Deze week in EW: Beste ziekenhuizen en klinieken 2021

november 18, 2021

Zestig ziekenhuizen en klinieken mogen zich dit jaar winnaar noemen van het EW-onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken. Ze behalen de maximale score voor één van de zeven behandelingen waarvan de kwaliteit van zorg is onderzocht. Het gaat om onder meer het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg voor het plaatsen van een heupprothese, het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven voor de behandeling van borstkanker en Lasik Centrum Oogkliniek in Boxtel voor staaroperaties.

In het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken is voor zeven veelvoorkomende ingrepen een vergelijking gemaakt tussen ziekenhuizen en klinieken die deze behandeling aanbieden. Het gaat naast de hierboven genoemde behandelingen om gewichtsverminderende operaties bij morbide obesitas, operaties bij een vernauwde halsslagader, het plaatsen van een knieprothese en de behandeling van veneuze ziekten, zoals spataderen en trombosebeen.

Dit jaar is voor het eerst een onderlinge vergelijking gemaakt tussen ziekenhuizen en klinieken. Voorgaande jaren onderzocht EW ook al de kwaliteit van zorg, maar daarbij werden de oordelen voor ziekenhuizen en klinieken opgesplitst in twee verschillende onderzoeken: Beste ziekenhuizen en Beste klinieken. Dit jaar is besloten de twee onderzoeken samen te voegen, omdat veel ingrepen zowel in een ziekenhuis als in een kliniek kunnen worden uitgevoerd. De onderlinge vergelijking biedt patiënten inzicht in de kwaliteit van zorg die wordt geleverd, ongeacht of het gaat om een kliniek of een ziekenhuis.

Op de website van EW (ewmagazine.nl/zorg) is het totale overzicht van de onderzochte zorginstellingen en hun scores terug te vinden. Met daarbij voor de ziekenhuizen ook een eindscore voor het functioneren van het ziekenhuis als geheel en voor de financiële positie in het verslagjaar 2020. Verder staat op de site ook een uitgebreide toelichting over de gebruikte methodiek.

Beste ziekenhuizen en klinieken is een onderzoek van EW met ondersteuning van bureau SiRM te Utrecht, gespecialiseerd in gezondheidszorg en gereguleerde marktwerking.

Datum: 18 november 2021

Bron: EWmagazine


Fuse

Dr Sunshine B.V.
Elevatorhuis
Parklaan 8
3016 BB Rotterdam


T 010 223 94 38
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl