Extern nieuws

Skipr Skipr helpt beslissers in de zorg om hun koers te bepalen. Altijd het meest actuele zorgnieuws zodat u de juiste beslissingen neemt.

De visie op het nieuwbouwproject Jabikshof

mei 25, 2022
“Het is nog niet eens zo lang geleden, de tijd dat ouderen er trots op waren dat ze naar het verzorgingshuis of het bejaardenhuis mochten. Maar die tijd is geweest. We moeten nu luisteren naar wat bewoners straks écht willen. Ze verhuizen waarschijnlijk nog één keer in hun leven. Dan moeten wij met woonconcepten die passend zijn: waarin het prettig wonen is en waarin je op de juiste manier zorg kan krijgen.” Dat zegt René Lolkema, partner van HevoFame, tijdens het Skipr online Zorg en Vastgoed event. Vernieuwing is de rode draad waarmee de ontwikkelaars van HevoFame plannen maken voor wonen met zorg in heel Nederland. Een van de innovatieve concepten is nieuwbouwproject Jabikshof in Leeuwarden, dat nu een paar maanden in gebruik is.

Wat betekent de toename van 65-plussers voor huisvesting?

mei 25, 2022
Wat doet een corporatiedirecteur op een webinar over zorg? En nieuw woonconcept presenteren: Liv inn, ‘het huis dat je jong houdt’. Maar meer nog komt Peter Boerenfijn, bestuurder van woningcorporatie Habion, praten over samenwerking. Met beleggers, ontwikkelaars, gemeenten, zorgverzekeraars en… zorgorganisaties. De rol van zorginstellingen gaat enorm veranderen, daarom zoekt Habion expliciet naar innoverende partners, zo vertelt Peter Boerenfijn op het Skipr online Zorg en Vastgoed event.

Nieuwe vormen van zelfstandig wonen met zorg

mei 25, 2022
In Hillegom wordt een woonconcept in de klasse ‘middenhuur’ ontwikkeld met voornamelijk somatische zorg voor ouderen. Belegger Bouwinvest, ontwikkelaar AM en zorgorganisatie HOZO werken hier samen aan locatie Hofstede, met 41 appartementen waar mensen zoveel mogelijk eigen regie hebben. Het is de eerste plek waar het concept Let’s Live wordt gerealiseerd: een woonvorm tussen zelfstandig wonen met zorg thuis en het traditionele verpleeghuis in. Daarin hebben een hospitality manager en een app een belangrijke rol om bij te dragen aan het welzijn van de bewoners, waarin ertoe doen en bezig zijn bewoners actief houdt. Tijdens het Skipr online Zorg en Vastgoed Event vertellen Daniëlle van Veen, bestuurder van HOZO, en Lars Drijvers, ontwikkelingsmanager AM met de specialisatie senioren en zorg, over Let’s Live in de praktijk.

AP: Zorg opnieuw aan kop met datalekken

mei 25, 2022
Opnieuw worden in de zorg de meeste datalekken gemeld. Van de in totaal 24.866 meldingen die zijn binnengekomen in 2021 bij de Autoriteit Persoonsgegevens, vond 37 procent plaats in de sector gezondheid en welzijn. Omgerekend gaat het om 9.200 meldingen in de zorg. Het aantal meldingen neemt ook toe binnen de zorg. Vorig jaar ging het om bijna 7.200 meldingen.

VWS gaat corona-advies OMT niet meer beoordelen voor publicatie

mei 25, 2022
Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zal de corona-adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) voortaan niet meer beoordelen voordat ze naar buiten komen. Dat heeft minister Ernst Kuipers toegezegd in de Tweede Kamer. Hij nam tijdens een debat over de bemoeienis van zijn ministerie bij de adviezen een suggestie van SP’er Maarten Hijink van deze strekking over. De Kamer wil verder dat de minister ook adviezen over de maatschappelijke impact zwaar laat meewegen.

Zorginstituut: medicijn tegen overgewicht kan in basispakket

mei 24, 2022
Het medicijn Mysimba kan voor de behandeling van overgewicht worden vergoed uit het basispakket. Dat schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister van VWS. Het Zorginstituut stelt wel voorwaarden.

Lagere vaccinatiegraad tegen corona door nieuwe berekening

mei 24, 2022
Het percentage mensen dat zich in Nederland heeft laten vaccineren tegen het coronavirus is iets lager dan gedacht.

Helder: wooninitiatieven mogen pgb niet meer gebruiken

mei 24, 2022
Woonzorgaanbieders die hun zorgcomponent uit persoonsgebonden budgetten (pgb’s) laten betalen, mogen dat in de toekomst niet meer doen. Ze functioneren feitelijk als zorg in natura, stelt minister Conny Helder in een brief aan de Tweede Kamer. In haar brief laat Helder de Kamer weten wat haar plannen voor het pgb voor de komende jaren zijn.

Vier revalidatiecentra vormen netwerk pijnrevalidatie

mei 24, 2022
Adelante, Rijndam Revalidatie, Roessingh en het revalidatiecentrum van het UMCG gaan samen het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland vormen.

MEE NL vraagt Kamer af te zien van complexe wet cliëntondersteuning

mei 24, 2022
Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat zorgkantoren cliëntondersteuning bieden als mensen aankloppen voor zorg. Volgens MEE NL is de uitwerking van de wet echter zo complex dat dit geen verbetering is. Ze vragen de Tweede Kamer om ertegen te stemmen en roepen de minister op om met een nieuw voorstel te komen.

Inspectie eist binnen twee maanden verbetering bij Algemene Thuiszorg Nederland

mei 24, 2022
Algemene Thuiszorg Nederland (ATN) krijgt twee maanden de tijd om verbeteringen in de zorg door te voeren. Daarna kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd boetes gaan opleggen.

Adrz wordt volledig rookvrij

mei 24, 2022
Ziekenhuis Adrz in Zeeland is vanaf eind deze maand volledig rookvrij. In het ziekenhuis mocht roken al een tijd niet meer, vanaf 31 mei is roken op de buitenterreinen ook niet meer toegestaan. 

Trimbos-instituut lanceert website voor jonge rokers

mei 24, 2022
Jongeren die willen stoppen met roken maar daar geen begeleiding bij willen, kunnen sinds maandag terecht op een speciale website van het Trimbos-instituut. Daar kunnen ze ook meer informatie vinden over de gevolgen van roken voor de gezondheid.

Staatssecretaris: geen geld om baby’s te vaccineren tegen rotavirus

mei 24, 2022
Een vaccin voor baby’s om ze tegen het rotavirus te beschermen, zal niet door de overheid worden vergoed. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) heeft dat besloten, omdat er geen geld voor is. De uitbreiding van twee andere vaccinaties zal wel worden vergoed, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Akkoord over verstrekken goedkopere medicijnen aan patiënten

mei 24, 2022
De kans wordt groter dat patiënten straks een ander medicijn van de apotheek meekrijgen dat dezelfde werking heeft voor hun kwaal, maar goedkoper is. Over het wisselen van geneesmiddelen zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen tal van betrokken partijen in de zorgsector, meldt zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder waren gesprekken over zo’n regeling mislukt.

Kuipers past omstreden werkwijze bij informatieverzoeken niet aan

mei 24, 2022
Het ministerie van Volksgezondheid blijft via de zogeheten “gefaseerde aanpak” verzoeken voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) behandelen, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens die methode wordt informatie per thema, zoals ‘vaccinaties’ of ‘mondkapjes’, openbaar gemaakt.

Beter benutten van verpleegkundige capaciteit en minder verspilling? Het kan!

mei 23, 2022
Logistieke taken vragen veel van verpleegkundigen. Hoe kunnen ze hiervan vrijgespeeld worden zodat er meer tijd overblijft voor directe patiëntenzorg? En hoe kunnen we verspilling van medische producten terugbrengen? Als ziekenhuis wil je toch dat schaarse middelen zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden. Daar hebben we ons over gebogen. Uitkomst hiervan was de inzet van […]

CNV dreigt Staat met rechter om coronacompensatie zorgmedewerkers

mei 23, 2022
CNV Zorg & Welzijn neemt juridische stappen om compensatie te krijgen voor zorgmedewerkers met long-covid. De vakbond vindt dat de Staat aansprakelijk is voor de schade en het inkomensverlies dat zorgmedewerkers als gevolg hiervan lijden.

Seksueel misbruik in jeugdzorg toegenomen

mei 23, 2022
Sinds 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 414 meldingen ontvangen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die het radioprogramma Argos opvroeg bij de IGJ. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is volgens de inspectie de afgelopen jaren gestegen.

Mensen met urgente klachten meden huisarts tijdens eerste coronagolf

mei 23, 2022
Het aantal huisartsbezoeken lag tijdens de eerste coronagolf 11 procent lager dan in diezelfde periode in 2019. Ook mensen met urgente klachten, zoals kanker of hartziekten, meden de huisarts. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en het RIVM.

