Experts gezocht voor Europees certificatieschema voor fitnesscentra

mei 5, 2021

De afgelopen jaren heeft de fitness sector hard gewerkt aan het opstellen van Europese normen. In deze normen worden onder andere eisen gesteld aan het veilige en hygiënische uitbaten van, en het toezicht op fitnesscentra. Sinds het begin van de corona pandemie is het des te belangrijker om naleving van dergelijke eisen zichtbaar aan te tonen en om het vertrouwen van de consument, personeel en de overheid (terug) te winnen. In samenwerking met Europe Active is NEN daarom gestart met de ontwikkeling van een Europees certificatieschema voor fitnesscentra. NEN roept belanghebbende partijen op om mee te werken aan het opstellen van het schema.

In het beoogde certificatieschema wordt uitgewerkt hoe de procedures voor de exploitatie, operatie en het management moeten worden beoordeeld door onafhankelijke keurende instanties. Op basis van deze beoordeling wordt een certificaat en keurmerk uitgegeven. Dit betekent dat eenduidige toetsingseisen op basis van de norm (EN 17229) voor alle Europese fitnesscentra van toepassing zijn. Fitnesscentra die aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoen, helpen om:

  • de fitness sector te definiëren en te onderscheiden van andere vrijetijdsactiviteiten;
  • veiligheid, betrouwbaarheid en professionaliteit van de sector aan te tonen;
  • fitness als ondersteuning van de volksgezondheid te profileren.

Oprichting College van Deskundigen

Om het certificatieschema te ontwikkelen richt NEN een College van Deskundigen (CvD) op. Dit College bestaat uit experts die de proces- en testvereisten voor de audit zullen opstellen om ervoor te zorgen dat geharmoniseerde kwaliteitsbeoordelingen kunnen worden toegepast door verschillende certificerende instanties in Europa en wereldwijd. Om een College van Deskundigen op te richten waarin de gehele sector vertegenwoordigd is, nodigt NEN partijen uit die belang hebben in de fitness sector zoals brancheverenigingen, fitnesscentra uitbaters, vertegenwoordigers van fitness opleidingsinstituten, aanbieders van fitnessapparatuur, verzekeraars en certificerende instellingen met kennis van de fitness sector.


Internationaal certificatieschema

Het streven is om het schema met eisen waarop getoetst kan worden, begin november 2021 te publiceren. In de komende maanden (april – augustus) zal het NEN Certificatie Schema (NCS) in het Engels opgesteld worden. NEN ontwikkelt dit schema met het oog op de Europese fitness sector, maar het zou ook op mondiaal niveau gebruikt kunnen worden.

Bron: NEN

Datum: 5 mei 2021

Meer nieuws


Lancering nieuwe mobile learning tool

juni 18, 2021
Makkelijker en effectiever kennis delen met een nieuwe leerinnovatie: WisbitsLeren wordt leuker en toegankelijker: kleine brokjes kennis delen in uiteenlopende vormenGeen externe ontwikkelaar meer nodig: Wisbits geeft de autonomie terug aan de ondernemer  Op 17 juni 2021 is tijdens het virtuele Rotterdamse LSH010 innovatieontbijt de leerinnovatie Wisbits met een feestelijke aankondiging gelanceerd. Hoe vang je de schat aan kennis […]

One in 100 deaths is by suicide

juni 18, 2021
WHO guidance to help the world reach the target of reducing suicide rate by one-third by 2030 Suicide remains one of the leading causes of death worldwide, according to WHO’s latest estimates, published today in “Suicide worldwide in 2019”.  Every year, more people die as a result of suicide than HIV, malaria or breast cancer – […]

Oogvereniging richt steunpunt op voor nieuwkomers met een visuele beperking

juni 17, 2021
Utrecht, 17 juni 2021 – In een gammele boot de oversteek maken naar Europa, in een vreemd land een hondsmoeilijke taal leren: vluchten is voor iedereen een overlevingsslag, en al helemaal voor vluchtelingen met een visuele beperking. Op 20 juni, de Internationale Dag van de Vluchteling, lanceert de Oogvereniging een speciaal steunpunt.  “Voor nieuwkomers met […]

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl