Skip to main content

Helm verplicht op snorfiets na landelijke studie van Alexander Leijdesdorff

november 30, 2022

Alexander Leijdesdorff verdedigt op 24 november zijn promotieonderzoek naar slachtoffers van verkeersongevallen. De traumachirurg van HMC analyseerde in zijn proefschrift verschillende soorten verkeersslachtoffers in Nederland, in het bijzonder patiënten die een levensbedreigend ongeval hebben meegemaakt. “Als jonge motorrijders en oudere snorfietsers in het ziekenhuis belanden hebben zij een hoge kans op ernstig letsel én overlijden.”

Het aantal ernstige gewonde verkeersdeelnemers neemt de laatste 15 jaar weer toe. In 2018 raakten in Nederland naar schatting meer dan 20.000 mensen gewond in het verkeer. 

Leijdesdorff deed voor zijn proefschrift verschillende onderzoeken onder ongevallen met verkeersdeelnemers. Van voetgangers tot automobilisten en van fietsers tot scootmobielbestuurders. Zo analyseerde hij bijna 500 verkeersslachtoffers die in twee jaar tijd in Nederlandse ziekenhuizen zijn overleden. “De meeste van hen waren fietsers,” zag hij. “En bij voetgangers en fietsers werd het vaakst traumatisch hersensletsel vastgesteld.” 

Leijdesdorff onderzocht ook bijna 250 slachtoffers van ongevallen met scootmobielen. Door de vergrijzing zijn ouderen oververtegenwoordigd in zowel het aantal dodelijke als het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers. “Scootmobielgebruikers zijn regelmatig betrokken bij ongevallen met ernstige verwondingen en overlijden. Verbetering van hun rijvaardigheid kan het aantal ongevallen met scootmobielen terugdringen.” 

Helmplicht

In zijn onderzoek onder bijna 35.000 slachtoffers van een verkeersongeval met een motor, bromfiets of snorfiets, blijkt dat ernstig hoofdletsel bij snorfietsers het meest voorkomt. Bestuurders van motorfietsen, bromfietsen en snorfietsen die bij verkeersongevallen zijn betrokken, zijn vaak ernstig gewond of kennen een fatale afloop. Leijdesdorff: “Jonge motorrijders en oudere snorfietsers zijn twee kwetsbare groepen in het dagelijkse verkeer. Zij hebben een hoge kans op ernstig letsel en overlijden als zij in het ziekenhuis belanden. Ongevallen met snorfietsers leiden tot de meeste sterfgevallen en zij hebben ook de meeste acute zorg voor ernstig gewonde patiënten nodig. Vaker dan motorrijders en bromfietsers die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.” 

Onder meer dankzij het onderzoek van de Haagse traumachirurg wordt in Nederland vanaf 1 januari 2023 voor snorfietsers een helm verplicht. De gemeente Amsterdam besloot eerder al vanwege de studie van Leijdesdorff de snorfietser op de rijbaan te laten rijden met een helm op.

Level-1 Traumacentrum

Leijdesdorff werkt als traumachirurg in het HMC Traumacentrum: een regionaal level 1 multi-traumacentrum waar patiënten kunnen rekenen op de beste acute zorg. “In HMC kunnen we alle soorten traumapatiënten aan. Wij zijn gespecialiseerd in de opvang van grote letsels. Dit was voor mij een van de redenen om bij HMC te werken als traumachirurg.”

Concentratie van traumazorg in 11 traumacentra in Nederland heeft geleid tot een betere kwaliteit van opvang en behandeling van traumapatiënten in Nederland. “Het is opvallend dat in mijn onderzoek blijkt dat meer dan 10 procent van de ernstig gewonde verkeersslachtoffers niet direct naar een level-1 traumacentrum is vervoerd. En de meerderheid van deze groep is ouder dan 75 jaar,” vertelt Leijdesdorff. “Onderschatting van de ernst van het letsel bij oudere verkeersslachtoffers ligt dus voor de hand. Extra aandacht hiervoor tijdens de eerste fasen van de traumazorg, vooral tijdens de behandeling in de ambulance en opvang op de SEH, lijkt noodzakelijk.”

Promotie Alexander Leijdesdorff: openbare verdediging van het proefschrift ‘traffic accidents victims and polytrauma patients: injury patterns, outcome and their influencing factors, 24-11-2022 in Leiden.

Bron: Haaglanden MC

Datum: 24 november 2022