Skip to main content

Uitnodiging CAG symposium

januari 30, 2023

Graag informeren wij u over het CAG symposium dat voor de 16e keer door onze afdeling Cardiologie in de Maaspoort in Venlo wordt georganiseerd. Hieronder vindt u een korte toelichting en in de bijlage een flyer over de inhoud en het programma van het symposium. Bij deze bent u ook van harte uitgenodigd!

CAG Symposium

Op vrijdag 31 maart 2023 organiseert de afdeling Cardiologie van VieCuri voor de 16de keer het CAG symposium in de Maaspoort in Venlo. Het Coronair AngioGram (CAG) speelt een centrale rol bij de diagnostiek van een groot deel van de cardiologische patiënten. Cardiologisch en radiologisch laboranten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, cardiologen en radiologen (in opleiding), huisartsen en andere zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in beeldvorming in de cardiologie zijn van harte uitgenodigd voor dit symposium.

Programma

Het programma van deze jaarlijkse themadag is vooral gericht op de cardio-fysiologisch laboranten. Vele aspecten van het CAG, echocardiografie, CTA en MRI zullen worden belicht, maar ook de betekenis van aanvullende diagnostiek in het cathlab en veiligheid rondom het CAG hebben hun vaste plaats in het programma. Verder verlevendigen wij de themadag met illustratieve (ook live) cases.

Dit jaar vindt de themadag plaats in 2 zalen. In de Boermanszaal zal het voornamelijk gaan over het CAG en in de Kingmazaal zal de aandacht gevestigd worden op echocardiografie. Het programma heeft vele leermomenten voor cardio-fysiologisch laboranten, cardiologen in opleiding en cardiologen.

Inschrijven

Meer weten over het symposium of aanmelden? Ga dan naar de website of bekijk de flyer.

Bron: VieCuri

Datum: 30 januari 2023

Meer nieuws