STAP-subsidie geliefd bij zorgmedewerkers

mei 23, 2022
Zorgmedewerkers popelen om zich te laten bij- en omscholen. Uit cijfers van de uitvoeringsinstantie UWV blijkt dat mensen uit de sector zorg en welzijn 24 procent van de STAP-opleidingssubsidieaanvragen vertegenwoordigen.

Verloskundigen staken tegen integrale bekostiging

mei 23, 2022
De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het besluit van minister Kuipers om Integrale Bekostiging in de geboortezorg in te voeren. Hiermee komt de organisatie van de geboortezorg in handen van de ziekenhuizen te liggen volgens de verloskundigen.  “Met grote gevolgen voor de laagdrempelige zorg in de wijk en keuzevrijheid van de zwangere”, aldus Kernteam Noodalarm Geboortezorg. In aanloop naar dat debat leggen verloskundigen in heel het land vandaag hun werk neer.

Lareb onderzoekt opnieuw effect coronaprik op menstruatie

mei 23, 2022
Bijwerkingencentrum Lareb gaat opnieuw onderzoeken of menstruatiestoornissen en bloedingen na de menopauze bijwerkingen kunnen zijn van coronavaccins. Eerder onderzoek heeft nog geen afdoende conclusie opgeleverd.

Succes met kankervaccin bij honden stemt wetenschappers hoopvol

mei 23, 2022
De kansen van honden op overleving van kanker lijken flink toe te nemen dankzij een kankervaccin. Dat zegt Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam, dat onderzoek deed samen met een oncologiecentrum voor dieren en daar maandag over publiceert in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications. Het heeft 35 honden met spontane blaaskanker behandeld met het vaccin en daarvan is de helft na 400 dagen nog in leven. Twee zijn zelfs helemaal genezen.

Adviesraden: positie van jongeren staat onder druk

mei 23, 2022
De coronacrisis was niet de laatste crisis in het leven van jongeren, stellen veertien adviesraden in een gezamenlijke oproep aan de politiek en de samenleving. Jonge mensen moeten meer worden betrokken bij het maken van beleid, aldus de raden.

ACM doet geen nader onderzoek naar afspraken levering slaapapneu-apparatuur

mei 23, 2022
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet geen nader onderzoek naar mogelijke concurrentiebeperkende afspraken door leveranciers van slaapapneu-apparatuur. Hoewel het zou kunnen dat de concurrentieregels zijn overtreden, is dat gedaan ter bevordering van de volksgezondheid.

Pantein schrijf positieve cijfers over 2021

mei 23, 2022
Pantein sluit 2021 af met positieve cijfers in de boeken. Het Maasziekenhuis boekte een positief resultaat van 1,9 miljoen euro. Het onderdeel Thuiszorg & Zorgcentra behaalde een positief resultaat van 2,8 miljoen.

Karen van Oudenhoven nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

mei 23, 2022
Karen van Oudenhoven-van der Zee wordt de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken vrijdag 20 mei mee ingestemd. Van Oudenhoven volgt per 1 oktober Kim Putters op, die in juni na negen jaar afscheid neemt van het SCP.

Aanwijzing en cliëntenstop voor Beste Zorg Thuis

mei 23, 2022
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Beste Zorg Thuis in de Meern een aanwijzing gegeven. “De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten”, meldt de inspectie. Zolang de Beste Zorg Thuis niet aan de aanwijzing voldoet, mag de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen.

IGJ beëindigt aanwijzing zorgboerderij Ons Voorland  

mei 23, 2022
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde beëindigd. “Ons Voorland heeft de afgelopen jaren de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd”, concludeert de inspectie.

Tot drie weken quarantaine na contact met apenpokken-patiënt

mei 22, 2022
De GGD vraagt mensen die contact hebben gehad met iemand die positief testte op het apenpokkenvirus om tot drie weken in quarantaine te gaan. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat er nog veel onduidelijk is over het virus.

Meldplicht ingesteld voor besmettingen met apenpokkenvirus

mei 21, 2022
Het apenpokkenvirus is op advies van het RIVM aangemerkt als A-ziekte, wat betekent dat artsen verplicht zijn besmettingen of vermoedens daarvan direct te melden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Minister Helder: geen pgb meer voor kleine woonzorggroepen

mei 20, 2022
Minister Conny Helder (Medische Zorg) wil dat kleinschalige wooninitiatieven voor zorg straks niet meer structureel worden bekostigd via persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van meerdere cliënten. Het gaat Helder vooral om woonvormen waarin zorgaanbieders een grote rol hebben. Volgens Helder “past dit niet bij de kerngedachte van het pgb” om cliënten juist op individueel niveau zorg op maat in te laten kopen, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Jurgen Verbeeck nieuwe voorzitter directieraad PsyQ

mei 20, 2022
Jurgen Verbeeck is per 1 mei de nieuwe voorzitter van de directieraad van PsyQ Nederland.

KPMG: digitale zorg ziekenhuizen dreigt vast te lopen

mei 20, 2022
De ict-investeringen van ziekenhuizen dreigen tegen 2026 vast te lopen. Zonder aanvullend geld gaat dan het volledige ict-budget van het ziekenhuis op aan het in de lucht houden van bestaande systemen en is er geen geld meer voor investeringen en innovatie, heeft KPMG berekend in opdracht van de NVZ. Dit terwijl de verwachtingen van digitale zorg juist groot zijn als het gaat om kostenbesparingen en het tegemoetkomen aan de stijgende zorgvraag en oplopende personeelstekorten.

Raad van State: meer waarborgen nodig in wet voltooid leven

mei 20, 2022
De Raad van State vindt dat de initiatiefwet voor een vrijwillig levenseinde nog niet goed genoeg is. Er zijn meer waarborgen nodig om vast te stellen dat mensen echt in aanmerking komen voor euthanasie, heeft de afdeling advisering in december 2020 vastgesteld. Het advies is deze vrijdag pas gepubliceerd.

MC Leeuwarden werft 50 verpleegkundigen met traineeship

mei 20, 2022
Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) werft BIG-geregistreerde verpleegkundigen zonder klinische ervaring via een traineeship.

Kuipers: kans is groot dat apenpokken naar Nederland komen

mei 20, 2022
Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vindt het “verstandig” om de ontwikkelingen rond het apenpokkenvirus goed in de gaten te houden. “De kans is groot dat het hier wel degelijk komt”, aldus de bewindsman. Bekeken moet worden hoe ernstig het virus is en of er ingegrepen moet worden, “maar het is echt aan het RIVM om daar verstandige uitspraken over te doen.”

Amsterdam UMC wil met zelflerend medicatiesysteem veiligheid vergroten

mei 20, 2022
Een team van Amsterdam UMC krijgt 1,6 miljoen euro subsidie van NWO voor de ontwikkeling van een zelflerend medicatiesysteem.

Tuchtcollege schrapt BIG-registratie psychiater na fraude

mei 20, 2022
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een psychiater uit het BIG-register geschrapt na fraude met declaraties.

IGJ plaatst thuiszorgaanbieder Carpe Diem onder verscherpt toezicht

mei 20, 2022
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont tekortkomingen. Carpe Diem moet binnen een halfjaar de zorg op orde hebben.

Gezondheidspanel VS adviseert boosterprikken voor jonge kinderen

mei 20, 2022
Een adviespanel van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft gestemd voor het aanbevelen van covid-19-boosterprikken aan kinderen van 5 tot 11 jaar, ten minste vijf maanden na het voltooien van hun basisvaccinatie.

Arfan Ikram nieuwe voorzitter ZonMw en bestuurslid NWO

mei 20, 2022
Arfan Ikram start per 1 augustus 2022 als voorzitter van ZonMw. Ook wordt hij op dat moment lid van de raad van bestuur van NWO. Hij gaat deze functie combineren met zijn werkzaamheden als hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie bij het Erasmus MC. Ikram volgt Jeroen Geurts op die per 15 januari 2022 is benoemd tot rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Verdachte schietpartij zorgboerderij Alblasserdam langer vast

mei 19, 2022
De 38-jarige verdachte van de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten.

RIVM: vooralsnog geen apenpokken in Nederland

mei 19, 2022
Het apenpokkenvirus is in Nederland vooralsnog niet vastgesteld. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het virus is in Europa heel zeldzaam, maar de afgelopen weken is het opgedoken in Italië, Zweden, Spanje, Portugal en Groot-Brittannië. Ook in de Verenigde Staten is het virus vastgesteld.

Zorgminister Kuipers wil werkdruk huisartsen verlagen

mei 19, 2022
Zorgminister Ernst Kuipers wil de werkdruk van huisartsen verminderen. Hij denkt dat te kunnen bereiken door bijvoorbeeld onnodige administratieve lasten weg te nemen.

Fenna Heyning stopt als directeur STZ

mei 19, 2022
Fenna Heyning stopt per 1 juli als directeur van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Na acht jaar als directeur gaat zij aan een nieuwe uitdaging beginnen bij NLC, The European Healthtech Venture Builder. Heynings opvolger bij STZ wordt Marjoleine van der Zwan. Zij wordt aangesteld als interim-directeur.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen duikt onder de 500

mei 19, 2022
Voor het eerst sinds oktober vorig jaar liggen minder dan 500 mensen die het coronavirus hebben opgelopen in Nederlandse ziekenhuizen. Volgens de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat het in totaal nog om 489 patiënten. Dat zijn er 40 minder dan een dag eerder.

IGJ: Toepassing implantaten in particuliere kliniek moet beter

mei 19, 2022
Zbc’s zullen beter de risico’s van een nieuw implantaat zorgvuldiger moeten onderzoeken voordat ze het gaan gebruiken. En ze moeten patiënten preoperatief beter informeren, bijvoorbeeld over de levensduur van een implantaat. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat de IGJ deed naar hoe particuliere klinieken omgaan met risico’s van implantaten.

Dit zijn de grootste bronnen van regeldruk binnen de langdurige zorg

mei 19, 2022
Moet een zorgmedewerker opschrijven dat een cliënt fysiotherapie heeft gekregen terwijl die cliënt dat standaard krijgt? Zorgmedewerkers worstelen met de vraag of bepaalde regels wel noodzakelijk zijn en hoe die regels te interpreteren. De discussie binnen een organisatie zelf over de vraag op een regel wel nodig is blijft vaak achterwege. 

Bloed uit hielprik baby ook getest op spierziekte SMA

mei 19, 2022
Bloed van pasgeboren baby’s wordt vanaf 1 juni via de hielprik getest op de ernstige spierziekte SMA. Daardoor kan de erfelijke aandoening zo vroeg mogelijk worden opgespoord. “Dit voorkomt onherstelbare schade aan de gezondheid van het kind”, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Huisartsen gaan protesteren tegen de vele extra taken

mei 19, 2022
Huisartsenorganisaties houden op 1 juli een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de vele extra taken die de artsen op hun bordje krijgen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is de grens bereikt van wat de huisartsenzorg aankan. “Huisartsen kunnen de gaten in andere sectoren niet blijven dichten. De druk loopt nu zover op dat sommige huisartsen zeggen: ‘ik stop ermee’. Dat is heel zorgelijk”, zegt een woordvoerder van de LHV.

Studieuitval in eerste jaar zorgopleidingen blijft hoog

mei 19, 2022
De opleidingen op het gebied van zorg en welzijn kennen steeds minder uitval onder eerstejaars studenten. Dat geldt zowel voor mbo-, hbo- als universitaire opleidingen. Toch bedroeg de totale uitval in het studiejaar 2020/2021 nog 21 procent.

Stichting Zorg Thuis onder verscherpt toezicht van IGJ

mei 19, 2022
Stichting Zorg Thuis uit Driebergen is door de IGJ onder verscherpt toezicht geplaatst. De zorgorganisatie met locaties in Driebergen, Zeist, Empe en Voorst krijgt een half jaar de tijd om de zorg te verbeteren.

Jaap van den Heuvel tijdelijk in rvb Maasstad Ziekenhuis

mei 19, 2022
Jaap van den Heuvel gaat de komende tijd het Maasstad Ziekenhuis als interimmer besturen. De raad van toezicht heeft hem per 23 mei benoemd als bestuurder a.i. voor een periode van een half jaar. Hij volgt Peter Langenbach op, die per 1 juli start als directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis.

RVS: zorg moet meer samenwerken met naasten en vrijwilligers

mei 19, 2022
Zorgverleners moeten meer samenwerken met mantelzorgers, andere naasten en vrijwilligers, zo stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Zonder zo’n “fundamentele omslag” van de manier waarop de zorg is georganiseerd “zal de kwaliteit van zorg snel afnemen”, concludeert de raad in een rapport.

Jongeren verblijven vaak onnodig lang in gesloten jeugdzorg

mei 19, 2022
Jongeren in de gesloten jeugdzorg moeten regelmatig langer wachten voordat ze weg mogen, terwijl zij wel klaar zijn voor meer vrijheid. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl. Een lang verblijf in de gesloten instellingen is schadelijk, zeggen experts.

Groot deel Kamer vindt eigen bijdrage jeugdzorg onacceptabel

mei 18, 2022
De invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg, zoals het kabinet wil, is voor de oppositie in de Tweede Kamer onacceptabel. Ook bij de coalitie leven twijfels en bezwaren, waardoor invoering ervan onzeker is. D66 en CDA willen in ieder geval dat niet alle jongeren zelf moeten meebetalen.

