Wetenschapscoördinator, ETZ

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 28 -32 uur
Afdeling/specialisme: Wetenschapsbureau van het Leerhuis
Vacaturenummer: 2021.125
Sluitingsdatum vacature: 17-4-2021

Werk mee aan het versterken van het profiel van het ETZ als topklinisch ziekenhuis

Het Wetenschapsbureau van het Leerhuis heeft per 01-04-2021 een vacature voor een 

Wetenschapscoördinator
28-32 uren per week

Jouw uitdaging

De Wetenschapscoördinator coördineert de taken van het Wetenschapsbureau en voert mede de taken uit die met de implementatie, uitvoering en monitoring van het wetenschappelijk onderzoek te maken hebben. De wetenschapscoördinator is samen met de nog aan te stellen decaan verantwoordelijk voor ontwikkeling en borging van het strategisch beleid van het ETZ op het gebied van wetenschap. Primaire aandachtsgebieden zijn de opzet, uitvoering, het beheer en de verantwoording van onderzoek en trials en zorg voor inbedding van het onderzoek van het ETZ in relevante netwerken, in het bijzonder met de Tilburg University.

Als Wetenschapscoördinator heb je oa de volgende taken :

 • Coördineren en ontwikkelen van het Wetenschapsbureau;
 • Samen met de medewerkers van het Wetenschapsbureau en in nauw overleg met de wetenschapscommissie ondersteunend zijn aan het bevorderen van het wetenschapsbeoefening in het ETZ. Waaronder samen met de decaan bevorderen van een goed wetenschappelijk klimaat, het handhaven van wetenschappelijke kwaliteit en het stimuleren van wetenschappelijk talent in het ETZ;
 • Stelt jaarlijks een plan op als concretisering van het Strategisch meerjarenbeleid Wetenschap;
 • Draagt zorg voor ondersteuning van onderzoekers van het ETZ bij de opzet, de uitvoering, het beheer en de (financiële) verantwoording van onderzoek en trials;
 • Zorgt voor inbedden van het onderzoek van het ETZ in relevante netwerken en bewaart aansluiting met landelijke ontwikkelingen;
 • Faciliteert de decaan in het bewaken van de onderzoekslijnen in samenwerking met de betreffende (medisch)specialisten, Universiteit, medische faculteiten en andere (zorg)organisaties;
 • Draagt zorg voor kwaliteitscontrole door het begeleiden van audits van lopende trials;
 • Draagt zorg voor een infrastructuur van opleiding en training mbt onderzoek;
 • Is verantwoordelijk voor het doorontwikkelen en implementeren van research- en studymanager zodat financiële transparantie is gewaarborgd en er aan wet- en regelgeving wordt voldaan;
 • Draagt wetenschappelijk onderzoek van het ETZ uit binnen STZ verband. 

Jouw werkomgeving 

Om het wetenschapsbeleid vorm te geven kent het ETZ een Wetenschapsbureau, dat integraal
onderdeel uit maakt van het Leerhuis. Het Wetenschapsbureau bestaande uit een epidemioloog, wetenschapsadviseurs en secretaresse, heeft een goede samenwerking met de projectleider verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en leiderschap en de adviseur verpleegkundige beroepsontwikkeling uit het zelfde genoemde programma. Het leerhuis heeft een team dat zich toelegt op beleid mbt opleiden en ontwikkeling en heeft een dynamische team en een innovatie leercultuur. De wetenschapscoördinator valt hiërarchisch onder de Manager Leerhuis maar legt verantwoording af met de nog aan te stellen decaan, aan de Raad van Bestuur. Het Wetenschapsbureau wil voor het ETZ de centrale plaats zijn waar medewerkers terecht kunnen met al hun vragen m.b.t. wetenschappelijk onderzoek. 

Jouw profiel

Je bent ervaren in het uitvoeren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en beschikt daarnaast over organisatietalent en goede communicatieve vaardigheden. Je hebt organisatiesensitiviteit en hebt inzicht in de belangen dat onderzoek met zich mee brengt voor ziekenhuis en onderzoekers. 

 • Een relevante academische opleiding in de (bio)medische of gedragswetenschappen;
 • Gepromoveerd;
 • Ruime kennis van methodologie, statistiek, epidemiologie;
 • Ervaring met opzet en uitvoering van (bio)medische en gedragswetenschappelijk onderzoek;
 • Bekend met meerdere kennisdomeinen (medisch, verpleegkundig, gedragswetenschappelijk;
 • Bekend met wet- en regelgeving op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek;
 • Bekend met financieringstrajecten voor wetenschappelijk onderzoek
 • Heeft een relevant netwerk;
 • Bekend met studymanager of een ander digitaal systeem dat onderzoek ondersteunt.
 • Goed kunnen samenwerken met meerdere disciplines.

Het aanbod 

 • Een arbeidsovereenkomst voor  onbepaalde tijd.
 • Een ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. 
 • Salaris volgens een functie-indeling in FWG 70 . Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6752 ,- per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. 
 • Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag,  tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met Huub Maas decaan van het Leerhuis. Dit kan door een verzoek voor informatie, voorzien van telefoonnr. via een mail aan leerhuis@etz,nl te sturen. Huub Maas neemt dan contact op.
Stuur je cv en motivatiebrief voor 17 april 2021 aan de personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2021.125.

Er zullen twee gespreksrondes plaatsvinden. De eerste ronde zal zijn in week 17 of 19

Bij indiensttreding wordt er gevraagd naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in het bezit van het ETZ zijn.

Fuse

Dr Sunshine B.V.
Hofplein 20 (Spaces)
3032 AC Rotterdam

Fuse


T 010 226 48 20
info@drsunshine.nl
KvK: 72611707

Dr Sunshine werkt samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten. Dr Sunshine is ontwikkeld door philogirl