Skip to main content

Maak een einde aan het kooien van 300 miljoen boerderijdieren in de EU

mei 19, 2021

Foodwatch: ‘Commissaris voor Handel Dombrovskis moet aanpassingsmaatregelen aan de grens initiëren’

Brussel/Amsterdam/Berlijn/Parijs, 19 mei 2021 – De Europese consumentenorganisatie foodwatch roept de Europese Commissie op een einde te maken aan het kooien van alle landbouwdieren in Europa en ervoor te zorgen dat het EU-handelsbeleid dit verbod ondersteunt. 

Foodwatch lanceert vandaag een campagnepetitie gericht aan EU-commissaris voor Handel Dombrovskis en president von der Leyen. De campagne volgt op het succesvolle Europese burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ en richt zich op de kwestie dat handel niet mag worden gebruikt als argument tegen de noodzakelijke verbetering voor dieren op Europese boerderijen. Foodwatch roept de Commissie op om maatregelen aan de grens in te zetten om te garanderen dat het einde van het kooien van boerderijdieren in de EU niet zal worden ondermijnd door goedkope invoer.
 
Het Europese burgerinitiatief ‘Een einde aan het kooitijdperk’, dat werd gestart door CIWF en wordt gesteund door 170 NGO’s en 1,4 miljoen geldige handtekeningen van burgers, vormt een indrukwekkend bewijs van hoezeer het publiek eist dat er een einde komt aan het kooien van 300 miljoen boerderijdieren in heel Europa. Deze eis wordt ondersteund door artikel 13 VWEU en is zowel wetenschappelijk als ethisch noodzakelijk. Tegen 15 juli 2021 zal de Europese Commissie beslissen of zij een wetgevingsprocedure zal inleiden om de kooifokkerij te verbieden. Verscheidene EU-commissarissen hebben zich tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement op 15 april 2021 al uitgesproken voor het initiëren van dergelijke wetgeving. Er lijkt echter sprake te zijn van enige terughoudendheid bij de Commissaris voor Handel.
 
Foodwatch verzet zich met klem tegen het handelspolitieke argument dat strengere dierenwelzijnsnormen in de EU automatisch zouden leiden tot meer goedkope invoer van buiten de EU.
 
“De EU heeft zowel de instrumenten als de morele plicht om de verbeterde behandeling van dieren te beschermen tegen goedkope invoer uit derde landen”, zegt Matthias Wolfschmidt, directeur internationale strategie bij foodwatch International, en vervolgt: “Aanpassingsmaatregelen aan de grens zijn het instrument om dit mogelijk te maken. In overeenstemming met de WTO-regels kunnen zij eisen dat bij de invoer van dierlijke producten dezelfde normen inzake dierenwelzijn worden gehanteerd als op de interne markt van de EU.”
 
Volgens foodwatch moeten deze maatregelen ter bescherming van de Europese landbouwhuisdieren voldoen aan de WTO-voorschriften en mogen ze niet discriminerend zijn voor derde landen of protectionistisch zijn. Een WTO-modelovereenkomst die de EU toestaat de invoer van babyzeehondenhuiden te verbieden, juist op morele gronden, is de bestaande rechtsgrondslag die de Commissie moet gebruiken om de nieuwe maatregel in te voeren.

Bron: Foodwatch

Datum: 19 mei 2021

Meer nieuws