Rekenkamer: VWS moet meer macht krijgen als dierziekte overslaat op mens

mei 18, 2022
De minister van Volksgezondheid moet in specifieke crisisgevallen de bevoegdheid hebben om opdrachten te geven aan andere ministers wanneer een dierziekte overslaat op mensen zoals is gebeurd tijdens de coronapandemie en bij de uitbraak van Q-koorts, aldus de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport over het beleid en financieel beheer van de overheid. Nu werken ministeries samen tijdens een dergelijke uitbraak en daar spelen altijd tegengestelde belangen een rol, aldus de rekenmeesters.

Radboudumc neemt nieuwe NICU in gebruik

mei 18, 2022
Het Radboudumc en Amalia kinderziekenhuis hebben op 18 mei de nieuwe IC voor pasgeboren baby’s in couveuse in gebruik genomen. Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) krijgt elke baby een eigen kamer. Dat geeft meer privacy voor ouders, maar ook een rustiger werkomgeving en minder medische risico’s.

eOverdracht is geen utopie meer

mei 18, 2022
“Verpleegkundige gegevens uitwisselen tussen ECD’s en ziekenhuissystemen was lange tijd een utopie”, zegt Dennis Snippert, Product Owner bij Ecare. “Dankzij de proeftuinen in het verleden en de lopende inzicht regeling werken zorgaanbieders en softwareleveranciers aan digitale gegevensuitwisseling tussen zorgdossiers. We maken daarbij gebruik van de Nuts infrastructuur en IRMA als authenticatiemiddel. De informatie wordt overgedragen […]

Rekenkamer: VWS maakte fouten bij inkoop coronamateriaal

mei 18, 2022
Bij de inkoop van materiaal tijdens de coronacrisis heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) fouten gemaakt, aldus de Algemene Rekenkamer. Soms is materiaal ingekocht bij een leverancier, zonder andere aanbieders te raadplegen. Daarnaast is onbekend of de door VWS betaalde sneltesten voor werkgevers wel echt zijn gebruikt. Dat stelt de onafhankelijke financieel controleur van de Rijksoverheid.

CZ, Menzis en Zilveren Kruis tenderen voor verbeterde vergelijker

mei 18, 2022
Drie grote zorgverzekeraars – CZ, Menzis en Zilveren Kruis – zijn op zoek naar een verbeterde zorgvergelijker. Die moet niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar inhoud en eventueel andere mogelijkheden op maat. Ze zijn deze week een tendertraject gestart. Eind dit jaar moeten verzekerden gebruik van kunnen maken van de nieuwe zorgvergelijker.

Máxima praat met studenten over mentale gezondheid

mei 18, 2022
Koningin Máxima heeft zich woensdag bij een werkbezoek aan de Hogeschool Leiden laten informeren over de mentale gezondheid van studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Ze sprak onder anderen met studenten die zelf initiatieven hebben ontplooid om hun welzijn te vergroten, zoals het ophalen van geld voor projecten waarmee de mentale gezondheid kan worden verbeterd.

Personeel zbc’s positief over eigen veiligheidscultuur

mei 18, 2022
Medewerkers van zelfstandige behandelcentra (zbc’s) oordelen positief over de patiëntveiligheid in hun eigen klinieken.

Gelderse Vallei ontwikkelt online eiwitmeter

mei 18, 2022
Diëtisten en IT’ers van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede hebben een online eiwitmeter ontwikkeld. De gratis tool bevat informatie over eiwitten die iemand nodig heeft in het dagelijks leven, maar ook na een opname of operatie.

Opmars van digitale huisartsendienst in Nederland

mei 18, 2022
Zo’n tweeënhalf Nederlanders hebben toegang tot de digitale huisartsenpost en –praktijk Spreekuur.nl. In de twee jaar sinds de lancering zijn er meer dan vijftigduizend digitale consulten afgenomen. De gemiddelde leeftijd van patiënten is 24 jaar, de oudste digitale gebruiker is 96 jaar.

Lab IJsselland Ziekenhuis dicht om ziekteverzuim

mei 18, 2022
Het laboratorium van de polikliniek van het IJsselland Ziekenhuis in Krimpen aan den IJssel is komende vrijdag gesloten “als gevolg van ziekteverzuim”. Op die dag kunnen mensen op de locatie geen bloed laten prikken of bijvoorbeeld urine inleveren voor medisch onderzoek, zo meldt het ziekenhuis.

Catharina zet AI in bij maken kankerbehandelplannen

mei 18, 2022
Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven gaat kunstmatige intelligentie inzetten bij het maken van bestralingsplannen voor kankerpatiënten. Daarvoor is een nieuwe techniek ontwikkeld met PDEng-student Nienke Bakx van de Technische Universiteit Eindhoven.

Zorginstituut: Vitamine D kan uit basispakket

mei 18, 2022
Volgens het Zorginstituut kunnen Vitamine D-middelen uit het basispakket worden gehaald, omdat voorgeschreven middelen ook gewoon bij de drogist te koop zijn. Dat scheelt de samenleving 129 miljoen euro per jaar, die volgens ZiN beter anders in de zorg besteed kan worden.

Antonius voert nieuwe techniek schildwachtklieronderzoek in

mei 18, 2022
Het St. Antonius past als eerste ziekenhuis in Nederland een methode met fluorescerend groen contrastmiddel toe om bij borstkanker de schildwachtklier in de oksel te vinden. Het nieuwe contrastmiddel vervangt de radioactieve methode.

Bestuurder Gert van Enk verlaat Sint Maartenskliniek

mei 18, 2022
Na acht jaar verlaat bestuurder Gert van Enk de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. “Voor mij is het een logisch moment om het stokje over te dragen. De komende periode ga ik mijn werkzaamheden afronden en me verder oriënteren op mijn toekomst.”

MUMC+: grip op kwaliteit bij onderzoeks- handschoenen

mei 17, 2022
Je leest volledige interview met MUMC+ én de aanbestedingstips op zorg.abena.nl/blog

Zorgpartijen ondertekenen Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer

mei 17, 2022
Patiënten- en cliëntenorganisaties, vervoerders en zorgverzekeraars hebben op 12 mei het Convenant kwaliteitsrichtlijnen ziekenvervoer ondertekend. Het kader is een basis voor vervoer van goede kwaliteit tegen een adequate vergoeding.

Medewerker ggz-instelling overlijdt na mishandeling

mei 17, 2022
De man die vorige week zwaargewond op straat werd aangetroffen aan de Hoofdweg in Amsterdam-West, is zondag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige werknemer van ggz-instelling HVO-Querido.

Kuipers: bij nieuwe coronagolf is er te weinig zorgpersoneel

mei 17, 2022
“Bij een volgende coronagolf hebben we het personeelsprobleem in de zorg absoluut niet opgelost”, zegt minister Kuipers van VWS. “Vergeet dat maar. Dat gaat nooit lukken. Dat is een illusie.”

Zorginstituut nodigt uit om mee te denken

mei 17, 2022
Met een video lanceert het Zorginstituut Nederland dinsdag de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen. Iedereen met hart voor de zorg wordt via social media uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de zorg en noodzakelijke keuzes om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Drie nieuwe directeuren ’s Heeren Loo

mei 17, 2022
‘s Heeren Loo, de grootste zorgorganisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking, heeft drie nieuwe directeuren aangetrokken. Zij zijn begonnen, of beginnen binnenkort, in de regio Oost-Nederland, Groot Emaus en Advisium Zorg & Behandeling.

Vernieuwing raad van toezicht bij Amsta

mei 17, 2022
Raad van toezicht krijgt nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid.

Petitie MIND om eigen bijdrage jeugdzorg te voorkomen

mei 17, 2022
Cliëntenorganisatie MIND en jongerenorganisatie ExpEx hebben dinsdag de petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg’ aangeboden aan vertegenwoordigers van de regeringspartijen. Ze vinden dat de plannen om een eigen bijdrage in te voeren en de behandelduur in te korten, van tafel moeten.

Minister Kuipers tegen de zorg: ‘maak je eigen coronaplan’

mei 17, 2022
De minister roept de sectoren in de samenleving op zich voor te bereiden op een nieuwe golf coronabesmettingen in het najaar

DSW verwacht dat ’tweelingpolissen’ blijven

mei 17, 2022
De oproep van minister Kuipers van VWS aan de zorgverzekeraars om hun polisaanbod ‘tegen het licht te houden’ is aan dovemansoren gericht. Zorgverzekeraars zijn niet van plan te stoppen met het aanbieden van zogenoemde tweelingpolissen, meent bestuursvoorzitter Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW.

Uitbreiding van Krachtige Basiszorg in Amsterdam

mei 17, 2022
Het aantal huisartsenpraktijken in Amsterdam dat start met de werkmethode Krachtige Basiszorg is uitgebreid van twaalf naar twintig. In 2019 werkten vier praktijken ermee, vanaf 2021 waren het er twaalf en sinds april dit jaar zijn nog eens acht huisartsenpraktijken aangehaakt.

‘Vernieuwing ouderenzorg en thuiszorg met innovaties gaat niet snel genoeg’

mei 17, 2022
Er moet een enorme versnelling komen in de vernieuwing van de ouderen- en thuiszorg om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren.

RIVM: te weinig kennis gezondheidseffecten klimaatverandering

mei 17, 2022
Nog veel kennis ontbreekt om de gezondheid van Nederlanders te beschermen tegen klimaatverandering, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Meerderheid Nederlanders wil focus op gezonde leefstijl

mei 16, 2022
Bijna 70 procent van alle Nederlanders is voorstander van het anders organiseren van zorg om deze goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Minister Helder wil minder personeel erbij in de zorg

mei 16, 2022
De continue stijging van het aantal mensen dat in de zorg werkt, is niet meer houdbaar. Er is ook personeel nodig voor andere maatschappelijk belangrijke terreinen, zoals onderwijs, bouw en de energietransitie.

Viroloog Van Ranst ‘Politici, pak fake news over corona aan’

mei 16, 2022
‘De categorische veroordeling van de absolute onzin die wordt uitgekraamd over corona, blijft uit. Zo ga je de strijd tegen fake news niet winnen’, zei de Belgische hoogleraar virologie Van Ranst in de Tweede Kamer.

NEN publiceert Technische Afspraak voor Medische Voedingseenheden

mei 16, 2022
NEN heeft op 2 mei 2022 de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8097:2022 ‘Medische Voedingseenheden – Eisen voor kwaliteit en veiligheid’ gepubliceerd.

Zorg en welzijn start jongerencampagne ‘Kom zorgen dan!’

mei 16, 2022
RegioPlus begint nieuwe jongerencampagne.

RIVM-hoofd is jaloers op coronamonitoring in andere landen

mei 16, 2022
Het RIVM zou graag veel meer verschillende gegevens kunnen verzamelen en combineren om zicht te krijgen en houden op de verspreiding van het coronavirus. Dat zei Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM, in een gesprek met de Tweede Kamer. Ze zei jaloers te zijn op de manier waarop dat in andere landen geregeld is.

Nivel: langdurige covid bij zeker een op de vijf coronapatiënten

mei 16, 2022
Zo’n 20 tot 37 procent van de patiënten die tijdens de eerste en tweede golf een coronabesmetting opliepen, hielden er langdurige klachten aan over. Dat concludeert gezondheidsinstituut Nivel na onderzoek.

Nieuwe programmadirecteur pgb

mei 16, 2022
Karin Hobbelen wordt de nieuwe programmadirecteur Persoonsgebonden budget bij het ministerie van VWS.

Ziekenhuis Amstelland verwelkomt nieuwe toezichthouder

mei 16, 2022
Jacquelien Noordhoek-van der Staay is toegetreden tot de raad van toezicht van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.

Ziekenhuis en woonzorgorganisaties starten tijdelijk verblijf in Lelystad

mei 16, 2022
Ziekenhuis St Jansdal, Coloriet en Woonzorg Flevoland gaan een afdeling voor tijdelijk verblijf openen in Lelystad.

Gupta: kennisgebrek bestuurders blokkeert opmars tech in de zorg

mei 16, 2022
Het tekort aan personeel in de zorg is op te lossen door implementatie van eenvoudige technologie. Dat zegt Gupta Strategists na uitgebreid onderzoek. Grootste probleem zijn de bestuurders in de zorg. Ze missen het gevoel van urgentie en vooral: kennis van technologie.

FNV wil 150 miljoen euro voor mensen met long covid

mei 14, 2022
Het kabinet zou 150 miljoen euro opzij moeten zetten voor mensen die in de zorg en het onderwijs werken en last hebben van langdurige Covid.

Waarschijnlijk geen rapport over mondkapjesdeal voor zomerreces

mei 14, 2022
Waarschijnlijk is het Deloitte-rapport over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van Volksgezondheid en Sywert van Lienden toch niet klaar voor het zomerreces van de Tweede Kamer, schrijft zorgminister Conny Helder. Er is meer tijd nodig voor hoor en

Inspecties zien nog steeds te lange wachtlijsten bij jeugdzorg

mei 14, 2022
Jongeren moeten nog altijd veel te lang wachten op jeugdzorg. Daardoor worden hun problemen erger en raken ze meer beschadigd.

Mogelijke eigen bijdrage jeugdzorg valt slecht bij FNV

mei 14, 2022
De FNV is “fel tegen” het invoeren van een eigen bijdrage voor wie behandelingen in de jeugdzorg wil krijgen. Vrijdag werd bekend dat het kabinet overweegt dit in te voeren, om zo te bezuinigen. “Dat leidt tot zorgmijding en zwaardere problematiek”, laat FNV-bestuurder Jeugdzorg Maaike van der Aar weten.

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl