Skip to main content

Experts gezocht voor Europees certificatieschema voor fitnesscentra

mei 5, 2021

De afgelopen jaren heeft de fitness sector hard gewerkt aan het opstellen van Europese normen. In deze normen worden onder andere eisen gesteld aan het veilige en hygiënische uitbaten van, en het toezicht op fitnesscentra. Sinds het begin van de corona pandemie is het des te belangrijker om naleving van dergelijke eisen zichtbaar aan te tonen en om het vertrouwen van de consument, personeel en de overheid (terug) te winnen. In samenwerking met Europe Active is NEN daarom gestart met de ontwikkeling van een Europees certificatieschema voor fitnesscentra. NEN roept belanghebbende partijen op om mee te werken aan het opstellen van het schema.

In het beoogde certificatieschema wordt uitgewerkt hoe de procedures voor de exploitatie, operatie en het management moeten worden beoordeeld door onafhankelijke keurende instanties. Op basis van deze beoordeling wordt een certificaat en keurmerk uitgegeven. Dit betekent dat eenduidige toetsingseisen op basis van de norm (EN 17229) voor alle Europese fitnesscentra van toepassing zijn. Fitnesscentra die aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoen, helpen om:

  • de fitness sector te definiëren en te onderscheiden van andere vrijetijdsactiviteiten;
  • veiligheid, betrouwbaarheid en professionaliteit van de sector aan te tonen;
  • fitness als ondersteuning van de volksgezondheid te profileren.

Oprichting College van Deskundigen

Om het certificatieschema te ontwikkelen richt NEN een College van Deskundigen (CvD) op. Dit College bestaat uit experts die de proces- en testvereisten voor de audit zullen opstellen om ervoor te zorgen dat geharmoniseerde kwaliteitsbeoordelingen kunnen worden toegepast door verschillende certificerende instanties in Europa en wereldwijd. Om een College van Deskundigen op te richten waarin de gehele sector vertegenwoordigd is, nodigt NEN partijen uit die belang hebben in de fitness sector zoals brancheverenigingen, fitnesscentra uitbaters, vertegenwoordigers van fitness opleidingsinstituten, aanbieders van fitnessapparatuur, verzekeraars en certificerende instellingen met kennis van de fitness sector.


Internationaal certificatieschema

Het streven is om het schema met eisen waarop getoetst kan worden, begin november 2021 te publiceren. In de komende maanden (april – augustus) zal het NEN Certificatie Schema (NCS) in het Engels opgesteld worden. NEN ontwikkelt dit schema met het oog op de Europese fitness sector, maar het zou ook op mondiaal niveau gebruikt kunnen worden.

Bron: NEN

Datum: 5 mei 2021

Meer nieuws