigingen. Het Green Team heeft op 20 september het certificaat in ontvangst genomen.

EU koopt medicijnen voor 10.000 apenpokkenpatiënten

september 26, 2022
De Europese Commissie heeft medicijnen gekocht om meer dan 10.000 apenpokkenpatiënten te behandelen. Ook Nederland kan aanspraak maken op de ingeslagen kuren van de virusremmer tecovirimat.

Aantal opgenomen mensen met corona loopt snel op

september 26, 2022
Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt, stijgt snel. Ziekenhuizen behandelen momenteel 601 coronapatiënten.

Zorginstituut neemt regie over hervorming kankerzorg

september 26, 2022
Zorginstituut Nederland neemt de regie over de noodzakelijke hervorming van de oncologische zorg. Het zorginstituut gaat onder meer een kwartiermaker benoemen. Lastige onderwerpen, zoals de concentratie van zorg, moet de kwartiermaker met partijen uit het veld oplossen. Dat blijkt uit het ‘Signalement Passende zorg voor mensen met kanker: netwerk- en expertzorg’, dat het Zorginstituut maandag heeft gepubliceerd.

Thuiszorg Groenhuysen vraagt cliënten om niet meer te roken in woon- of slaapkamer

september 26, 2022
Thuiszorgorganisatie Groenhuysen vraagt nieuwe cliënten om niet meer thuis te roken in ruimtes waar ze zorg ontvangen. Als ze dat weigeren, zal Groenhuysen geen zorg leveren. Daarnaast voert de organisatie een rookverbod in op al haar woonlocaties.

UMCG ontvangt SDG-predicaat voor duurzaamheidsbeleid

september 26, 2022
Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft het UMCG het predicaat SDG (Sustainable Development Goals) gekregen. Bestuursvoorzitter Ate van der Zee nam het predicaat op 23 september in ontvangst.

Omstreden huisarts voor tuchtcollege om coronabehandelingen

september 26, 2022
Een huisarts uit Meijel moest zich vrijdag voor het Regionaal Tuchtcollege in Den Bosch verantwoorden voor een stapel aan klachten. De IGJ vindt dat hij een sanctie moet krijgen voor het voorschrijven van het malariamiddel HCQ en ivermectine tegen corona en dat hij patiënten voor hun vaccinatie een formulier liet tekenen over vermeende gezondheidsrisico’s bij AstraZeneca.

Bestuursvoorzitter Aukje Reinders verlaat Coloriet

september 26, 2022
Aukje Reinders neemt per 1 januari 2023 afscheid als voorzitter raad van bestuur (rvb) van Coloriet. Zij is sinds 1 juli 2015 bestuursvoorzitter van de zorgorganisatie, die zorg, behandeling en ondersteuning biedt aan ouderen in Dronten, Lelystad en Zeewolde.

Jan Harm Zwaveling start als interim bestuurder Spaarne Gasthuis

september 26, 2022
Jan Harm Zwaveling start per 10 oktober als interim lid raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. Daarmee is het bestuur na het vertrek van bestuursvoorzitter Ivo van Schaik weer op sterkte.

NIP en NVGzP fuseren op 1 oktober

september 26, 2022
Beroepsorganisaties Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) gaan fuseren. Afgelopen week namen beide ledenraden het definitieve besluit om per 1 oktober verder te gaan als één nieuwe, grotere beroepsvereniging.

CZ werkt werkt met alle Zeeuwse gemeenten aan domeinoverstijgende aanpak bij multiproblematiek

september 26, 2022
Zorgverzekeraar CZ heeft met twee nieuwe gemeenten in zijn kerngebied afspraken gemaakt over een brede aanpak voor verzekerden met multiproblematiek. Daardoor werkt CZ nu met alle dertien Zeeuwse gemeenten domeinoverstijgend samen.

NZa: ‘Wachtlijsten in ggz zijn onnodig lang’

september 26, 2022
Een deel van de cliënten die op de wachtlijst voor de ggz staan, kunnen beter elders hulp krijgen. Dat maakt dat de wachtlijsten onnodig lang zijn, zeggen deskundigen in een artikel van het AD.

Mentale gezondheid zorgmedewerker was nog nooit zo slecht

september 26, 2022
Zorg- en welzijnsmedewerkers zijn mentaal minder fit dan ooit. Daardoor heeft een op de vijf vaak tot altijd hoofdpijn. Dat blijkt uit onderzoek van PGGM&CO in samenwerking met Stichting IZZ.

Kuipers en Van Gennip overwegen stappen tegen FVD-Kamerlid om nazitweet

september 25, 2022
De ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) beraden zich op stappen tegen FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen omdat die op Twitter een gefotoshopte afbeelding van hen heeft geplaatst met een nazivlag. Zij noemen dat “stuitend” en “een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici”.

Patiënten Isala Zwolle deden zonder overleg arts mee aan studie

september 25, 2022
Een aantal hartpatiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle deden zonder overleg met de eigen arts mee aan een studie naar een bloedverdunner. Dat meldt het ziekenhuis in Zwolle op basis van tussentijdse bevindingen van de onafhankelijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI), die onderzoek doet naar de opzet en uitvoering van alle lopende cardiologische studies in Isala.

Geen ambulances naar VUmc door roosterproblemen

september 25, 2022
VUmc ontvangt het het hele weekend geen ambulances. Volgens een woordvoerder komt dat door het niet rondkrijgen van de roosters. Dat meldt de NOS. Ambulances wijken daarom uit naar het AMC.

Verzekeraars hopen dat huisartsen zorgakkoord alsnog tekenen

september 25, 2022
Zorgverzekeraars gaan de komende maanden in hun contracten met huisartsen wel de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord doorvoeren, zoals langere consulten. Dit ondanks het feit dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het akkoord niet ondertekende. “We hopen dat we de huisartsen die nu geen handtekening wilden zetten daarmee alsnog kunnen overtuigen”, aldus voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland Dirk Jan van den Berg. De LHV laat weten “in december” opnieuw te gaan bekijken of tekenen alsnog kan.

‘Iedere beslissing, ook grote vraagstukken in de zorg lenen zich voor datagedreven zorg’ 

september 24, 2022
Al sinds het prille begin draait bij Booking.com alles om datagedreven werken. Het is de basis waarop beslissingen over productinnovaties worden genomen en het bepaalt in hoge mate het succes van het bedrijf. Lucie de Nooij, senior manager data science vertelt wat de zorg kan leren van Booking.com.

Bestuurder neemt na elf jaar afscheid van Triade Vitree

september 23, 2022
Paul van der Linden vertrekt na elf jaar bij zorgorganisatie Triade Vitree.

‘Coronacrisis levert morele uitgangspunten op voor zorgbestuurders’

september 23, 2022
Tijdens de coronapandemie zijn op elk niveau beslissingen onder hoge druk genomen. Dat gebeurde niet zomaar. Die beslissingen zeggen iets over hoe begrippen als zorg, inclusiviteit en veerkracht in onze maatschappij geborgd zijn. Onderzoekers van de leerstoel Zorgethiek bij de Universiteit van Humanistiek keken naar de morele logica achter de crisisrespons. 

KAMG krijgt op 1 januari nieuwe voorzitter

september 23, 2022
Karine van ‘t Land wordt per 1 januari 2023 het nieuwe gezicht wordt van KAMG. Zij neemt het stokje over van Elise Buiting, die zes jaar voorzitter was.

Jeugdzorgaanbieder Almata stelt interim-bestuurder aan

september 23, 2022
Berthe de Jong gaat als bestuurder ad interim aan de slag bij jeugdzorgaanbieder Almata in West-Brabant en Zeeland. De raad van toezicht heeft haar per 1 oktober aangesteld voor de periode van een jaar.

Bijna 500 coronapatiënten opgenomen, hoogste aantal in drie weken

september 23, 2022
Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis ligt, is op vrijdag opgelopen tot 499. Dat is het hoogste aantal sinds 30 augustus, ruim drie weken geleden. In de afgelopen week is het totale aantal opgenomen patiënten met 65 gestegen.

Bijna 10.000 coronagevallen in een week tijd

september 23, 2022
Het aantal nieuwe coronagevallen loopt weer iets op. In de afgelopen zeven dagen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9889 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste weektotaal sinds 20 augustus, iets meer dan een maand geleden.

RIVM doet geen aangifte tegen podcastmakers

september 23, 2022
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet geen aangifte tegen de podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger vanwege hun uitspraken over Jaap van Dissel. Ze hadden eerder met de beweringen de suggestie gewekt dat de RIVM-directeur mogelijk schuldig was aan corruptie. Het RIVM laat vrijdag weten “voor deze keer” genoegen te nemen met de publieke excuses van het duo.

Hoe zorglogistiek kan helpen het personeelstekort terug te dringen

september 23, 2022
De zorg komt 135.000 mensen tekort in 2031, aldus een recente prognose van ABF Research. Elke inefficiëntie die je als zorgaanbieder kunt elimineren is dus welkom. Voor de kansen die zorglogistiek op dit punt biedt is nog weinig aandacht. Dat is jammer volgens de sprekers tijdens het webinar Slimmer zorg organiseren? Ontdek de impact van zorglogistiek.

Catharina Ziekenhuis en Bernhoven praten over samenwerking

september 23, 2022
Ziekenhuis Bernhoven is in gesprek met Catharina Ziekenhuis in Eindhoven over samenwerking. Het ziekenhuis in Uden wil daarmee uit de grote financiële problemen komen.

Marc Vermeulen nieuwe voorzitter raad van toezicht Neos

september 23, 2022
Per 1 september is Marc Vermeulen begonnen als voorzitter van de raad van toezicht van Neos. Vermeulen volgt Guïljo van Nuland op, die na acht jaar aan zijn maximale benoemingstermijn is gekomen.

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl